آقاي نوبخت! قبل از عيد فطر يعني كي؟

سخنگوي دولت روز گذشته گفته است حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان تا قبل از عيد فطر پرداخت خواهد شد.

 امروز چهارشنبه و فردا، شب عيد است و روز بعد هم كه تعطيلات عيد فطر است، آقاي نوبخت بفرمايند قبل از عيد فطر يعني كي؟ معمول اين است كه وقتي عيد نزديك مي شود چند روز قبل از آن بايد پولي در جيب سرپرست خانواده باشد تا به فكر خريد عيد باشد، به خصوص عيد فطر كه براي مردم، خصوصا خوزستاني ها اهميت ويژه اي دارد.

شوراي شهر نبايد چهار سال درگير انتصابات باشد

در جلسه روز دوشنبه شوراي شهر اهواز، ابراهيم نوشادي معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري اهواز گفته است: وضعيت شهر اهواز بحراني است و اگر شورا و شهرداري قوي در كنار هم قرار نگيرند، شرايط بدتر خواهد شد. چهار سال عمر شورا مي گذرد و اعضا بايد پاسخگو باشند.

وي گفت: شهر اهواز از نظر وسعت با اصفهان يكسان است؛ بودجه جاري شهرداري اصفهان در سال جاري ۹۴۵ ميليارد تومان است و اين رقم در شهرداري اهواز با همان مساحت به ۶۰۰ ميليارد تومان مي رسد.

نوشادي تاكيد كرد: اگر ضعفي وجود داشته باشد، به تمامي اعضا نسبت داده مي شود همانگونه كه در شوراي قبلي اعضاي خوبي داشتيم اما عنوان مي شود كه شوراي چهارم ضعيف عمل كرد. چهار سال عمر شوراي شهر نبايد درگير انتصابات باشد موضوعي كه شوراي قبلي دچار آن شده بود.

معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري اهواز اين را هم گفته كه: بنده مدير بي حاشيه اي هستم و خود را منتسب به هيچ حزب، جناح و گروه سياسي نكرده ام اما شرايط به گونه اي شده كه تا كنون ۶ بار استعفاي خود را تقديم شهردار كرده ام. اين فضا مناسب كار نيست.

وي با بيان اينكه شوراي شهر و شهرداري بايد منسجم باشند، گفته است: ما شوراي ضعيف نمي خواهيم چون اگر شورا ضعيف باشد، شهرداري ضعيف خواهد شد.

نوشادي بيان كرد: مديران شهرداري تابع تصميم گيري ها و سياست هاي شوراي شهر هستند پس اعضاي شوراي شهر اهواز بايد در فرصت چهارساله خود مسائل اساسي و كليدي شهرداري را مورد بررسي قرار دهند.

معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري اهواز با بيان اينكه شهرداري اهواز ورشكسته است، گفت: شهرداري بايد با ۶۰۰ ميليارد تومان بودجه شهري پاسخگوي يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر باشد از اين رو بايد به مسائل كليدي پرداخت.

پدر خوانده هاي شهرداري ليست مي دهند و تصميم گيري مي كنند

 

در همين جلسه جهانبخشي عضو ديگر شورا گفته: شهردار اجازه مي‌دهد افرادي كه در سايه هستند و خود را پدرخوانده ليست‌هاي سياسي مي‌دانند با حب و بغض و بدون نگاه فني و تخصصي براي شهر تصميم گيري كنند قسم خورديم منافع شهر را بر منافع شخصي ترجيح  دهيم و قسم ياد كرديم بدون توجه به قوميت و جناح سياسي حامي منافع مردم باشيم.

جهانبخشي گفت: به شهردار بگوييد انتخابات تمام شده و منتخب هر ۱۳ عضو است؛ شهردار اهواز بايد مطيع قانون و در راستاي خدمت به مردم حركت كند و نبايد خود را تدارك چي يا ستاد انتخاباتي يك ليست خاص بداند.

وي با تأكيد بر اينكه شهردار اهواز بايد فراتر از قوم و جناح باشد، سوال كرد: در هفته گذشته چرا رئيس شورا نسبت به تخريب اعضا واكنش نشان نداد؟ آيا انتظار زيادي است كه شهرداري پاسخگوي اقدامات خود باشد؟

نظارت بهتر از اعتماد است

عضو ديگر شورا باباپور با بيان اينكه اعتماد خوب است اما نظارت بهتر است، گفته: تمام مشكلات موجود در كشور به دليل اعتماد بدون نظارت هستند؛ امروز اگر شوراي شهر در نظر دارد نظارت داشته باشد، ديگران حق ندارند اطراف خود را از تار عنكبوت و فضاي مجازي پر كنند و اجازه ندهند كسي بر عملكرد شهردار اهواز نظارت كند.

وي ادامه داد: شورا بر اساس قانون اساسي وظيفه دارد كه بر عملكرد شهرداري نظارت داشته باشد؛ ما در شورا جمع شديم و قسم خورديم كه مسائل سياسي را در كار كنار بگذاريم. در يك جلسه با حضور شهردار اهواز، رئيس شورا عنوان كرد كه اگر به صورت سياسي وارد شورا شديم، در حال حاضر ديگر كت هاي سياسي خود را در آورده ايم.

عضو شوراي شهر اهواز با بيان اينكه شهرداري محلي براي سياسي كاري نيست، بيان كرد: رئيس شوراي شهر بايد بپذيرد بخشي از عملكرد وي و ما به عنوان اعضاي شوراي شهر، سياسي بوده است. طبق ماده ۹۵ قانون شوراها هيچ را‡ي گيري بيرون از فضاي شورا اعتباري ندارد. فلسفي به عنوان رئيس شورا در يك را‡ي گيري خارج از فضاي شوراي شهر شركت داشت.

پاسخ فلسفي به اتهامات مطرح شده

 

در همين جلسه فلسفي رئيس شوراي شهر با بيزاري از برخي اتهام زني ها و لزوم حفظ آرامش در شهرگفت: بايد تلاش كرد در حد توان قانون را اعمال كرد و در انجام وظايف قانوني خود هيچ ترسي نداشته باشيم.

فلسفي با بيان اينكه حفظ آرامش در اهواز به عنوان شهري آسيب ديده و زخم خورده از التهاب‌ها و تنش‌هاي مختلف به ويژه در چند دوره گذشته شورا، يك اصل است گفته است: جامعه و مردم دوست ندارند وارد چنين فضايي شوند و از كساني كه به عنوان اعضاي شورا انتخاب كرده‌اند انتظار دارند كه از ورود به فضاي تنش‌زا پرهيز كنند.

وي اظهار  اميدواري كرد شورا در عمر باقي مانده باز هم بتواند اين اصل را رعايت كرده و در فضايي آرام شرايط را نقد كند و توجهي به منافع حزبي، جناحي و قومي نداشته باشد و با تدبيري كه در همه اعضاي شوراي شهر وجود دارد، به وظايف و مسئوليت‌هاي خود عمل كند.

فلسفي در پاسخ به اتهامات مطرح شده توسط يكي از اعضاي شوراي شهر گفت: برخي از اين اتهامات بي پايه و برخي ديگر توهم است. يك عده در اتاق تاريكي نشسته‌اند و درباره پست‌هاي شهرداري اظهار نظر سياسي و قوميتي دارند در حالي كه تمام تلاش ما اين است تا به شايسته سالاري توجه شود.