تحقيق توسط اهلش از نفت با ارزش تر است

ثابت شده در دنياي امروز، بها دادن به تحقيق و مشاوره صحيح مي تواند از محورهاي درآمدزايي و توسعه باشد. شاهد اين ادعا يك شركت آلماني است كه بدون دسترسي به صنايع نفت و گاز در كشورش، سالانه هزار محصول جديد از فرآورده هاي نفتي عرضه مي كند و از اين طريق سالي ۷۵ ميليارد دلار فروش دارد. شركت  Biff‌آلماني اين موفقيت را مديون تحقيق و توسعه متوليان شركت است كه سالانه دو ميليارد يورو هزينه اين كار مي كنند و هر آنچه عايد آنها مي شود نتيجه تحقيقاتي است كه به درستي انجام مي شود.

مطمئنا ما كه خود از كشورهاي نفتخيز هستيم اگر اصراري بر خام فروشي غير متعارف نداشته باشيم و  بر اساس تحقيق و پژوهش عمل كنيم، مسلما قادر خواهيم بود با بهره گيري از مواد اوليه فرآورده هاي نفتي كه به فراواني در اختيار داريم چندين برابر شركت آلماني درآمد داشته باشيم بشرطي كه تحقيق را به اهلش بسپاريم. ضمنا كشور ما در موارد غير نفتي هم قابليت ها و ظرفيت هايي دارد كه باز هم در صورت بهره گيري از تحقيق و مشاوره درست، مي توانيم از درآمدهاي مكفي خارج از حوزه نفت برخوردار شويم.

پزشك ايراني، نابينايي مطلق را هم درمان مي كند

چند سال پيش كه براي درمان آب مرواريد و نصب ليزر به پزشكي در شيراز به نام دكتر فروردين مراجعه كردم، به هنگام ويزيت چشم دختري كه بينايي خود را از دست داده بود، پزشك به خانواده اش اميدواري داد كه با توجه به پيشرفت علم چشم پزشكي بعيد نيست در آينده دخترتان بتواند بينايي خود را به دست آورد، اين در حالي بود كه به گفته خانواده بيمار، اكثر چشم پزشكان از بهبود بينايي دخترشان قطع اميد كرده بودند، اما اين پزشك هرگز بيماران خود را مأيوس از اتاقش بيرون نمي فرستاد. حال در خبرها بود كه اولين عمل پيوند قرنيه در ايران و بينا شدن يك خانم بعد از ۴۲ سال نابينايي توسط همين پزشك (دكتر فروردين درشيراز) با موفقيت انجام شده است.اين پيوند در دنيا فقط دوسال است كه انجام مي شود و به اين ترتيب اولين عمل پيوند مصنوعي در كشور ما انجام شد و با نصب وسيله اي نابينا، توانايي ديدن پيدا مي كند و دكتر فروردين و تيم او چراغ بينا شدن را در دل هزاران نابينا در كشورمان روشن كردند.

آقاي وزير! نان بربري را مي توانيم نخوريم، اما برق را نمي توانيم مصرف نكنيم!

 

اين روزها در كنار اتفاق هايي كه براي حوزه پيام رساني در فضاي مجازي رخ داده، شاهد افزايش قيمت با دليل و بي دليل در برخي حوزه هاي ديگر هستيم. براي افزايش قيمت ارز در كشور كه تاكنون دليلي آورده نشده اما براي افزايش برخي قيمت ها دليل هايي مي تراشند كه براي هيچ كس قانع كننده نيست. بطور مثال وزير نيرو در خصوص افزايش ۷ درصدي قيمت آب و برق كه از اول ارديبهشت در قبوض لحاظ شده گفته است: <هيچ‌گاه موافق گران شدن هيچ كالايي در جامعه نيستم؛ هر چيزي بايد به قيمت خودش عرضه شود و اگر با قيمت پايين‌تر از قيمت تمام شده عرضه شود مطمئنا آن كالا وابسته به يارانه خواهد بود و امروز ما براي مصرف آب و برق يارانه بسياري پرداخت مي‌كنيم كه اين امر منجر به مصرف بي‌رويه شده است و اين درست نيست>

البته آقاي اردكانيان گفته <افزايش ۷ درصدي قيمت آب و برق روي قبوض مصرفي مردم براي هر خانواده در ماه به اندازه قيمت يك نان بربري است.>

بايد خطاب به وزير نيرو گفت كه ماه هاي گرم سال طبق قبض هاي صادره در حوزه برق، از اول فروردين تا پايان آذرماه تعيين شده است و در قبض هاي آب هم ذكر شده مصرف آب در ماه هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور بيش از ساير ماه هاست. حالا با اين احتساب براي استان هاي گرمسير همچون خوزستان بيان اين موضوع كه <در شرايط خشكسالي پيش رو در سال جاري اصلي‌ترين اتكاي وزارت نيرو به خود مردم است و مردم بايد از همين امروز به خود بگويند كه نه مي‌خواهيم آب قطع شود و نه مي‌خواهيم خاموشي داشته باشيم پس روند مصرف خود را اصلاح مي‌كنيم> توقع نادرستي است چراكه نمي توان در اين استان ها و در گرماي بيش از ۵۰ درجه زندگي كرد و تصميم گرفت براي جلوگيري از خاموشي ها و صرفه جويي، استفاده از وسايل خنك كننده را به حداقل رساند.

اگر مبناي اندازه گيري ميزان افزايش قيمت آب و برق نان بربري است، بايد خطاب به جناب اردكانيان گفت كه همه خانوارها از نان بربري به قيمت ۷۵۰ تومان سال گذشته استفاده نمي كنند و برخي به خوردن نان لواش و تافتون ۲۴۰ توماني قناعت دارند! ضمن اينكه كيفيت و قيمت نان هم در همه جاي كشور يكسان نيست و قيمت هاي ذكر شده قيمت مصوب عرضه نان در نانوايي هاي پايتخت است! با همان كيفيتي كه خودتان بهتر مي دانيد؛ پس لطفا مبنايتان را تغيير دهيد!

جوابيه

 

مدير جديد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اهواز آقاي نعمت ا… نجفي داراي درجه دكتري مهندسي طراحي فرآيند هاي نفت مي باشد كه مسئوليت هاي فني تخصصي در طول خدمات كاري خود از جمله مسئول  HSE‌ پخش لرستان، رئيس انبار نفت خرم آباد، رئيس سرويسهاي صنعتي پخش كرمانشاه، سرپرست معاونت بازرگاني پخش  كرمانشاه، رئيس ناحيه كوهدشت و معاون فني عملياتي پخش كرمانشاه را در كارنامه خود دارد و سالها در خوزستان لرستان، كرمانشاه و كردستان خدمات شايسته اي داشته است. وي مدرس دانشگاه و نويسنده كتاب هاي تخصصي در صنايع نفت و پالايش نيز مي باشد. در خصوص تعيين تكليف جايگاه پمپ بنزين خرمكوشك به استحضار مي رساند اين جايگاه بازسازي گرديده و به سازمان خصوصي سازي واگذار شده است كه در انتظار واگذاري به بخش خصوصي اصل ۴۴ مي باشد. لذا اين شركت دخل و تصرفي در اين جايگاه ندارد. اما موضوع سكونتگاه كه به نام مقدس شهداي والا مقام بسيج اشاره شده است جهت اطلاع راوي اين مجتمع از ساختمانهاي قديم بوده كه توسط پخش فرآورده هاي  نفتي اهواز بازسازي شد و مدت ۳ سال است كه در اختيار راهيان نور و زوار اربعين حسيني (ع) قرار مي گيرد و در اين مدت بيش از ۲۷۰۰ نفر از اين اقامتگاه استفاده كرده اند. منطقه اهواز با ده ناحيه تحت پوشش سوخت رساني به شمال خوزستان و استانهاي همجوار را عهده دارد.

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خوزستان (اهواز)