هر که اوّل بنگرد پایان کار – اندر آخر او نگردد شرمسار

بنظر می رسد که تفضّل الهی باردیگر شامل حال گشته و سعادت درک نعمت رمضان ۱۳۹۷ نصیب شده باشد. با رؤيت هلال ماه در غروب روز گذشته، در اكثر كشورهاي اسلامي امروز اوّل ماه مبارك رمضان است، ماه رحمت و مغفرت، كه همه مسلمانان با توكّل آغاز مي كنند و اميدوارند كه با سربلندي آن ‌را به پايان برند. امّا چه خوبست كه از اوّلين روز اين ماه پر فضيلت در فكر آخرين روز آن باشیم، روزي كه پس از گذشت يكماه روزه داري، مؤمنان در تدارك برپائي عيد رستگاري اند و آنها كه اين فرصت يكماهه را از دست داده اند حال كساني را دارند كه قرآن در وصف آنها چنين آمده:"هرگاه يكي از آنها را مرگ فرا رسد، گويد: اي پروردگار ‌مرا برگردان، شايد كارهاي شايسته اي را كه ترك كرده بودم، به جاي آورم. ‌(خطاب رسد) هرگز، ‌اين سخني است كه او مي گويد و پشت سرشان تا قيامت مانعي است كه بازگشت نتوانند.*" اين گفتار كساني است كه در آستانه مرگ، با باز شدن چشم حقيقت‌بين، آرزوي بازگشت و جبران گذشته را دارند، امّا ديگر بازگشت و جبراني تا قيامت در كار نيست.
وقتي ماه مبارك رمضان نيز به پايان مي رسد، بسياري به خود مي گويند، كاش مي شد به ابتداي رمضان برگرديم تا كوتاهي‌هاي خود را در استفاده از ماه ميهماني خدا جبران كنيم، بديهي است كه اين آرزو محال بوده و بازگشت زمان امکان ندارد، امّا خوشبختانه اينك نه در آخرين روز رمضان بلكه در اوّلين روز آن هستيم و با پايان يافتن دلهره اي يازده ماهه از امکان عدم درک ماه میهمانی خدا، يكبار ديگر توفيق درك  و افتخار نشستن بر سر سفرۀ این میزبان کریم فراهم شده و فرصت يكماهۀ استفاده از ماهي كه بفرمودۀ رسول گرامي اسلام صلّي ا…عليه و آله و سلّم، "نزد خدا بهترين ماههاست و روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شبها و ساعتهايش بهترين ساعتهاست، نفس ها در آن ثواب تسبيح و ذكر خدا دارد و خواب آن نيز عبادت است و اعمال در آن پذيرفته و دعاها مستجاب مي گردد"، فراهم گرديده است.
آيا حسرت از دست دادن فرصتهاي ناب رمضان‌هاي گذشته آنچنان عبرت‌آموز بوده كه براي تبديل رمضان امسال به پربارترين رمضان عمر خود برنامه‌ريزي دقيق كرده باشيم؟ آيا در پايان اين رمضان، كه شايد آخرين رمضان عمر ما باشد، از آنچه نصيبمان مي شود راضي خواهيم بود؟ و در اول شوّال، شادي حقيقي عيد رستگاري را، همراه ساير مؤمنان احساس خواهيم كرد؟ جبران گذشته و رسيدن به چنين آرزوهائي دور از دسترس نيست، مشروط بر اينكه از همين امروز با توكّل و اراده، به برنامه‌هاي پيشنهادي پيشوايان معصوم عليهم‌السّلام در این مورد عمل کنیم؛ برنامه هائی که در کتابهای دینی قابل دسترسی است و از مطرح ترین مطالبی است که این روزها گویندگان و سخنرانان مذهبی و بسیاری از رسانه های فرهنگی به آن می پردازند.

موسوی زاده