رمضان بهترين فرصت براي خودسازي و تقرّب

از فصل بهار عبادت دو ماه آن سپري شد و اينك تا ماه ميهماني خدا تنها يك روز باقي مانده است و به احتمال زياد با روِيت هلال ماه در غروب امروز، از فردا ماه مبارك رمضان آغاز مي شود. امسال نيز ماه رمضان با روزهاي گرم و طولاني همزمان است و فرصتي مغتنم براي مهار بيشتر نفس، عرضه ي عبادتي خالصانه تر و تحقق بعضي هدفهاي روزه داري؛ مانند يادآوري گرسنگي و تشنگي قيامت و آگاهي عميق‌تر از درد و رنج گرسنگان و مستمندان فراهم آمده است، امّا ورود به اين ميهماني باشكوه و بهره‌گيري از الطاف ميزبان كريم آن و برخورداري از نعمات فراهم شده بر سفره اين ميهماني، آمادگي‌هائي لازم دارد و هر كس به ميزان آمادگي‌ها و شايستگي‌هايش از اين سفره پرنعمت برخوردار خواهد شد. ماه هاي رجب و شعبان زمان كسب اين آمادگي‌ها و شايستگي‌ها بود و طبعا آنانكه توفيق داشته اند از اين دو ماه شريف جهت كسب اين شايستگي‌ها بهره ها برده اند و اينك در پايان ماه شعبان همچون بسياري از مشتاقان رمضان، به پيشواز رفته‌اند و مي‌كوشند تا بر شايستگي‌هاي خود براي ورود به اين ميهماني الهي بيفزايند و بدينوسيله در بهره‌گيري از نعمت‌هاي بي‌شمار رمضان موفق‌تر باشند.

ماه مبارك رمضان ماه تزكيه نفس و اوجگيري انسان به سمت خدا است و براي رسيدن به چنين مقصودي وجود برنامه اي عملياتي ضروري است چرا كه بدون برنامه اي مشخّص، ماه رمضان به تشنگي و گرسنگي خواهد گذشت بذون اينكه تزكيه يا معراجي صورت گرفته باشد و اين حال بسياري از روزه داران است كه به فرموده معصومين عليهم السّلام از روزه و رمضان جز گرسنگي و تشنگي نصيبي ندارند. حال كه توفيق الهي نصيب شده و انشا ا… درك رمضان ديگري بسيار نزديك است بايد كوشش شود تا اين فرصت ارزشمند از دست نرود و در پايان رمضان حقيقتاً تغييرات مثبت محسوس در روزه دار قابل مشاهده باشد و اين فراهم نمي گردد مگر اينكه در استفاده از اوقات ذيقيمت اين ماه مبارك كوتاهي صورت نگيرد و براساس رهنمودهاي پيشوايان معصوم عليهم السّلام كه در كتب روائي و ادعيه و در بيانات وعّاظ و مبلغين مذهبي قابل دسترسي است، از اين فرصت ارزشمند با بالاترين بازده استفاده شود. اما شرط اصلي توفيق در اين ماه و بهره گيري از فرصت بدست آمده براي رشد و رستگاري و استمرار توفيقات، ترك عادت هائي است كه بر قلب انسان غبار فراموشي مي پاشد و او را از خدا و آخرت دور و به شيطان و دنيا نزديك مي كند. حكم روزه و محدوديت هائي كه به دنبال دارد و در اين ماه تشريع شده تمريني است براي دست شستن از عاداتي كه مانع تقرّب به پروردگار مي شود، طبيعي است كه اين تمرين معنوي يك ماهه، در صورتي كه براثر عنايات الهي با موفقيت همراه شود، خواهد توانست توشه اي شايسته براي مسير ۱۱ ماهه سال فراهم نمايد و حافظ انسان تا رمضاني ديگر باشد.انشاءا… .

 

موسوی زاده