<عماد> مي تواند حوزه استانداري را سر و سامان و ارتقا دهد

استاندار خوزستان طي حكمي آقاي علي عماد را به عنوان مشاور و مديركل حوزه استاندار منصوب نمود. وي از چهره هاي شناخته شده استان است و مي توان گفت سپردن بخشي حساس از استانداري به عماد، از بهترين انتصاب هاي دكتر شريعتي است و خدا كند اين روند در انتصابات بعدي هم لحاظ شود.

عماد با مدرك ليسانس مديريت دولتي و فوق ليسانس مديريت بازرگاني با گرايش امور  بين المللي  داراي بيش از ۳۰ سال سابقه كاري و پانزده سال سابقه فرمانداري در شهرستانهاي انديمشك، ماهشهر، دشت آزادگان و ايذه بوده و تجربه معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري، مشاور ارشد بنياد نخبگان و ديگر مسئوليت هاي سياسي و اجرايي را دارد و از شاخص هايي نظير مردم داري، تواضع، تدين، دلسوزي و حسن مديريت برخوردار است و با اين خصوصيات بدون شك قادر به ارتقاي جايگاهي است كه مسئوليت آنجا به وي محول شده است.

و اما انتظار از ايشان متفاوت با مديريت هاي قبلي  حوزه استاندار است كه موجب مي شود كار را براي عماد مقداري دشوار كند هر چند او مرد كارزار و دوران  بحراني بوده و با تدبير توانسته از گردنه هاي پرپيچ و خم عبور كند.

نخستين و مهمترين كاري كه بايد در دفتر استاندار انجام شود، سامان دادن به ترددهاست و اين رفت و آمدها بايد پايش و زير ذره بين قرار گيرد و شايد لازم باشد در برخي موارد، خلاف رويه بالاتر از اعتدال استاندار عمل شود.

موضوع اين است كه وقت استاندار نبايد به گفت و گو و ديدارهاي غير ضروري و تشريفاتي و به خصوص با توجه به مسايل قوميتي تلف شود چرا كه ايشان استاندار يك قوم و طايفه نيست و به تمام اقوام و همه مردم تعلق دارد و اين موضوع استثنا ندارد، حتي در خصوص اصحاب رسانه و به خصوص كساني كه رسانه را فقط وسيله اي براي نام و نان مي دانند.

به عبارت ديگر براي معاشرت و گپ زدن بايد نخبگان و كساني برگزيده شوند كه معرف خوش نامي و  بصيرت و داراي آگاهي هستند چون ديدار و وقت گذاشتن براي مراوده با اشخاص ابن الوقت هزينه هاي غيرقابل جبراني دارد.

منظور اينكه برنامه ديدار با استاندار بايد به خوبي مديريت شود و بيشتر اوقات صرف ديدار با صاحبان فكر و ايده، سرمايه گذاران، نخبگان (به ويژه جوانان) و معتمدين شود تا ما حصل آن به سود استان و گره گشا در مسائل و مشكلات اقشار مختلف و كساني باشد كه دغدغه استان و ارتقاء شاخص ها را دارند.

ضمنا در اين ديدارها بايد نكات مورد بحث (اگر محرمانه نباشد) توسط فردي مطمئن و امين ثبت و اگر استاندار قولي داد، پيگيري شود تا به نتيجه برسد چون بدترين شكل قضيه در ديدارهاي استاندار اين است كه ايشان وعده هايي به خواسته هاي منطقي ملاقات كننده يا ملاقات كنندگان بدهد و بعد بر اثر مشغله زياد يا هر دليل ديگري به آنها وفا نكند.

مديريت دفتر اين حسن را دارد كه  استاندار وقت مفيد خود را صرف امور حياتي استان بكند و شرط توفيق در اين كار آن است كه به مدير دفتر جديد خود، نهايت اعتماد را داشته باشد و به او اختيار بدهد كه دور و برش را خلوت كند و در انتخاب نيرو و اعمال روش كاري آزاد باشد.

اگر چنين شد وضع تغيير خواهد كرد و نظر آنها كه برخي شيوه هاي مديريتي فعلي را نمي پسندند تامين خواهد شد. در غير اين صورت آب از آب تكان نخواهد خورد كه اميدواريم شق اول تحقق پيدا كند و به احتمال قريب به يقين آقاي عماد از عهده اين كار بر خواهد آمد.

خياط در كوزه افتاد

آسانسور سازمان ملي استاندارد پلمپ شد

 

معاون رييس جمهور و رييس سازمان ملي استاندارد با يادآوري اهميت و توجه جدي به موضوع آسانسورهاي غيراستاندارد، گفته است: حتي آسانسور ساختمان سازمان ملي استاندارد در ميدان ونك بدليل نداشتن شاخص هاي لازم پلمپ شد و در اين رابطه تعارف و چشم پوشي نداريم.

نيره پيروزبخت در حاشيه نشست مديران استاني سازمان ملي استاندارد در گرگان تاكيد كرده: به سلامت و رفاه مردم توجه جدي داريم و همين دغدغه باعث شده مجوز پايان كار آپارتمانهايي كه آسانسور غيراستاندارد دارند؛ صادر نشود.

به گفته وي: نگراني كارشناسان سازمان استاندارد بيشتر بر آسانسورهاي توليد سال ۱۳۸۲ به قبل متمركز است چرا كه ضريب ايمني پاييني دارند و بايد بازرسي دوره اي شوند.

وي هشدار داد: آسانسور بسياري از ساختمان هاي تجاري، عمومي و دولتي حتي در برخي وزارتخانه ها استاندارد لازم را ندارد لذا شامل كنترل و بازرسي بيشتري هستند.

پيروزبخت اين را هم گفته: پيش از اين براي پلمپ آسانسورهاي بخش دولتي و بيمارستان ها با مقاومت هايي مواجه مي شديم اما مخاطرات ناشي از آن باعث همراهي و همكاري بيشتر مديران مربوطه شده است.

 

مي آيي و انتظار سر مي آيد

 

يك روز نسيم خوش خبر مي آيد

بس مژده به هر كوي و گذر مي آيد

عطر گل عشق در فضا مي پيچد

مي آيي و انتظار سر مي آيد

 

اللهم عجل لوليك الفرج