تحريم ها و مشكل نقدينگي جمع آوري فلرهاي نفتي را به تاخير انداخت

همچنين در اين جلسه، بيژن عالي‌پور، مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با بيان اينكه اعتراف مي‌كنيم مشكل فلرهاي نفتي وجود دارد، اظهار كرد: اگر تحريم‌ها و مشكل نقدينگي نبود، حتما كار جمع‌آوري فلرهاي نفتي خيلي زودتر پيش مي‌رفت. در حال حاضر، سه برنامه براي جمع‌آوري فلرهاي نفتي داريم كه در رابطه با آنها بسيار خوب پيش رفته‌ايم.

وي ادامه داد: قبلا وقتي چاه‌هاي نفت را به توليد مي‌رسانديم نفت گازهاي همراه با آن سوزانده مي‌شد و آلودگي شديدي ايجاد مي‌كرد كه با دستگاه‌هايي كه ابتدا از خارج وارد شد و خوشبختانه سپس به توليد ملي رسيد، ديگر نفت هيچ چاهي سوزانده نمي‌شود.

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب عنوان كرد: پروژه جمع‌آوري فلرهاي نفتي اهواز ۳، واقع در جاده انديمشك تا پايان ارديبهشت ماه به سرانجام مي‌رسد و فعاليت اين فلرها متوقف مي‌شود. فلرهاي نفتي اهواز ۲ نيز واقع در جاده ماهشهر   تا سه يا چهار ماه آينده قطع مي‌شوند.

عالي‌پور بيان كرد: در ماه‌هاي اخير حدود ۱۲ ميليون فوت مكعب گاز از ميدان نفتي كرنج را به شركتي فروختيم. ديگر اين گازها سوزانده نمي‌شود بلكه به خوراك پتروشيمي تبديل مي‌شود. اكنون نيز براي ميدان نفتي منصوري كه در ۷۵ كيلومتري اهواز است و همچنين ميادين نفتي مارون ۳ و مارون ۶، شركتي برنده مناقصه شده كه در مجموع حدود ۴۵ ميليون فوت مكعب گاز را جمع‌آوري و به خوراك پتروشيمي تبديل مي‌كند.

وي با اشاره به برنامه‌هاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب براي جلوگيري از سوزاندان فلرهاي نفتي گفت: عمده مشكل ما بحث ارز است. در حال حاضر فقط حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان بدهي سرمايه‌اي و حدود ۲۵۰ ميليارد تومان بدهي جاري داريم ولي با اين وجود تأمين اعتبار پروژه‌هاي مربوط به جمع‌آوري فلرها را از سه محل پيش‌بيني كرده‌ايم.

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب عنوان كرد: همانطور كه دانشگاه‌ها و مركز بهداشت و حفاظت محيط زيست خوزستان نگران آلودگي فلرهاي نفتي هستند، ما هم دقيقا همين حساسيت را داريم. خانواده‌هاي ما همين جا زندگي مي‌كنند. جمع‌آوري فلرها در اولويت كار قرار دارد، اميدواريم با تأمين ارز و ريال بتوانيم هر چه سريعتر اين مشعل‌ها را خاموش كنيم.