در انتظار كارنامهِ شوراي پنجم اهواز

سال گذشته در همين روزها بود كه بالاخره با وجود اقدامات صورت گرفته در خصوص وارد كردن ايراد به انتخابات شوراي اسلامي شهر اهواز دست اندركاران عليرغم ميل خود براي چندمين و آخرين بار مجبور به تأييد صحت اين انتخابات شدند. مشكل علاقمندان به ابطال انتخابات شوراي اسلامي شهر اهواز از آنجا ناشي مي شد كه با وجود تلاشهاي اين گروه براي مهندسي آراء مردم و توفيقاتي كه در مورد يكي ديگر از انتخاباتهاي در جريان به دست آورده بودند، نتايج انتخابات شورا، نشان از پيروزي قاطع نيروهاي انقلابي و مردمي داشت و در اين مورد مردم توانسته بودند با گريز از دام تبليغات و فريب قدرت پرستان و با آگاهي و اشتياق به كساني را‡ي دهند كه غالب آنان از نيروهاي خدوم و انقلابي و مؤمني بودند كه در صداقت و تعهّد و اخلاص آنان كمتر ترديدي وجود داشت.

پس از آشكار شدن نتيجهِ اين انتخابات و با وجود تأييد مكرّر صحت آن توسط مسئولان اجرائي و مقامات ذيربط، آنهائي كه نمي توانستند پيروزي افرادي خارج از باند خود را در انتخاباتي كه مجري آن بوده اند بپذيرند به تكاپو افتادند و كوشيدند تا با انواع ترفندها اين انتخابات را ابطال كنند و با وجود شكستهاي مكرّر در خدشه وارد كردن به نتايج آن و اعمال تأخير چند هفته اي در تعيين تكليف شوراي اهواز نهايتاً صحت انتخابات شوراي اسلامي شهر اهواز تأييد شد و اين شورا توانست ازپس توطئه اي چنين سنگين سر برآورد. در همان زمان نوشتيم كه اين شورا، شورائي  استثنائي است زيرا كه برخلاف ميل و انتظار پدرخوانده هاي انتخابات شكل گرفته و توانسته است از طوفان خشم و غضب كساني جان سالم بدر برد كه گمان مي كنند امور انتخابات نبايد جز به مراد آنها بچرخد. و نيز از رسالت سنگيني كه اين شوراي استثنائي به عهده دارد نوشتيم و اينكه از شوراي اسلامي شهر اهواز كه با وجود آن همه موانع، شورائي مردمي از آب درآمده و اكثريت اعضاي شناخته شدهِ آن را نيروهائي متعّهد و كارآمد و ارزشمدار تشكيل مي دهند انتظار مي رود كه تمام همّت خود را براي بازگرداندن شورا به ريل خدمت صادقانه بكار گيرد و با جبران عقب ماندگيهاي شرم آور اين كلانشهر دين خود را به مردمي كه به آنان اعتماد كرده اند ادا كند.

اينك بيش از يك سال از آن انتخابات پرماجرا و استقرار اين شوراي مردمي مي گذرد و اگرچه شورا در قدم اوّل توانست با انتخاب شهرداري شايسته خشت اوّل را خوب كار بگذارد، امّا چنين بنظر مي رسد كه كارنامه شورا در برآورده كردن انتظارات مردم چندان درخشان و يا لااقل روشن نيست و با وجود كاستيهاي موجود در مناطق مختلف شهري لازم است كه در سررسيد يك ساله گزارشي كامل از برنامه ها و اقدامات انجام شده در طول يك سال گذشته جهت اطلاع مردم منتشر شده و تنگناهاي موجود و پيش بيني‌هاي صورت گرفته براي جبران عقب ماندگي‌ها با مردم در ميان گذاشته شود.

موسوی زاده