انقلاب فرهنگی بمنظور پاکسازی دانشگاه ها

از رویدادهای مهم و سرنوشت ساز تاریخ انقلاب که قدر آن مجهول مانده، صدور فرمان انقلاب فرهنگی توسط رهبر کبیر انقلاب در ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ است. فرمانی که برای نجات مراکز آموزش عالی و کانونهای تربیت مدیران آینده کشور از وابستگی های فکری و فرهنگی به غرب، در زمانی صادر شد که دانشگاهها در اشغال گروهکهای مزدور بیگانگان قرار داشت و بسیاری از اساتید آن را تحصیلکردگان منحرف و غربزده ای تشکیل می دادند که براثر خودباختگی در برابر فرهنگ غرب، وظیفه ای جز مخالفت با نظام اسلامی و تحریک دانشجویان برای خود نمی شناختند.
انقلاب اسلامي ايران بيش از هر چيز مرهون فرهنگ اسلامي است و ناسازگاری این انقلاب با دانشگاههائی که براساس معیارهای فرهنگ استعماری غرب و برای تربیت مدیرانی هماهنگ با آن فرهنگ شکل گرفته و تابع اراده بيگانگان و در جهت حفظ و تقويت سلطه سياسي-اقتصادي آنها عمل می کرد، کاملاً طبیعی بود،لذا در حالیکه گروهكهاى مـخـتـلف دانـشـگـاهـهـا را به "اتاق جنگ"تبدیل كـرده و بـسـيـارى از اسـتادان منحرف ، به كار مشغول بودند و هيچ تغيير بنيادى در برنامه ها و محتوای درسی و شيوه تدريس و تربيت، رخ نـداده بـود، دانشجويان و استادان متعهد دانشگاهها تصميم گرفتند انقلابي فرهنگي براه اندازند و ضمن کوتاه کردن دست گروهکهای ضدّانقلان و اساتید منحرف غربزده از دانشگاهها،، گسترش فرهنگ اسلامی را در این مراکز علمی، عملی سازند.

در انقلاب فرهنگی قدم اوّل با تعطیلی دانشگاهها آغاز شد، پـس از تـعطيلى دانشگاهها، به منظور ساماندهى امور فرهنگى مدارس و دانشگاهها به فرمان امام خمينى رحمت ا…علیه اوّلين تركيب شوراى انقلاب فرهنگی تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگى شكل گرفت،  این ستاد که از اساتید و صاحب نظران مورد اعتماد تشکیل شده بود وظیفه داشت که تا قبل از بازگشائی مجدّد دانشگاهها اقدامات زیر را انجام دهد:                 1ـ تصفيه دانشگاهها از عناصر وابسته به استعمارگران و ابرقدرتها و به طور كلي از عناصر ضد انقلاب.
۲ـ تجديد نظر در نظام آموزشي و ساختاري دانشگاهها و متحول ساختن آنها به گونه اي كه متناسب با نيازهاي كشور و تأمين استقلال سياسي ـ اقتصادي جمهوري اسلامي ايران باشد و كشور را از وابستگي فرهنگي و ديگر وابستگيها نجات دهد.
۳ـ گنجاندن دروس خاصي در برنامه هاي دانشكده ها كه آشنائي لازم دانشجويان را با اهداف انقلاب و معارف و ديدگاههاي اسلام تامين كند.

ستاد انقلاب فرهنگی با وجود بروز جنگ تحمیلی و حضور بسیاری از اساتید و دانشجویان متعهّد در جبهه ها، توانست به اقدامات خوبی دست زند و با تشکیل نهادهائی همچون جهاد دانشگاهی به انجام خدمات ارزنده ای توفیق یابد امّا پس از بازگشائی دانشگاهها ، ضرورت ادامه و توسعه كار اين ستاد موجب شد تا در ۱۹ آذر ۱۳۶۴، حضرت امام رحمت ا…علیه ، با افزودن رؤساي سه قوه و تعداد ديگري از انديشمندان فرهنگي كشور به اعضاي ستاد ، فرمان تأسیس شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر نموده و با قانونی شمردن مصوبات این شورا، اعتبار آن را تا حدّ مرجعی قانونگذار بالا برند.

 

 

 

 

موسوی زاده