تعديل نيروهاي طرح سلامت، تبديل فرصت به تهديد است

بي انصافي است كه وقتي دولتمردان در مركز تصميم مي گيرند و به استان ها بخشنامه مي فرستند، همه جا را با يك چشم نگاه مي كنند و بين استان هاي كم برخوردار، محروم و توسعه نيافته و استانهايي كه وضعيت خوبي دارند، تفاوتي قائل نمي شوند و مي خواهند مصوبات يا تصميم گيري ها را بطور مساوي اجرا كنند. آخرين دسته گل آقايان تا اين تاريخ لج بازي با طرح تحول سلامت و مصمم شدن به كمرنگ كردن و در نهايت شايد برچيدن آن باشد در حاليكه اين طرح واقعا از نظر هزينه هاي بهداشتي، درماني به داد مردم رسيد و معلوم نيست بنا دارند آن را جمع كنند.

از جمله مزاياي اين طرح ايجاد پايگاههاي سلامت، بهداشت در مناطق مختلف شهر و روستا بوده است، مراكزي كه روزانه هزاران مراجعه كننده دارد و بيشترين استفاده آنها به سالمندان، مادران و انجام مراقبت هاي لازم براي بيماران ديابتي و ساير بيماران است. بيماراني كه قدرت پرداخت هزينه درمان ندارند و وجود اين پايگاه ها موجب شده كه با انجام مراقبت هاي لازم، از بروز بيماريها در ميان اين قشر جامعه جلوگيري شود. حالا از تهران بخشنامه كرده اند كه اين پايگاه ها جمع شوند و نيروهاي آن ها را فعلا تعديل و لابد بعد كلا اخراج كنند، آن هم نيروهايي كه براي اين كار و اين طرح آموزش ديده اند و روي حقوق خود در زندگي حساب بازكرده اند.

چطور تشخيص داده نمي شود كه اجراي اين بخشنامه در استاني مثل خوزستان با اين همه آلودگي، سختي معشيت، و وجود زمينه براي شيوع انواع بيماري، با ساير استانهاي خوش آب و هوا بايد يكسان اجرا شود. به قرار اطلاع در روزهاي اخير تعداد زيادي از مديران اجرايي طرح سلامت در اهواز را اخراج كرده اند و اين روند همچنان ادامه دارد.

چگونه هيچكس حاضر نيست مناطق محروم اهواز مثل حصيرآباد و كوي رمضان و كوي سياحي و ملاشيه و ديگر مناطق عقب مانده را كه نياز به توجه دارند، با اطراف مثلا اصفهان مقايسه كند؟ غير از اين است كه در مركز افرادي سياست گذاري مي كنند كه نگاهشان آرمان گراست و در بهترين نقاط كشور كار مي كنند و خوزستان را نمي شناسند؟ حالا اگر آنها اينطور عمل مي كنند، ما چرا نبايد مطالبه گر باشيم. آيا نمايندگان ما نمي دانند كه بهداشت و درمان خوزستان چالش سياسي شده است؟ نگاه نمايندگان ما بايد سلامت محور باشد و در برابر برخي تصميم گيري ها مقابله كنند و به مركز نشين ها تفهيم كنند كه خوزستان با ديگر استانها فرق دارد.

كلام آخر اينكه حذف يا تعديل نيروهاي طرح سلامت تبديل فرصت به تهديد است، چرا اين را نمي فهند يا مي خواهند خود را به تغافل زنند؟ مگر خودتان نمي گوييد هزينه پيشگيري كمتر از هزينه درمان است، پس چرا مي خواهيد طرحي را كه با هدف پيشگيري ايجاد شده از ميان برداريد؟ آيا تامين هزينه هاي اجراي اين طرح واجب تر است يا هزينه هاي مربوط به برگزاري صدها همايش كه كمترين سودي براي مردم ندارد؟

ضمنا مطمئن باشيد هرجا كه از اين بابت هزينه كم مي آورد، مشكل در مديريت اعتبارات است. شما اگر مدير كارآمد داشته باشيد، او دنبال اعتباري مي رود و مشكل را حل مي كند. بنابراين بجاي تعديل نيروهاي طرح سلامت، مسئولان سفارشي و بي مصرف را كنار بزنيد  و به مديران كارآمد بهداشتي كه عملكرد قابل قبولي دارند و مستحق ارتقا هستند، بها بدهيد تا متوجه شويد اشكال كار كجا بوده است.

 

خدا آخر عاقبت افشاني را به خير كند

سيد محمد علي افشاني با كسب ۱۹ راي از مجموع ۲۲ راي اعضاي شوراي شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

مي دانيم كه افشاني، هر چند متولد استان كهگيلويه و بوير احمد است اما سالها در خوزستان مسئوليت اجرايي داشته و معاون عمراني استانداري خوزستان بوده كه در زمان وي اين معاونت فعال و طرح هاي مفيدي به اجرا در آمد.

افشاني همواره خود را خوزستاني دانسته و به پاكدستي و سلامت نفس مشهور است. براي اين نيروي خدوم آرزوي موفقيت داريم و برايش عاقبت به خيري طلب مي كنيم و انشاا… اولين شهردار تهران باشد كه هنگام ترك اين پست حرف و حديث وتهمت دنبالش نباشد.

 

چه آقايان بخواهند چه نخواهند، امسال ديگر كم بارش‌ترين سال نيم قرن اخير نيست

بررسي آمار بارش ها طي ۵۰ سال گذشته نشان مي دهد كه سال آبي ۸۶ – ۸۷ با مجموع بارش هاي ۱۴۳٫۳ ميليمتر، بدترين سال از نظر ميزان بارش ها بوده و سال آبي جاري با عبور از اين رقم، ديگر بدترين سال از نظر كم بارشي در نيم قرن اخير نيست.

قابل توجه متوليان مديريت آب در استان خوزستان كه هر قدر هم بارندگي داشته باشيم حاضر نيستند براي دلخوشي مردم كه شده بگويند امسال وضع بهتر شده است.

 

گران نشدن را در عمل ثابت كنيد

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي گفته محصولات صنايع غذايي در ماه مبارك رمضان افزايش قيمت نخواهد داشت. تا آنجا كه شواهد نشان داده هر وقت گفته اند فلان اقلام و مواد غذايي يا هزينه خدمات افزايش نخواهد داشت، در عمل خلاف آن ثابت شده، حالا هم تا عملا نبينيم كه در ماه رمضان وضع از چه قرار است، اين نويد ها را باور نمي كنيم.