فرصت امّت اسلامي براي رهائي از يهودي زادگان آلسعود

بن سلمان وليعهد جاه طلب و خام طمع عربستان كه به اميد تكيه زدن بر تخت شاهي اين كشور ذلّت همه نوع خوش خدمتي به امريكا و رژيم صهيونيستي را پذيرفته است، در مصاحبه با مجلهِ امريكائي آتلانتيك بدون اشاره به اشغال كشور فلسطين توسط رژيم صهيونيستي از حق زندگي اشغالگران در فلسطين سخن گفته است و اين مسأله اي است كه به عنوان خط قرمز مسلمانان و اعراب هيچگاه مورد پذيرش نبوده و معدود سراني از كشورهاي عرب همچون انورالسادات كه به اين خط نزديك شده و خواسته اند كه با برقراري رابطه با رژيم اشغالگر صهيونيستي حضور اين غدهِ سرطاني را در منطقه عادي سازي كنند، بوسيلهِ انقلابيون و آزادگان مسلمان به سزاي خود رسيده اند. امّا بنظر مي رسد اين جوانك ناشي كه گويا براي تصاحب كامل قدرت در كشورش بسيار عجله دارد، خام خيالانه، كوتاهترين راه را براي رسيدن به مقاصد جاه طلبانه خود در اطاعت بي قيد و شرط از امريكا و رژيم صهيونيستي تشخيص داده و ضمن انعقاد قراردادهاي مملكت بربادده خريد اسلحه از غرب، حاضر شده است كه از تمامي خطوط ممنوعهِ امّت اسلامي در به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس بي محابا بگذرد و پادوئي خود را براي كشاندن ساير مرتجعين عرب به محضر اربابش ترامپ و انعقاد موافقتنامهِ عادي سازي روابط با اين رژيم و پايمال كردن حقوق مردم فلسطين كامل كند و چهرهِ واقعي اين رژيم قرون وسطائي و مأموريت خائنانهِ خاندان مزدور آلسعود را در تضعيف اسلام و امّت اسلامي آشكارتر سازد. خاندان آل سعود كه با برگزيدن مسلك انگليسي ‌ساخته وهّابيت، ‌دشمني با اسلام حقيقي و تفرقه بين مسلمانان را شعار خود ‌قرار داده‌اند همانطور كه ملاحظه مي شود، امروز نيز پس از گذشتن بيش از ۱۰۰ سال از تشكيل حكومت و غصب سرزمين وحي، همچنان در ضربه زدن به اسلام و تقويت مواضع استعمارگران در ‌منطقه پيشقدم اند و در سركوب گروه‌هاي مقاومت اسلامي لبنان، ‌فلسطين، سوريه، عراق، بحرين و يمن، تشكيل و تقويت گروه‌هاي تروريستي و ‌آشوبگر القاعده و داعش و مانند آن در كشورهاي مسلمان، حمايت همه‌جانبه از ‌رژيم اشغالگر قدس، تقويت اقتصاد بحران زده كشورهاي استكباري با خريد اسلحه و ‌ساير توليدات اين كشورها، خيانت به همپيمانان خود در كشورهاي صادر كننده ‌نفت با افزايش توليد و مانند آن نيز بسيار فعال بوده و ‌علي‌رغم ادعاي خادم الحرميني، همچون دشمني كينه‌توز با اسلام و مسلمين ‌رفتار مي‌كنند و هيچ مأموريتي جز نابودي اسلام و ذلّت مسلمين براي خود ‌نمي‌شناسند.‌

اگرچه پادشاه عربستان پس از اين مصاحبه كوشيده است تا حماقت فرزند خود را اصلاح كند، امّا با آشكار شدن نقش برجسته رژيم دست نشانده سعودي در اجراي ‌برنامه هاي ضدّ اسلامي استكبار جهاني و ناشيگري اين جوان جاه طلب، اينك  فرصت خوبي فراهم شده است تا ‌انقلابيون مسلمانان جهان ضمن دادن درسي فراموش نشدني به اين مزدور تازه به دوران رسيده، با تأكيد بر فقدان صلاحيت يهودي زادگان آلسعود، به نجات سرزمينهاي مقدس اسلامي از چنگال اين خاندان منفور بپردازند.

موسوي زاده