استان از مشوق هاي قانوني براي كمك به كارجويان استفاده كند

استاندار لرستان اعلام كرده تمامي كارفرماياني كه با حفظ اشتغال موجود، اقدام به جذب و بكارگيري نيروي جديد از كارجويان مراكز كاريابي كنند، به مدت دو سال از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي، معاف مي شوند.

 اين اقدام در راستاي تشويق حمايت از بخش خصوصي به منظور تشويق آن ها به جذب نيرو و در نتيجه كاهش بيكاري صورت گرفته است.

مسلما چنين تشويق هايي مي تواند بخش خصوصي را به جذب نيروي كار تشويق كند و بايد ديد اگر چنين مشوق هايي مصوبه دولت است آيا در استان خوزستان هم از آن استفاده شده و مي شود يا خير؟

در كنار چنين تدبيرهايي، اگر سازمان هاي مالياتي هم روي خوش به جويندگان كار نشان دهند، مي توان به ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري اميدوار بود، يك خانم عضو موسسه اي خيريه تعريف مي كرد كه براي پيدا كردن كارهاي مناسب به منظور اشتغال زنان بدون سرپرست تلاش مي كنند.

در اين مورد به يك شركت بزرگ در اهواز مراجعه شد و پيشنهاد شد اين خانم سبزي خوردن سالن غذا خوري و مهمان سراي آن جا را تامين كند.  ‌پاسخ داده شد كه به چنين نيرويي نياز داريم اما با توجه به اينكه هزينه ها به سازمان هاي مربوطه منعكس مي شود، ماليات به آن تعلق مي گيرد و ممكن است ميزان مالياتي كه براي درآمد اين خانم در نظر گرفته شود، از حق الزحمه او بيشتر يا معادل آن باشد.

به اين ترتيب حتي از مشاغل خانگي هم ماليات گرفته مي شود در حالي كه اگر به عنوان مشوق اين گونه هزينه ها را از ماليات معاف كنند، خيلي از زنان بي سرپرست يا نيازمند مي توانند از اين محل امرار معاش كنند.

 

آيت ا… موسوي جزايري از شهروندان به خاطر شوري آب دلجويي كرد

 

آيت ا… موسوي‌جزايري با دلجويي از شهروندان جنوب خوزستان گفته است: درباره شوري آب رودخانه و مسائل مزارع آبادان با مسئولان مربوطه جلسه برگزار شد و در نتيجه آن، مانعي جلوي آب رودخانه قرار دادند تا آب شور وارد مزارع نشود.

وي درباره آب آشاميدني آبادان گفت: مسئله آب آشاميدني نيز در حال پيگيري است و قرار شد لوله‌كشي آب را با سرعت هر چه زياد تعمير و تعويض كنند كه نهايتا تا هشت روز آينده آب آشاميدني سالم به شهروندان مي‌رسد.

نماينده ولي فقيه در استان خوزستان با بيان اينكه حل چنين مشكلاتي به زمان نياز دارد، بيان كرد: با توجه به اينكه ما جوياي حال و مشكلات شهروندان آباداني هستيم درخواست رسيدگي به مشكلات پيش آمده به مسئولان داده شد و مسئولان اكنون با جديت در حال رفع مشكلات هستند.

 

سفرمعاون اول رئيس جمهور و وزير نيرو به خوزستان براي رسيدگي به بحران آب

 

نماينده مردم آبادان هم از دعوت از دولتمردان به حضور در منطقه و رسيدگي به مشكلات مردم خبرداده و گفته: براي افتتاح طرح‌هاي بهبود كيفيت آب منطقه نظير فاز دوم طرح غدير؛ جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و اردكانيان وزير نيرو نيمه تير ماه به منطقه سفر خواهند كرد.

كعبي همچنين با اشاره به تكميل سد خاكي مارد عنوان كرد: خوشبختانه احداث سد خاكي مارد به طول ۱۵۰۰ متر و اعتبار ۷۰ ميليارد ريال نيز تكميل شد كه با احداث اين سد خاكي از ورود آب شور دريا به كارون و بهمنشير نيز جلوگيري خواهد شد، با تكميل اين طرح مطمئنا  EC‌آب به زير ۵۰۰۰ خواهد رسيد و آب شرب و كشاورزي منطقه نيز بهبود مي‌يابد.

 

اعتراض به آموزش آرايش زنان توسط مدرس مرد!

 

جانشين دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر خوزستان گفته است: يك مدرس مرد با كمك اتحاديه آرايشگاه هاي زنانه اهواز دوره اي دراهواز برگزار و درآن اقدام بهآرايشگري زنان و تاتو روي بدن آنها كرده است.

كهزاد سروستاني گفته اين مرد براي زنان در سالن اجتماعات شركت ملي حفاري ايران كارگاه آموزشي آرايشگري و تاتو برگزار كرده است.

جانشين دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر خوزستان با بيان اينكه اين موضوع به دستگاه قضائي گزارش شد از اينكه تاكنون برخورد لازم صورت نگرفته و همين موضوع سبب اعتراض شديد آيت الله موسوي جزايري، نماينده ولي فقيه درخوزستان شده است، اظهار تاسف كرد.

وي اين را هم گفت كه: متأسفانه شخص برگزار كننده دوره نه تنها تنبيه نشده بلكه به عنوان  رئيس يكي از اتحاديه هاي آرايشگاه ها  انتخاب شده و اين انتخاب سبب اعتراض و مخالفت جدي ستاد امربه معروف و نهي از منكر خوزستان، اداره اماكن نيروي انتظامي و تعزيرات قرار گرفته است.