ببينيم بخشنامه تكريم ارباب رجوع <ورژن 2> چقدر اجرايي مي شود!

وزارت كشور به مديران حراست استانداري ها و سازمان هاي تابعه وزارت  كشور ابلاغ كرده با همكاري دفاتر بازرسي و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نظارت محسوس و نا محسوس از حوزه هاي مديريت داشته باشند و به گفته سخنگوي وزارت كشور استانداران و فرمانداران موظف هستند نسبت به تكريم ارباب رجوع  در ادارات استان و شهرستان و افزايش رضايتمندي مردم در پاسخگويي اقدام كنند، ضمن اينكه مديران حراست استانداري ها و سازمان هاي تابعه وزارت كشور موظف هستند از چگونگي اجراي بخشنامه در ادارات گزارشي به صورت فصلي به اين وزارتخانه ارائه كنند كه بر اساس آن با متخلفين برخورد قانوني شود.

بخاطر داريم سالها پيش هم بحث تكريم ارباب رجوع درادارات مدتي داغ شد و حتي منشور اخلاقي آن را در قطع بزرگ در ورودي ادارات نصب كردند كه به تدريج موضوع كم رنگ و بعد هم شامل مرور زمان شد و نه از تاك نشان ماند و نه از <تاك نشان> و ثابت شد عمر اين دستور العمل ها و بخشنامه ها كوتاه است. نتيجه آن شد كه برخورد با ارباب رجوع كماكان نامطلوب باشد كه حاصل نارضايتي مردم در مراجعه به ادارات است. حالا اين برخوردهاي نامطلوب و نارضايتي ها به جايي رسيده كه صداي وزير كشور را درآورده و منجر به صدور بخشنامه ديگري اين بار خطاب به مديران حراست استانداري ها و سازمان هاي تابعه شده در صورتي كه قانونا اين دستورالعمل و نظارت از وظايف دفاتر ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات استانداري هاست و اگر در انجام اين وظايف كوتاهي شده بايد مسئولان آنها زير سوال بروند.

از مواردي كه در ادارات نارضايتي مردم را درپي دارد، اين است كه وقتي مديري تغيير مي كند، مدير بعدي دستورها و روش هاي اداري دوران مديريت قبلي را قبول ندارد، در حاليكه كار ادارات شخصي و قائم به شخص نيست و سيستم حاكم بر ادارات اگر الزام قانوني دارد نبايد با تغيير مديريت وجهه خود را از دست بدهد.

شايد به جرات مي توان گفت بيشترين نارضايتي مردم در ادارات به حوزه هاي مالي مربوط مي شود. به اين ترتيب كه در زمان يك مدير دستور انجام كاري صادر مي شود، اما بعد مدير تغيير مي كند و مسئول امور مالي از آن به بعد زير تعهدات دوران مديريت قبلي نمي رود، مدير جديد هم به او چراغ سبز نشان مي دهد. حالا اي كاش برخورد در اين موارد لااقل مودبانه باشد، چون اكثرا درچنين برخوردهايي مسئولين خطاب به ارباب رجوع كه ادعايش مستند است، ضمن دادن جواب سر بالا مي گويد: اين سند مربوط به مدير قبلي است و به من ارتباطي ندارد، برو يقه ي كسي را بگير كه سفارش داده! شكايت ارباب رجوع هم اثري ندارد يعني تا حالا كه فايده اي نداشته و بايد ببينيم بخشنامه اخير وزارت كشور و استفاده از اهرم حراست ها كارساز خواهد بود يا اين نيز بگذرد و ديگر هيچ!

رسيدگي و نظارت بر اجراي برنامه ملاقات مديران با مردم و جلوگيري از سرگرداني و امروز و فردا كردن ها و ساير عوامل نارضايتي از ادارات هم جاي خود دارند كه بايد به آنها هم پرداخت و آنطور كه در بخشنامه آمده، اگر تخلفي مشاهده شد با آن برخورد شود.

شب ها كه ما مي خوابيم، آقا پليسه بيداره!

در مهد كودك ها از قديم تا امروز شعري براي بچه ها مي خوانند كه اكثرا تا بزرگ شوند در ذهنشان باقي مي ماند. مثل اين شعر:  ‌

شب ها كه ما مي خوابيم

آقا پليسه بيداره

ما خواب خوش مي بينيم

اون دنبال شكاره

آقا پليسه زرنگه

با دزدا خوب مي جنگه

ما پليس و دوست داريم

بهش احترام مي ذاريم

تحليل درباره اين شعر شامل دو بخش است بخش اول يعني بيت نخست آن مي تواند در برگيرنده همه پليس ها از جمله راهنمايي و رانندگي باشد و بخش دوم بيشتر به پليس نيروي انتظامي مربوط مي شود كه بندگان خدا خواب و آسايش ندارند.  ‌

و اما موضوعي كه موجب تداعي شعر براي راوي شد اين است كه عده اي از شهروندان معتقدند فقط تا اندكي بعد از غروب و اول شب پليس نيروي انتظامي در فلكه دانشگاه اهواز مشاهده مي شود، درحاليكه  وجود پليس راهنمايي و رانندگي تا پاسي از شب به دليل ازدحام فروشندگان و به خصوص فلافل فروشان كه در پياده رو خيابان اصلي مستقر هستند لازم است چون در اينجا دكه هاي سيگار فروشي و ميوه فروشي وسط جاده قرار دارند، بخشي از جاده هم به پاركينگ مغازه داران اختصاص دارد و در آنجا افرادي مستقر هستند كه فقط به خودروهايي كه مشتري مغازه ها مي باشند اجازه توقف مي دهند.

در نتيجه قسمت كمي از جاده در اختيار رانندگان است. شهروندان سوال مي كنند چرا در كيان پارس و خيابان هاي طالقاني تعداد زياد پليس راهنمايي و رانندگي آن هم تا پاسي از شب حضور دارند اما شب ها در ميدان دانشگاه پليسي مشاهده نمي شود.

بدتر از آن اينكه مدت زمان قرمز شدن چراغ راهنمايي از سمت امانيه بسوي جاده گلستان خيلي طولاني است و معطلي درآنجا بي داد مي كند و بعد از سبز شدن هم خودروهايي كه از سمت پل پنجم مي آيند رعايت حق تقدم را نمي كنند. انتظار اين است كه عدالت در مورد تقسيم پليس راهنمايي و رانندگي رعايت شود و يكي دو پليس آنجا مستقر كنند تا از هرج و مرج ترافيكي جلوگيري شود، ضمن اينكه زمان چراغ قرمز هم اصلاح شود و خلاصه اينطور نباشد كه فكر كنيم آقا پليسه اين حوزه از شهر قبل از خوابيدن ما، مي خوابد!

انتصاب معاون سياسي و اجتماعي فرماندار ويژه خرمشهر

<عزيز ساعدي> طي حكمي از سوي استاندار خوزستان به عنوان معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه خرمشهر منصوب شد.

وي تصدي شهرداري خرمشهر، سوسنگرد، بستان و كوت سيد نعيم را در كارنامه خود دارد.