اسناد ملّي معرّف تاريخ و هويت ملّي!

 ‌19 ارديبهشت، روز بزرگداشت شيخ يعقوب كليني، عالم شيعي ايراني و يكي از افتخارات جهان اسلام است كه به جهت اعتماد تمامي فرقه هاي اسلامي به وي، در تاريخ اسلام به نام ثقه ِالاسلام شناخته مي شود.

شيخ كليني كه با صرف دو دهه از عمر خود براي جمع آوري هزاران حديث از معصومين عليهم السّلام و تدوين اين احاديث در سه مجموعه بنامهاي اصول كافي، فروع كافي و روضهِ كافي، خدمتي بزرگ به مكتب شيعه و جهان اسلام كرد، در دوران غيبت صغري مي زيسته امّا كتاب اصول كافي او كه حاوي هزاران حديث است و در همان زمان مورد تأييد امام زمان عليه السّلام نيز قرار گرفته اكنون قرنها است كه مرجع مورد اعتماد حوزه هاي علميه، علما و مراجع شيعه براي استنباط احكام و صدور فتوا مي باشد.۱۹ ارديبهشت را به مناسبت بزرگداشت اين محقّق و عالم بزرگوار روز اسناد ملّي و ميراث مكتوب نيز نامگذاري كرده اند تا به اين مقولهِ مهم و هويّت آفرين نيز پرداخته شده و اهميت آن و ضرورت مشاركت همگاني در تكميل آن تشريح گردد.

 ‌سند، ‌منبعي دست اوّل براي پژوهش و برگه اي است كه مي توان به آن اعتماد واستناد ‌كرد و براي رفع ابهام و ارائه در دعاوي حقوقي از آن استفاده نمود و اسناد ‌ملّي، بيانگر هويّت يك ملّت و ‌روشن كننده زواياي تاريك تاريخ يك كشورند و ‌معمولاً ملّتها براي حفظ هويّت و وحدت ملّي خود چاره اي جز توجّه جدّي به ‌اهميّت و حفظ و نگهداري اين اسناد ندارند، چرا كه گاهي يك سند از چنان ‌تأثير و قدرتي در تغيير سرنوشت و احقاق حقّ يك ملّت برخوردار است كه يك ‌لشكر قدرتمند فاقد آن است.‌

در كشور ما كه بر طبق اسناد تاريخي، از پايه گذاران توليد و ‌نگهداري اسناد ملّي در جهان است و از سال ۱۳۰۹با تصويب هيئت وزيران وقت، به ‌حفظ اسناد ملّي رسميّت بخشيده، در ۱۷ ارديبهشت سال ۱۳۴۹ قانون تأسيس مركز ‌اسناد ملي، جهت حفظ و نگهداري اسناد با ارزش به تصويب مجلس رسيد و پس از ‌پيروزي انقلاب، اين روز به عنوان روز اسناد ملّي نامگذاري شد تا ضمن جلب ‌توجّه عموم مردم به اهميّت موضوع و ايجاد انگيزه در آنان براي كمك به حفظ ‌اين ميراث ارزشمند ملّي، از حافظان تلاشگر اسناد ملّي و پژوهشگران اين حوزه ‌قدرداني شود .‌

روز اسناد ملّي تا سال ۱۳۸۸ در ۱۷ ارديبهشت برگزار مي شد، امّا از سال ۹۱، روز ۱۹ ارديبهشت به عنوان ‌روز اسناد ملّي و ميراث مكتوب نامگذاري شد كه اگرچه اين نامگذاري بر اهميت ‌اسناد مكتوب تأكيد دارد، ليكن اسناد ملّي همه ي اطلاعات ضبط شده، اعم از نوشتاري، ديداري، ‌شنيداري كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد ‌را شامل مي شود و لذا همه مردم مي توانند با ارائه اسناد مكتوب، عكسها مصاحبه ها، ‌نقل خاطرات و مانند آن، در كامل كردن اين پشتوانهِ تاريخي و ‌هويّت ملّي مشاركت داشته باشند.

موسوي زاده