سخنگوي دولت: دولتمردان از مردم فرار نكنند وزارتخانه ها سخنگو داشته باشند و واقعيات را به مردم بگويند

معاون رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه براي مقابله با تحريم‌هاي پيش رو برخي از برنامه‌هاي دولت بايد تغيير كند، گفت: در شرايط اقتصادي فعلي كه پول ملي ما در خطر است به كمك بيشتر مردم نياز داريم و بطور حتم ساعت كاري وزرا و كارمندان دولت افزايش خواهد يافت.

به گزارش  تسنيم، محمد باقر نوبخت در برنامه تيترامشب شبكه خبر، با اشاره به اينكه براي مقابله با تحريم‌هاي پيش رو برخي از برنامه‌هاي دولت بايد تغيير كند، گفت: در برنامه توسعه ششم پيش بيني شده است براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصد سالانه بايد ۷۷۰ هزار ميليارد تومان منابع كسب شود كه براي دستيابي به اين مبلغ كسب منابع مختلفي از جمله ۶۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي ديده شده است. حال با توجه به تحريم‌ها كسب اين ميزان درآمد مشكل به نظر مي‌رسد.

وي افزود: پيش بيني ما در بودجه سال جاري فروش ۲۴۱۰ هزار بشكه نفت با قيمت هر بشكه ۵۵ دلار به نرخ ۳۵۰۰ تومان بود كه نه تنها به اين ميزان بلكه بيشتر از ميزان پيش بيني شده را در سه ماهه اول امسال صادر كرده ايم كه با توجه به توليد بيشتر نفت و فروش به قيمت ۶۵ دلار هم از نظر ريالي و هم ارزي مشكلي نبايد داشته باشيم!

سخنگوي دولت گفت: با توجه به كاهش دريافت‌هاي ارزي، ريالي و صرفه جويي در عدد كمتر از ۳۸ هزار ميليارد تومان كه بودجه دولت است بايد صرفه جويي از بدنه دولت آغاز شود.

وي با اشاره به اينكه جنگ كنوني جنگ اقتصادي و لزوم تشكيل اتاق فكر براي مقابله با اين تهاجمات مشهود است، گفت: رئيس جمهور با مسئوليت جديدي كه از طرف مقام رهبري به ايشان محول شده است در شرايط و ساختار ويژه اجرايي و در كنار قواي ديگر مسئوليت هماهنگي بين قوا با حضور تيم‌هاي اقتصادي و اجرايي در كنار سران قوا براي اصلاحات در قوانين و تصميمات جديد براي شرايط مختلف را بعهده دارد.

نوبخت به وضع اقتصادي كنوني كشور در سه ماه اول سال اشاره كرد و افزود: در شرايط اقتصادي فعلي كه پول ملي ما در خطر است به كمك بيشتر مردم نياز داريم و بطور حتم ساعت كاري وزرا و كارمندان دولت افزايش خواهد يافت.

وي گفت: سال گذشته (۹۶) لايحه بودجه ۳۲۰ هزار ميليارد توماني با پيش بيني فروش نفت ۵۵ دلاري را براي تصويب بودجه به مجلس برديم كه تائيد و تصويب شد.

سخنگوي دولت با اشاره به افزايش ۷۴ درصدي توليد نفت گفت: در سه ماهه ابتدايي سالجاري ۲۲۸۳۰ ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني پرداخت و شاخص‌هاي رشد اقتصادي كشور بهتر شد.

نوبخت گفت: اگر تحريم (جديد) اتفاق بيفتد سه مدل ديگر براي بودجه پيش بيني شده است كه يكي از آن‌ها به تصميم گيري‌هاي اتحاديه اروپا در قبال برجام و تحريم‌ها بستگي دارد.

وي افزود: وظيفه دولت تقويت پول ملي و حفاظت از مردم است.

سخنگوي دولت با بيان اينكه دولتمردان بايد با مردم همراه باشند و از مردم فرار نكنند، گفت: دولت بخشي از مردم است و همه وزارت خانه‌ها بايد به صورت خودجوش سخنگو داشته باشند و در صورت ضعف و خداي ناكرده كم كاري، سخنگو اطلاع رساني كند و واقعيت‌ها به مردم بازگويي شود.

نوبخت با اشاره به ۴ گروه منابع درآمدي دولت و كشور، گفت: ۴۸ ميليارد دلار بابت فروش نفت بيشترين درآمدي است كه وارد اقتصاد كشور مي‌شود و در آمد حاصل از فروش و صادرات فولاد و محصولات غير نفتي نيز عايدي داريم كه در گروه‌هاي ديگر قرار مي‌گيرد.

وي به رسيدگي به مددجويان، فقرا و كم بضاعت‌ها و افزايش يارانه آن‌ها اشاره كرد و گفت: اين كار از طريق مراكز بهزيستي در نظر گرفته شده است.