روزي كه به خاطره ها پيوست!

امروز، بيستم فروردين، روز ملّي فناوري هسته اي است، روزي كه ايران اسلامي پس از دستيابي به اين فنآوري و بومي سازي علوم مربوطه و توليد نسلهاي جديد سانتريفيوژهاي هسته اي و قرار گرفتن ايران در كنار هفت كشور دارندهِ اين علم و فناوري، در سال ۱۳۸۵ مفتخرانه آن را در تقويم خود ثبت نمود و با پيشرفتهاي شگفت انگيزي كه در اين بخش از علوم پيشرفته به دست آورد قدرتهاي معاند غربي را به اعتراف در برابر توانائي هاي خود و قبول شروطش براي مذاكره وادار كرد و اين در حالي بود كه قبل از آن مذاكره كنندگان ايراني به معاهده ذلّت بار سعدآباد تهران و تعليق غيرقانوني فعاليتهاي هسته اي تن داده و ۱۲۷ تن از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم براي خوشايند امريكا، طي نامه‌اي از رهبر انقلاب توقّف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را خواستار شده بودند و از طرف دولت اصلاحات نيز طي نامه‌اي به آمريكائيان آمادگي دولت جهت شفاف‌سازي فعاليت‌هاي هسته‌اي و حمايت از خلع سلاح حماس و حزب ا… اعلام شده بود، امّا با تغيير دولت و گروه مذاكره كننده ايراني و موضع‌گيري قاطعانهِ اين گروه در برابر زياده‌خواهي‌هاي غرب، تاسيسات هسته‌اي تعطيل شده مجدداً فعّال گرديد، روِياي پيروزي مذاكره‌كنندگان اروپائي به كابوسي واقعي مبدّل شد و سپس با پيشرفت‌هاي چشمگير در زمينه انرژي هسته‌اي، غربيان قدم به قدم وادار به عقب‌نشيني از مواضع قبلي خود شدند، به طوري كه بعداً براي اينكه ايران حاضر به مذاكره با آنها شود مجبور شدند از تمامي پيش‌شرط‌ها و بسياري از خواسته‌هاي خود بگذرند و علاوه بر آن دولت آمريكا نيز براي اولين بار و با سرافكندگي يكي از مقامات بلندپايه خود را به نشست مذاكره با ايران اعزام كرد.  ‌

امّا در حالي كه نتيجهِ مذاكرات به سود ايران در حال شكل گيري بود، خيانت بزرگ فتنه گران سال ۸۸ كه در هماهنگي كامل با برنامه هاي براندازانهِ دشمنان غربي به ميدان آمده بودند بار ديگر غربيان را به تضعيف موقعيت ايران در مذاكرات اميدوار كرد و آنها را به انتظار كشيدن براي استقرار دولتي مشتاق غرب كه بتوانند خواست خود را براو تحميل كنند، تشويق نمود و اينك پس از آنهمه، مراسم روز ملّي فناوري هسته اي را در حالي برگزار مي كنيم كه توفيقات شگفت انگيز دانشمندان جوانمان در عرصهِ هسته اي به خاطره پيوسته،۱۲۰۰۰ دستگاه از ۱۹۰۰۰ سانتريفيوژ از خط توليد خارج شده، حق استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته و غني سازي بيش از ۴ درصد از ايران سلب و ۹۷ درصد از اورانيوم غني شده به خارج منتقل گشته، قلب رآكتور آب سنگين اراك با بتون پر شده، بازرسي دراز مدّت و غيرعادي بر تأسيسات و محدوديت طولاني مدت بر فعاليتهاي هسته اي ايران تحميل گرديده و تحريمهاي ظالمانه افزايش يافته است و لذا براي برگزاري شادمانهِ اين روز بايد در انتظار باز شدن گره هائي بود كه توسط كج اندشان بر دست و پاي اين فعاليت سرنوشت ساز بسته شده است.

 

موسوي زاده