مديركل راه و شهرسازي استان: ۴۰ درصد جمعيت شهري خوزستان در سكونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كنند

مديركل راه و شهرسازي خوزستان از سكونت ۴۰ درصد از جمعيت شهري در سكونتگاه‌هاي غير رسمي خبر داد و گفت: از مساحت كل استان نزديك به ۱۳ هزار و ۴۱۷ هكتار نيازمند بازآفريني بوده كه بيشترين حجم آن نيز مربوط به شهر اهواز خواهد بود.  ‌

وي، بيان كرد: ۹ شهر استان شامل اهواز، مسجدسليمان   ماهشهر، آبادان، ايذه، شوش، شوشتر، سوسنگرد و بهبهان بيش از ۸۰ درصد بافت‌هاي نابسامان مياني خوزستان را به خود اختصاص داده‌اند. سكونت ۸۵۰ هزار نفر از جمعيت استان در سكونتگاه‌هاي غير رسمي شناسايي‌شده در حالي رخ داده كه اين جمعيت بيشتر از جمعيت ۵ استان ايلام، خراسان شمالي و جنوبي، سمنان و كهگيلويه و بوير احمد در خوزستان به شمار مي‌روند.

مديركل راه و شهرسازي خوزستان در خصوص فعاليت‌هاي انجام گرفته از سوي ستاد بازآفريني شهري در استان اظهار كرد: تاكنون فعاليت‌هاي گسترده‌اي در زمينه امور ترويجي، اجتماعي و فرهنگي، عمراني، امور اقتصادي و اشتغال انجام شده كه ليست همگي، موجود و قابل مشاهده خواهد بود.

پورسلان بيان كرد: شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با هماهنگي ستاد بازآفريني استان نسبت به اجراي برنامه‌هاي مصوب بازآفريني براي شهرهاي اهواز، مسجدسليمان، آغاجاري، هفتكل و دشت آزادگان اقدام كرده و اداره كل راه و شهرسازي به عنوان دبير ستاد موظف به تهيه برنامه بازآفريني اين شهرها به قيد فوريت است.پورسلان اظهار كرد: تملك، مرمت و بهسازي سالانه حداقل ۲ اثر تاريخي در استان به منظور حفظ هويت شهري، جذب گردشگر و ارتقاء حس تعلق به محلات هدف توسط شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي ايران  و بروزرساني و تهيه طرح بازآفريني براي محدوده بافت ناكارآمد شهري ۲۹ شهر استان و تهيه سند بازآفريني براي ۴۷ شهر باقي مانده كه محدوده آن‌ها تعيين نشده است، با مشاركت وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي بايد انجام شود.

مديركل راه و شهرسازي خوزستان درخصوص ارائه درخواست‌ها و پيشنهادات استان در زمينه بازآفريني شهري بيان كرد: راه‌اندازي حداقل ۱۰ دفتر توسعه محله‌اي و اجراي ۱۰ پروژه محرك توسعه در محلات هدف بازآفريني شهري استان، اجراي فوري شبكه ريلي شهرهاي جديد رامين و شيرين‌شهر، از طريق توسعه راه‌آهن، تهيه برنامه پيش‌نگري و پيشگيري از گسترش سكونتگاه‌هاي غيررسمي استان، اجراي برنامه‌هاي مصوب بازآفريني براي شهر ماهشهر در چارچوب طرح بازآفريني و اجراي برنامه‌هاي مصوب بازآفريني براي شهرهاي ايذه، باغملك و دهدز و شوشتر از جمله آن‌ها به شمار مي‌رود.