تزريق هزار ميليارد تومان به بيمه سلامت

مدير عامل بيمه سلامت گفت: طي سه روز آينده با تزريق هزار ميليارد تومان به بيمه سلامت قسمتي از بدهي ارائه دهندگان خدمات بهداشتي درماني پرداخت مي‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوا، طاهر موهبتي مدير عامل بيمه سلامت صبح روز گذشته در نشست خبري كه برگزار شد، اظهار كرد: امروز حدود ۶۴ هزار نفر در كشور با عنوان بيمار خاص در سازمان بيمه سلامت تحت پوشش و حمايت قرار دارند به طوريكه ساليانه ۹۰۰ ميليارد تومان براي اين افراد در كشور هزينه مي‌شود كه در اين بين بيشترين هزينه براي بيماران دياليزي در نظر گرفته مي‌شود.

موهبتي عنوان كرد: بيماران هموفيلي با سرانه ۲۹ ميليون تومان بيشترين هزينه را در كشور دارند و امروزه چهار هزار و ۹۰۰ بيمار هموفيلي در ايران به ثبت رسيده است.

مديرعامل بيمه سلامت با بيان اينكه سرانه بيماران دياليزي ۲۷ ميليون تومان است، هزينه‌هاي بيماران دياليزي و هموفيلي به ترتيب در رتبه‌هاي اول و دوم قرار دارد كه اين افراد تحت پوشش خدمات بهداشتي درماني بيمه سلامت هستند.

۲۰ هزار نفر در كشور دچار بيماري ام‌اس هستند

وي با اشاره به اينكه امروزه ۲۰ هزار نفر در كشور دچار بيماري ام‌اس هستند و ساليانه ۱۵ ميليون تومان بابت هر نفر هزينه مي‌شود، افزود: كارهاي خوبي براي بيماران خاص در سازمان بيمه سلامت در حال انجام است و من اميدواريم اين اقدامات نسبت به سال‌هاي گذشته ارتقاء پيدا كند.

موهبتي در خصوص پرداختي بدهي دهندگان خدمت ادامه داد: يكي از چالش‌هاي مهم ما تأمين منابع مالي است، به طوريكه در سال ۹۶ داروخانه‌ها حدود ۱۱ ماه و دانشگاه‌ها نيز ۱۳ ماه از بيمه سلامت طلب داشته و وضعيت بدهي ما به بخش‌هاي خصوصي نيز به همين اندازه بوده است.

وي با اشاره به اينكه دستورالعمل لازم براي ايجاد نظم در پرداختي‌هاي سال ۹۷ صادر شده است، تاكيد كرد: ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتي و درماني به دليل بدهي‌ها دچار مشكلات مختلفي شدند كه با تمهيدات در نظر گرفته شده، قول‌هاي مساعدي به آنها داده شده است.

بدهي بيمه سلامت به دانشگاه‌ها از طريق اوراق پرداخت مي‌شود

مديرعامل بيمه سلامت اضافه كرد: امروز بدهي ما به داروخانه‌ها به ماه اسفند ۹۶ رسيده است و پرداختي‌هاي دانشگاه‌ها نيز قرار است از طريق اوراقي كه در سه ماه اول سال به وسيله دولت منتشر مي‌شود و از محل اوراق پرداخت شود.

موهبتي با اشاره به اينكه قرار است اسناد بستري ظرف مدت ۴۵ روز به بيمه سلامت تحويل و ۲۰ روز بعد از آن تمام پرداختي‌ها انجام شود، اظهار كرد: براي اخذ تخصيص‌ها به منابع مالي كارهاي خوبي انجام شده است؛ به طوريكه بعد از تزريق منابع مالي به بيمه سلامت هيچ پولي در حساب بانكي اين سازمان باقي نمي‌ماند و با تزريق منابع مالي بدهي ارائه‌دهندگان‌خدمت پرداخت مي‌شود.

وي اضافه كرد: ظرف سه روز آينده مبلغ هزار ميليارد تومان به بيمه سلامت تزريق و طلب ارائه دهندگان خدمت نيز پرداخت مي‌شود؛ كمبود نقدينگي يكي از مشكلات جدي داروخانه‌هاست و ما به عنوان سازمان بيمه سلامت داروخانه‌ها را در اولويت كارهاي خود قرار مي‌دهيم.

موهبتي در خصوص ابلاغ ۱۰۰ گايد‌لاين اظهار كرد: ابلاغ گايد‌لاين‌ها باعث ايجاد مديريت منابع به بيمه‌ها و هزينه‌ها مي‌شود، امسال ۱۴ گايدلاين و در سال گذشته ۳۶ گايدلاين ابلاغ شده است.

وي ادامه داد: به دنبال تصويب بودجه چهار هزار و ۷۵۰ ميلياردي هستيم و اميدواريم كه سازمان برنامه و بودجه از ما حمايت‌هاي كافي انجام دهد تا اين مبالغ در اختيار دانشگاه‌ها در قالب اوراق عرضه قرار دهيم.