حاشيه هاي تكراري سال ۹۶ در اولين شوراي اشتغال سال جديد

شوراي اشتغال استان بعنوان اولين نشست مسئولان و مديران استان در سال ۹۷ روز گذشته در استانداري برگزار شد كه اميد مي رفت به غير از محتواي جلسه نواقص سال گذشته را نداشته باشد و معلوم شد سياست كاري ادامه همان رويه سال ۹۶ است.

از اصل قضيه شروع كنيم كه باز هم استاندار با تاخير زيادي در جلسه حضور پيدا كرد. ما فرض را بر اين مي دانيم كه اين تاخيرها به دليل مشغله زياد كاري است و حرف ما اين است كه زمان برگزاري جلسه ها با وقت استاندار هماهنگ شود تا در زمان تشكيل جلساتي كه به رياست يا با حضور ايشان است، استاندار كار ديگري نداشته باشد، اگر هم تماس هاي ضروري پيدا شد كه در همان جلسه امكان برقراري ارتباط با ايشان ميسر است. بارها يادآور شده ايم كه وقتي استاندار حضور نداشته باشد، از آنچه كه در جلسه گذشته خبر ندارد، مگر اينكه مطالب تكرار شوند كه اتلاف وقت است. ضمنا وقتي مدير ارشد در آمدن به جلسات رعايت نظم را نكند، چطور انتظار دارد زير مجموعه ها منضبط باشند؟

مطلب ديگر اينكه در شوراي اشتغال همانند سال گذشته، چند مدير كليدي استان مثل مديرعامل شركت نفت، مدير عامل سازمان آب و برق، رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز و مديركل ورزش و جوانان استان غايب بودند كه بايد موجه بودن يا نبودن اين غيبت ها مشخص شود، بخصوص كه قرار است امسال ملاك بررسي عملكرد مديران استان بر محور ايجاد اشتغال باشد.

هيچ دستگاهي در مقابل استان زور بيشتري ندارد

 

استاندار خوزستان در پاسخ به سوال پيك راوي در خصوص اينكه به گفته وي ملاك ارزشيابي مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران، عملكرد آن ها در حوزه اشتغال زايي است اما حضور نداشتن برخي مديران سازمان ها و ادارات كليدي اين شبهه را وارد مي كند كه زور اين مديران بيشتر بوده از اين رو برخورد جدي با آن ها نمي شود گفته است: از معاونت اقتصادي خواسته شده گزارش عملكردي از فرمانداران و مديران دستگاه هاي اجرايي در حوزه استغال زايي ارائه شود اما با قاطعيت عنوان مي كنم هيچ دستگاهي در مقابل استان زور بيشتري ندارد.

شريعتي ادامه داده است كه همه دستگاه هاي اجرايي بايد تابع سياست استان باشند و اين موضوع در عمل هم مشاهده مي شود تمامي دستگاه ها از جمله حوزه نفت، پتروشيمي، آب و برق، توسعه نيشكر، منطقه آزاد اقتصادي و منطقه آزاد اروند با استان هماهنگ هستند اما هركس بصورت غيركارشناسي با استان هماهنگ نباشد مطمئنا كنار گذاشته خواهد شد.

استاندار اين را هم گفته كه برخي وزارت خانه ها درصدد تغيير مديران خود در استان بودند اما به دليل هماهنگ بودن اين مديران با تصميمات استان، مانع اين كار شده است.

خوب است كه دكتر شريعتي بجاي بكار بردن لفظ هماهنگ بودن مديران و فرمانداران با استاندار، از كلمه استان و تصميمات استاني سخن مي گويد كه اميدواريم نمايندگان استان هم چنين عقيده اي داشته باشند.

 

وقتي نورموبايل تنها علامت هشدار دهنده در شب باشد

 

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان خبر داده كه يكصد كارگاه ساختماني نا ايمن در طول يك سال گذشته در استان تعطيل شده اند. به گفته وي نيمي از حوادث ناشي از كار در كارگاه هاي ساختماني رخ مي دهد بنابر اين با كارفرماياني كه ضوابط ايمني در كارگاه هاي ساختماني را رعايت نمي كنند برخورد جدي مي شود. عرض شود كه اين كار بسيار انقلابي و پسنديده است و هر چه در اين زمينه سخت گيري شود بهتر است.

اما در اين ميان نبايد فقط به كارگاه هاي ساختماني نا ايمن اكتفا كرد و چه خوب است راهي براي حمايت از كارگران شركت هاي خدماتي به خصوص برق پيدا شود كه ذكر نمونه اي از اين دست موضوع را بهتر توجيه مي كند.

راوي جمعه شب گذرش از روي پل شهيد هاشمي افتاد در قسمت سربالايي پل ناگهان نور ضعيفي جلب توجه كرد وقتي نزديك شديم با كمال تاسف مشاهده شد كه يك نيروي زحمت كش شركت توزيع برق بالاي پايه مشغول عوض كردن چراغ سوخته است و همكار او در پايين و جايي كه هر آن احتمال برخورد يك خودرو با او مي رفت با نور ضعيف تلفن همراهش به رانندگان علامت مي داد كه مواظب كارگران باشند.

اولا كه چرا تعويض چراغ شب انجام مي شود در حالي كه روز هم مي شود اين كار را بكنند اگر هم خيلي اضطراري باشد بايد با نصب علائم شب نما و ديگر پيش بيني ها جاده را ايمن كرد.

حرف آخر اينكه اي كاش مي شد برخورد با كارگاههاي ناايمن شامل پيمانكاران شركت هاي خدماتي شود تا شاهد حوادث ناگوار براي اين نيروهاي زحمتكش نباشيم.

 

آلماني ها هم در ايران رشوه بگير شدند!

 

در خبرها بود كه كاركنان سفارت آلمان در تهران متهم به دريافت رشوه به منظور جلو انداختن ويزاي علاقمندان رفتن به آلمان شده اند، حالا بايد ديد با توجه به اينكه آلمان در نظام مندي معروف است و سابقه اي در گرفتن رشوه ندارد، چطور شده كه اين آلماني ها در ايران وسوسه شده اند كه رشوه بگيرند و كمال همنشيني بدجوري در آنها اثر داشته است كه راضي شد ه اند  آبروي كشورشان را در ازاي دريافت رشوه بريزند.