زمين هاي واگذار شده براي بازارچه را تغيير كاربري داده اند

از سالها پيش شهرداران و شوراهاي وقت كلانشهر اهواز قول داده اند كه مشكل بازارچه هاي غيراستاندارد شهر را حل كنند، اما تا به امروز نه بازارچه اي كه قابل استفاده باشد ايجاده شده، نه حتي در حد ساماندهي كاري صورت گرفته است.

راوي موضوع را با آقاي كتانباف شهردار اهواز در ميان گذاشت و از او سوال كرد طلسم بازارچه هاي اهواز چه زماني خواهد شكست؟ وي توپ را به زمين راه و شهرسازي استان انداخت و گفت: در هر منطقه زمين هايي براي ايجاد خدمات رفاهي مردم اختصاص داده مي شود كه از آن جمله است احداث بازارچه كه اداره كل راه و شهر سازي بايد اين زمين ها را در اختيار شهرداري بگذارد تا درآن ها بازارچه ايجاد شود.

راوي اين مطلب را با يكي از مديران راه و شهرسازي استان در ميان گذاشت. اين منبع پاسخ داد تجربه نشان داده هر جا راه و شهرسازي به شهرداري زمين واگذار كرده تا در آنجا بازارچه احداث كند، شهرداري كاربري آن جا را عوض كرده و استفاده ديگري از آن ها كرده است. مثل كيانشهر كه شهرداري در زميني  كه قرار بود  بازارچه احداث شود، ساختمان آتش نشاني و شهرداري منطقه ۲ را احداث كرد.

 همچنين وقتي به منظور جمع آوري بازارچه معروف كيان، شهرداري در زمين مورد نظر يك بازارچه مسقف ساخت، دهنه هاي آن به افراد غير واگذار شد و به دستفروشان اصلي واگذار نكردند. آن ها هم تكان نخوردند. به اين ترتيب حل مشكل بازارچه ها در اهواز بستگي به هماهنگي اين دو دستگاه و رعايت آنچه كه مصوب مي شود دارد و پيشنهاد مي شود سوابق اين كار بررسي و معلوم گردد چه زمين هايي در اختيار راه و شهرسازي است كه بايد براي احداث بازارچه به شهرداري واگذار شود و در كجا زمين هايي واگذار شده و شهرداري آن ها را تغيير كاربري داده است.

 

بخت عالمي نيسي باز مي شود خون ميرزايي به شيلات بر مي گردد

 

معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان به راوي گفت: اين هفته مراسم معرفي فرماندار جديد اهواز و توديع سرپرست فرمانداري برگزار مي شود. فرماندار جديد آقاي عالمي نيسي است كه سوابق فرمانداري در چند شهرستان و معاونت پشتيباني و توسعه استانداري و مسئوليت هاي ديگر را در كارنامه خود دارد. به اين ترتيب بخت عالمي نيسي كه از ماه ها پيش صحبت از فرماندار شدنش بود، باز مي شود و آقاي خون ميرزايي پس از سپري كردن يك دوره سخت و طولاني سرپرستي فرمانداري، به اداره خودش كه شيلات است باز خواهد گشت. خون ميرزائي بارها گفته است كه مايل است به اداره خود كه كار تخصصي اوست برگردد و تمايلي به ماندن در فرمانداري ندارد.  ‌

گويا قرار نيست براي مراسم معارفه، مقامي از تهران بيايد. پيش از اين شنيده شده بود كه يك مقام كشوري به اهواز خواهد آمد، اما اينطور كه حسين زاده گفت قرار است براي افتتاح برخي طرح هاي عمراني در استان اين اتفاق بيفتد.

 

گلايه عضو كميسيون اصل ۹۰ از سازمان بازرسي كل كشور

 

عضو كميسيون اصل ۹۰ گفته است: بيشترين تعامل ما با سازمان بازرسي است اما در حال حاضركمترين همكاري را شاهد هستيم كه اين نبود همكاري‌ها روند رسيدگي به پرونده و نتيجه‌گيري را براي ما كند كرده است.

فرهاد تجري، در خصوص پرونده‌تخلفات دولت‌‌ دهم كه معطل مانده است،‌گفت: پرونده‌ها مختص به هيچ دولتي نيست و در فرآيند رسيدگي‌ها نياز به كارشناسي و استعلام وجود دارد.

به گفته وي: اين پرونده‌ها بايد از مسيرهاي مختلف به نتيجه برسد و به همين جهت ممكن است زمان‌بر باشد، حتي پرونده‌هايي داريم كه مربوط به چند دولت گذشته است اما هنوز به دليل پيچيدگي موضوع در كميسيون اصل ۹۰ است.

تجري بيان كرد: كميسيون اصل ۹۰ بازوي نظارتي مجلس است و بايد صحبت‌هايش مستند و قانوني باشد تا گزارشي كه به دستگاه‌‌هاي ذيربط ارسال مي‌شود دقيق و قانوني تنظيم شده باشد، مستندات كم و ضعيف نه در شأن كميسيون و نه در شأن حقوق عامه است.

عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در خصوص سرعت رسيدگي‌ها گفت:‌كميسيون اصل ۹۰ هم مانند مراجع قضايي به دنبال اين است كه پرونده‌ها سريع‌تر مورد رسيدگي قرار بگيرد و به نتيجه برسد اما متأسفانه همكاري قوه قضائيه به خصوص سازمان بازرسي كل كشور  با ما چندان قوي نيست.

وي اين را هم گفته: نمي‌گوييم كه اين نبود همكاري به عمد است اما شايد نگاهشان اين است كه همكاري‌ با ما نوعي موازي‌كاري محسوب مي‌شود.

پنج نفر از كارگران بازداشتي گروه ملي آزاد شدند

 

پنج نفر از كارگران معترض گروه ملي صنعتي فولاد ايران كه يكشنبه هفته گذشته در اهواز بازداشت شده بودند، روز گذشته آزاد شدند.

 قرار بود اين كارگران كه در تجمع يكشنبه شب هفته گذشته بازداشت شده بودند، بنا بر اعلام دادگستري خوزستان روز پنجشنبه همزمان با عيد سعيد فطر آزاد شوند ولي در ادامه، دادگستري تعيين تكليف در اين خصوص را به ديروز موكول كرد.  ‌

در اعتراض به آزاد نشدن كارگران بازداشت شده ديگر كارگران گروه ملي روز جمعه و همچنين شنبه را در برابر دادگستري حاضر شدند تا نسبت به اين تصميم اعتراض خود را نشان دهند.

صبح روز گذشته نيز كارگران گروه ملي براي سومين بار در اعتراض به تداوم بازداشت همكاران خود و همچنين ارايه فيش حقوقي براي آزادي آنها، روبه روي ساختمان دادگستري خوزستان در اهواز حاضر شدند كه در نهايت ظهر ديروز حكم آزادي پنج نفر از كارگران بازداشتي صادر شد.

كارگران گروه ملي صنعتي فولاد ايران از هشت خرداد اعتراضات خود را  براي تعيين تكليف اين شركت ادامه دادند كه در نهايت به بازداشت بيش از ۵۰ نفر از آنها منتهي شد.

اگرچه حقوق معوق كارگران هم زمان با عيد سعيد فطر پرداخت شد، ولي كارگران همچنان تعيين تكليف شركت را مهم تر از پرداخت حقوق عنوان كرده و بر مشخص شدن آن اصرار داشتند.  ‌

روز گذشته يكي از نمايندگان خوزستان در گفت و گو با رسانه ها از دولتي شدن دوباره اين شركت و خريد آن از سوي وزارت اقتصاد و دارايي خبر داد. وي همچنين از تزريق ۱۲۵ ميليارد ريال به اين شركت و آغاز دوباره توليد آن سخن گفت و تاكيد كرد بحث واگذاري گروه ملي به بخش خصوصي منتفي شده است.