تا كي بايد خوزستاني ها با ديدن شهرهاي ديگر استان ها غصه شهرهاي خود را بخورند؟

هر سال خوزستاني هايي كه در روزهاي تعطيل نوروز به استان هاي ديگر سفر مي كنند، با ديدن تغييراتي كه در آن استانها نسبت به سالهاي گذشته رخ داده، آه از نهادشان بر مي آيد.

در بيشتر اين استان ها، به خصوص كلانشهرها يا مراكز استان مردم با مشاهده پروژه هاي جديد در زمينه هاي عمران شهري، زيبا سازي و در مجموع ارتقاء قابليت هاي شهري با خود مي انديشند، اگر شهرداري ما پول ندارد، ساير شهرداري ها هم نبايد داشته باشند ضمن اينكه در استان ما عوارض تاسيسات بزرگي هم به شهرداري تعلق مي گيرد و ميزان كمك هاي دولتي همانند ساير شهرداري هاست. پس اشكال كار كجاست كه شهرهاي آنها پيشرفت دارد و هر سال جاذبه هاي شهري و درآمد زايي شان بيشتر مي شود؟

مهمترين دليلي كه در اذهان شهروندان مي آيد اين است كه آنها از شهرداران و شوراهاي شهر متخصص و متعهد برخوردارند كه پيشرفت شهرشان را بر ساير مسائل ترجيح مي دهند.

مسافران خوزستاني تعريف مي كنند كه در شهرهايي كه به آنجا سفر كرده اند زيباسازي و كارهاي جديد از ورودي شهر شروع مي شود، آن هم با سليقه و ايده هاي بكر و جالب، در حالي كه در شهرهاي استان ما آنجا هم كه كاري انجام مي شود، مثلا تنديسي نصب مي شود آنقدر زشت و بدسليقه ساخته مي شود كه ديدن آن انسان را بيشتر دلزده مي كند تا اينكه لذت ببرد. معلوم است كه در استان هاي ديگربرنامه ريزي ها اصولي و روي حساب و كتاب است و كارها به كاردان سپرده مي شود.

حتي افراد عادي هم متوجه اين مطلب مي شوند كه در شهرهاي پيشرفته، شوراهاي شهر به شهردارها ميدان مي دهند كه بجاي پرداختن به عزل و نصب ها و مجبور بودن به سهم دادن ها، كار كنند و بجاي اينكه از او بخواهند چه كساني را عزل و چه افرادي را بجاي آنها نصب كنند، تمام هم و غم خود را صرف اجراي پروژه هاي مهم شهري و زيباسازي شهر كنند، ضمن اينكه وقتي شهردار مستقل باشد و انتصابات سفارشي نباشند، مسلما كارها به اهلش سپرده مي شوند.

عامل ديگر عقب ماندگي اهواز به اين دليل است كه شهرداري در جذب سرمايه گذار موفق نبوده است و تنها با منابع محدود  قادر به انجام كارهاي زيادي نيست هر چند خيلي جاها هم پول هدر مي رود و كارِ با كيفيتي انجام نمي شود.

اگر آقاي كتانباف پرونده هاي سال هاي گذشته شهرداري اهواز در خصوص ورود بخش خصوصي به پروژه هاي شهري را ورق بزند،متوجه مي شود كه بي سياستي موجب شده تا هر سرمايه گذاري كه به سمت شهرداري رفته و پيشنهادي داشته، بر اثر سنگ اندازي هاي برخي سازمانها و برخورد نامناسب عوامل شهرداري و ندادن امتياز تا زمان بهره برداري آنها فراري شده و از خير كار در اهواز گذشته و همان پروژه ها را در ديگر شهرهاي كشور اجرا كرده اند.

بعنوان نمونه پرونده احداث زيپ لاين در منبع آب را بررسي كنيد همين طور پروژه هاي پيشنهادي مربوط به ايجاد نمايشگاه ها و شركت هاي مختلف در شهر فكرش را بكنيد شهركرد با مساحت حدود ۲۰۰۶ كيلومتر تله كابين دارد، آن وقت اهواز با وجود ظرفيت هايي مانند عبور رودخانه از وسط شهر، ندارد. اگر بخواهيم ساير موارد و تفاوت ها در اهواز و شهرهاي كشور را مطرح كنيم به درازا مي كشد اما بار ديگر پيشنهاد مي شود كه اعضاي شوراي شهر سري به كلانشهرها و حتي شهرهاي معمولي استان هاي ديگر بزنند و اگر از ديدن آن همه تفاوت هاي فاحش در مقايسه با اهواز تا حدودي منقلب شدند، در بازگشت براي متحول شدن شهر و شهرداري قدمي بردارند.

 

روز اول كلاس هاي درس پس از يك ماه تعطيلي به خواندن سفرنامه گذشت

 

وزارت آموزش و پرورش براي نوروز امسال بجاي پيك نوروزي، سياست خاطره گويي دانش آموزان از تعطيلات را در دستور كار خود قرار داد و در ادامه اين تصميم گيري معلمان را از دادن هرگونه تكليف در ايام نوروز منع كرد. در نتيجه روز اول سال تحصيلي ۹۷ ‌ پس از تعطيلي حدود يك ماه به خواندن سفرنامه هاي دانش آموزان اختصاص يافت.

البته برخي مدارس تكاليفي را براي دانش آموزان در نظر گرفتند كه به نظر مي رسد با توجه به تعداد روزهاي زياد تعطيلات در ايام نوروز، توجه نكردن به دستور العمل وزارت آموزش و پرورش نه تنها محلي از اعراب نداشت بلكه بجا هم بود چون فاصله گرفتن دانش آموزان از فضاي آموزش، تكرار و تمرين قطعا عواقبي را در پي خواهد داشت.

خوب است وزارت آموزش و پرورش به ادارات كل خود در سراسر كشور دستور دهد در يك بازه زماني مشخص پس از پايان تعطيلات، بازخورد تصميم خود مبني بر خاطره گويي دانش آموزان بجاي پيك بهاري را مورد بررسي قرار دهد تا در صورت مثبت بودن   نسبت به تكرار آن در سال هاي آينده اقدام كند.

ناگفته نماند وقتي برخي مدارس بدون نگاه به اين تصميم، تكاليفي را براي دانش آموزان خود در نظر گرفته بودند، يعني اينكه بصورت نامحسوس از تصميم وزارت متبوعه خود رضايت نداشتند پس بهتر است كارشناسان وزارت آموزش و پرورش پيش از هرگونه تصميم گيري، مشورتي هم با همكاران خود داشته باشند تا خروجي برخي تصميم گيري ها تيشه زدن به ريشه  سيستم آموزشي نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم داشت شهرداري به حمايت هاي دولتي كاري از پيش نمي برد

 

شهردار اهواز در نشستي با دكتر حاجتي رييس سازمان برنامه و بودجه استان بر لزوم حمايت دولت از پروژه هاي عمراني شهرداري اهواز تاكيد و تصريح كرده با اختصاص بودجه مناسب، مي توان بسياري از پروژه هاي عمراني شهرداري اهواز را پيش برد.

كتانباف با تاكيد بر اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي در محلات مختلف اهواز اين را هم گفته: توجه به مشكلات مناطق در دستور كار همه قرار گيرد. بايد به گونه اي كه در شهر اهواز كار انجام شود تا مردم متوجه اين تلاش ها و فعاليتها شوند.

رييس سازمان برنامه و بودجه استان هم در اين نشست بر لزوم حمايت از شهرداري ها بويژه شهرداري اهواز تاكيد كرد و وعده داده در نشستي كه قرار است با استاندار خوزستان داشته باشد درخصوص اختصاص اعتباراتي به پروژه هاي عمراني شهرداري اهواز گفتگو كند.

به اعتقاد راوي اگر شهرداري چشمش به قلك استانداري باشد، معلوم نيست بتواند اهواز را متحول كند چون اعتبارات دولتي آنقدر نيستند كه بتوان كارهاي بزرگي انجام داد و همانطور كه پيش از اين عنوان كرديم، تا شهرداري در جذب سرمايه گذار خصوصي توفيق پيدا نكند، شهر تغيير نخواهد كرد. البته در گذشته سازمان همياري شهرداري با توجه به فعال بودن ماشين آلاتش و در آمد خوبي كه داشت، كمك هايي به شهرداري مي كرد، اما با توجه به از بين رفتن تجهيزات و برخي سوء مديريت ها، از باريكه هم قطع شد.