دو رویِ سکّۀ فوتبال!

نمایش عالی تیم ملّی کشورمان در برابر تیم اسطوره ای پرتقال و خروج عزّتمندانه از جام جهانی۲۱، ضمن ایجاد موج شادی در مردم، فوتبال ایران را به عنوان پدیده ای شگفتی ساز در دنیا مطرح کرد و واکنش مثبت مردم و مسئولان کشورمان در برابر این رویداد نشان داد که متوقّف شدن تیم ایران در جام جهانی نتوانسته است از حق شناسی نسبت به تیم ملی که عزّتمندانه جام را ترک کرد، بکاهد. از طرفی فضای فوتبالی ایجاد شده در کشور نیز موجب یکپارچگی مردم در حمایت از فرزندان غیرتمندشان در جام جهانی و در نتیجه نزدیک شدن دلها به یکدیگر و تقویت حمیت ملّی شده است که این روی مثبت سکّۀ فوتبال و بسیار ارزشمند است. امّا سکّۀ فوتبال روی دیگری هم دارد و آن استفادۀ از این ورزش و یا باصطلاح صنعت برای مقاصد سیاسی و اقتصادی است و این وجهی از فوتبال است که متأسفانه وجود دارد و جهانی از آن در نگرانی و رنج و خسارت است.

وقتي يك ورزش به صنعتي پرسود تبديل و اداره آن جهاني و مافيائي مي‌شود و به‌صورت عاملي جهت گسترش بي‌خبري و افزايش عصبيت‌ها و نفرت‌ها درمي‌آيد، البته جاي نگراني دارد. در حالي كه انتظار مي‌رود و تبليغ مي‌شود كه مسابقات جهاني فوتبال بتواند به كاهش اختلاف بين ملّت‌ها و ترويج صلح و همزيستي منجر گردد امّا برنامه‌ريزي مقدمات و نحوه برگزاري مسابقات به‌گونه‌اي است كه معمولا غرايز جنگجوئي و پرخاشگري را در تماشاچيان و ملّت‌ها زنده می کند، زيرا براي افزايش جاذبه و كسب سود بيشتر از اين صنعت، صحنه‌هاي ورزشي را شبيه صحنه‌هاي خشونت و جنگ طراحي مي‌كنند و به ملّت‌ها چنين القا مي‌شود كه فضيلتشان در برنده شدن خلاصه مي‌گردد و شكست در اين مسابقات موجب بي‌آبروئي است. لذا دیده شده است که برخی ملّتها، بخصوص مردم مغرور کشورهای غربی، برخلاف ملّت های هوشیار و بافرهنگی چون ملّت ایران، قادر به تحمّل شکست یا توقّف تیم خود در اینگونه مسابقات نبوده و این تیمها بعضاً بهنگام بازگشت بکشور از ترس حملۀ مردم باید تحت حفاظت نیروهای انتظامی قرار گیرند.  

كاركرد ديگر فوتبال به شكلي كه امروز در صنعت فوتبال دنبال و توسط مافياي فيفا اداره مي‌شود سرگرم کردن ملّت‌ها و گسترش بي‌تفاوتي و بي‌خبري نسبت به واقعيت‌ها و اتفاقات شرم‌آوري است كه توسط قدرت‌هاي شيطاني در جهان رخ مي‌دهد؛ همچنانکه همچون مسابقات گذشته، در روزهای برگزاری جام ۲۰۱۸ نیز جهان شاهد تشدید بسیاری از جنایات این قدرتها و عوامل آنها در مناطقی مانند یمن، فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان، کشمیر و مانند آن است و این جنایات بزرگ با اطمینان از سرگرم بودن مردم به مسابقات جام جهانی صورت می گیرد.

غرض آنکه ورزش به عنوان عامل حفظ سلامتي و تندرستي و افزايش شادي و نشاط و وسيله‌اي جهت برقراري ارتباط و ايجاد تفاهم بين ملّت‌ها، مطلوب و مورد تقدير است، اما سوءاستفاده از آن جهت اهداف سیاسی و اقتصادی قدرتهای شیطانی محکوم بوده و باید افشا شود.

موسوی زاده