روز قدس روز آزادی جهان از سلطۀ مستکبران

راهپیمائی روز قدس امسال، چه در ایران و چه در سایر کشورهای مسلمان و غیرمسلمان جهان، با شکوهی چشمگیرتر برپا شد و بجرأت می توان گفت این راهپیمائی با راهپیمائیهای ۳۹ سال گذشتۀ روز قدس تفاوتی اساسی داشت، تفاوتی که برخی از علل آن؛ آشکارتر شدن چهرۀ منافقانۀ دولتهای مرتجع عرب و غیرعرب در خصومت با آرمان فلسطین، اقدام ابلهانۀ رئیس جمهور امریکا در انتقال سفارت این کشور از تل اویو به قدس اشغالی و حرکت جدید گروههای مقاومت و جوانان فلسطینی تحت عنوان "راهپیمائی بازگشت" است. در حقیقت، ۳۹ سال پس از ابتکار دوراندیشانۀ امام خمینی رحمت ا…علیه در تعیین جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز قدس، اکنون که جبهۀ باطل جهانی همۀ قوای خود را برای مقابله با بیداری و مقاومت اسلامی به میدان آورده، مسلمانان و آزادگان جهان بخوبی پیام آن رهبر بیدار دل را از تعیین این روز دریافته اند، و برای دفاع از حق، و مقابله با باطل، آگاهانه تر از گذشته و با هدفی فراتر از نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس و فلسطین، در راهپیمائی این روز شرکت می کنند.
هرچند استکبار و صهیونیسم جهانی، پس از چشیدن طعم تلخ شکستهای مکرّر در خاورمیانه، با کمک حکومتهای مزدور و مرتجع منطقه، تلاش می کند که صدماتی بر جبهه مقاومت ضدّصهیونستی و جریان بیداری اسلامی وارد سازد و با نمایشاتی چون رسمیت بخشیدن به پایتختی قدس، می کوشند تا قضیه فلسطین را تمام شده نشان دهند، امّا راهپیمائی میلیونها مسلمان و غیر مسلمان در بیش از ۸۰ کشور جهان بمناسبت روز قدس نشان داد که نهال غرس شدۀ روز قدس به بار نشسته و باوجود چنین روزی، فریاد حق طلبی و عدالت خواهی خاموش نمی گردد و توطئه ها و تهدیدهای استکبار و مزدورانش، موجب ترس و وحشت ظلم ستیزان و مانع پیروزی نهائی حق طلبان نمی شود و کشاندن سران مزدور و بی اراده دول مرتجع به همراهی با این رژیم غاصب، فلسطینیان را از پیگیری حق خود و مردم آزاده جهان را از حمایت از این ملّت مظلوم و مقابله با سلطه گران جهانی منصرف نخواهد کرد.
برپائی روز قدس با چنین شور و شعور رو به افزایشی اولاً از بیداری و پایداری امّت اسلامی و خنثی شدن توطئه هائی که برای شکستن مقاومت ملّتها طراحی و اجرا می شود حکایت دارد و ثانیاً ارادۀ جهانی را در دفاع از ملّت مظلومي نشان می دهد كه به‌عنوان خط مقدم جبهه‌ي دفاع اسلامي، خانه و كاشانه خود را از دست داده‌اند و بيش از ۷۰ سال است كه همچون سپري از گوشت و خون، با ارتش تا بن دندان مسلح رژيم صهيونيستي مقابله مي‌كنند و مانع ادامه پيشروي آنها در ساير كشورهاي منطقه شده‌اند و ثالثاً گویای این حقیقت است که اینک روز قدس از محدودۀ فلسطین و قدس پا را فراتر نهاده و به عنوان روز اسلام و روز جهانی مقابله با هرگونه سلطه گری، به آرمانی برای آزادی جهان از سلطۀ مستکبران تبدیل شده است.

موسوی زاده