مدعي العموم با بي نظمي ها در اهواز برخورد كند

بي نظمي و خلاء اجتماعي در اهواز بجايي رسيده كه شهردار اهواز هم در جلسه شوراي ترافيك صدايش درآمده و گفته: در شهر اهواز با خلاء انضباط اجتماعي مواجه هستيم و در همه زمينه ها مشكل داريم. كتانباف مستندا گفته هم اكنون مي توانيم آدرس بيش از ۵۰۰ دستگاه وانت فاقد پلاك را بگوئيم، سرهنگ كريمي زاده هم از اين موضوع اطلاع دارند. وي اين را هم گفته كه بارها از فرماندار اهواز تقاضا كرده و امروز هم به دادستان گفته اگر مي خواهيم انضباط در شهر باشد، بايد انسجامي به وجود بيايد چون اكنون بي نظمي در شهر بيداد مي كند. وي بعنوان نمونه از بحث دوره گردها، سد معبرها و فروش غير بهداشتي و ساخت و ساز غير مجاز در سطح شهرهم نام برده است.

چقدر خوب است مسئولان زبان حال مردم باشند. البته در مورد آقاي كتانباف ابتدا آدم فكر مي كند اين از زرنگي اوست كه توي دل مردم را خالي مي كند و در مورد ضعف ها و مشكلات شهر اهواز پيش دستي مي  كند اما وقتي در ادامه حرفش به اينجا مي رسد كه موضوع را مرتب به فرماندار گوشزد كرده و حتي به دادستان هم گفته متوجه مي شويم كه او در جايگاه سكاندار شهر، پيگير قضاياست البته غير از مواردي كه شهردار عنوان نمود خيلي مسائل ديگري هست كه هم مردم از آنها رنج مي برد، هم وضعيت خطرناكي به وجود آورده است.

از جمله اينكه به گفته خيلي ها، اهواز تنها شهري است كه در آن بنزين بطور آزاد در گوشه و كنار شهر فروخته مي شود و كسي با اين تخلف برخورد نمي كند در حاليكه اگر يك خودرو يا يكي از همين سه چرخه هاي بي نمره كه رانندگان آن ها گواهينامه هم ندارند، منحرف شد و با آنها برخورد كرد فاجعه ببار مي آيد. حالا اينكه شهردار گفته مي تواند آدرس بيش از ۵۰۰ دستگاه وانت فاقد پلاك را بدهد واقعا جاي تاسف دارد و بايد ديد گيركار كجاست كه با اين تخلف آشكار برخورد نمي شود و نتيجه اين اغماض ها و كوتاهي ها اين شده كه شهردار اين كلانشهر به صراحت بگويد بي نظمي در شهر بيداد مي كند.

با توجه به اين گلايه و هشدار شهردار جا دارد از دادستان محترم مطالبه استيفاي حق و حقوق مردم را بخواهيم و اين انتظار را داشته باشيم كه بعنوان مدعي العموم اهواز را از بي نظمي نجات دهد. همين طور بايد ديد چرا فرماندار اهواز به درخواست هاي شهردار در خصوص پايان دادن به برخي بي نظمي ها توجه نمي كند. درست كه ايشان همچنان سرپرست باقي مانده اما بهر حال بايد تا زماني كه در اين سمت است در كارش جدي باشد.

امام جمعه تبريز ثابت كرد كه دو صدگفته چون نيم <كردار> نيست

 

اين روزها امام جمعه تبريز به عنوان يك چهره مردمي و دوست داشتني مطرح شده است. البته نه اينكه فكر كنيد ايشان مثلا بين مردم نيازمند بسته غذايي توزيع كرده يا در خصوص اشتغالزايي قدمي برداشته كه مسلما اين كارها وظيفه ايشان نيست و هركدام متولي خاص خود را دارد و نبايد هم انتظار انجام چنين اموري را از امام جمعه داشت كارهايي كه امام جمعه تبريز را محبوب مردم كرده اين است كه فاصله بين خود و مردم را برداشته است.

در اولين اقدام دستور داد نرده هاي حائل بين مردم و مسئولان در نماز جمعه را بردارند. كار ديگري كه حجت الاسلام موجب شد سيد محمد آل هاشم مورد تمجيد مردم قرار گيرد اين بود كه بجاي سوار شدن به خودروهاي شاسي بلند و تشريفاتي، با مترو تردد كرده كه مورد استقبال كاربران قرار گرفت. عكس آن بين مردم دست به دست شد. به اين ترتيب  مي توان گفت كه امام جمعه تبريز به اين نتيجه رسيده كه دو صد گفته چون نيم كردار نيست و انجام كارهاي اين چنين اثراتي دارد كه سالها موعظه و نصيحت مردم روي منبر نمي كند و اي كاش ساير ائمه جمعه و مسئولان از امام جمعه تبريز الگو بگيرند و هم شكاف بين خود و مسئولان را بردارند  هم با ساده زيستي مردم را به اين شيوه زندگي تشويق كنند.

كي گفته شهروندان اهواز مشاركت ندارند؟

شايد با ديدن اين منظره (هر چند ممكن است خيلي واضح نباشد) تصور كنيد عكس روز درختكاري، گرفته شده يا مربوط به نهالكاري براي مقابله باريزگرد است در حاليكه اينظور نيست و توسط يكي از مخاطبان اين ستون از خيابان غزالي كوي سعدي اهواز گرفته شده است قضيه هم از اين قرار است كه وسط خيابان به هر دليل يا حفاري شده يا فرورفتگي پيدا كرده و شهروندان براي اينكه خودرو ها در آن سقوط نكنند، دو شاخه درخت را در گل و لاي آنجا فروبرده اند.

واقعا چرا مسئولان گله مي كنند كه مردم اهوازدر كارهاي شهر مشاركت ندارند، پس از اين كار كه در اين محل شده چيست؟ زمين فرو رفتگي پيداكرده بعد نه يك روز نه دو روز و نه يك هفته بعد شهرداري منطقه هيچ واكنشي نشان نداده است و ناگزير شهروند مقيم منطقه دست به كار شده و با اقدامي كه كرده همشهريان خود را از آسيبي كه ممكن است به آنها و خودروي عبوري رسانده شود جلوگيري كرده است.

لااقل بعد از گذشت اين همه كه از مشكل گذشته بيايند و آسفالت را ترميم كنند ، هرچند مرمت آسفالت بخاطر اينكه زيرسازي نمي كنند چند روز بيشتر دوام ندارد و نمونه اش ابتداي كوي بوستان و خيابان شيراز غربي است كه آسفالت هاي جديد پس از مدت كوتاهي به پستي و بلندي تبديل شده اند و اين وضعيت سالهاست ادامه دارد.

 

مدير كل ميراث، قرار است خودش، خودش را معرفي كند، نشان هم توديع نشد

مدير ميراث فرهنگي خوزستان چراغ خاموش تغيير كرد و آقاي ايزدي جايگزين آقاي نشان شد. روزي كه قرار بود برنامه معارفه انجام شود و دعوت ها هم شده بود، گرد و خاك مانع شد و جلسه را لغو كردند، اما انگار از خدايشان بود كه اينكار انجام نشود چون بعد خبري نشد و مدير كل جديد بدون معارفه پشت ميزش نشست و كارش را شروع كرد، از نشان هم نه تكريمي شد و نه توديعي. حالا شنيده ايم كه قرار است هفته آينده مدير كل جديد ميراث فرهنگي نشست خبري داشته باشد تا به اين ترتيب خودش خودش را معرفي كند.