هفتم تير، روز رسوائي تفكّرات التقاطي و ليبرالي!

هفتم تير يادآور حادثهِ هولناك انفجار حزب جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۰ توسط منافقين مزدور استكبار است، حادثه اي تلخ كه در آن بيش از هفتاد نفر از بهترين ياران انقلاب؛ شامل تعدادي از نمايندگان مجلس و وزراء و ديگر مسئولان نظام و در راس آن شهيد مظلوم دكتر بهشتي اولين رئيس قوّهِ قضائيه جمهوري اسلامي ايران، در آتش خيانت مزدوران استكبار سوختند و بر بخش مديريتي نظام نوپاي اسلامي ضربه اي سخت وارد شد. حادثه اي كه اگرچه تلخي آن هيچگاه از كام ملّت ايران پاك نمي شود امّا با توجّه به نتايج مثبتي كه براي انقلاب و مردم ايران ببار آورد به نقطّ عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي مردم ايران تبديل گرديد.

حادثه هفت تير كه يك هفته پس از عزل بني‌صدر از رياست جمهوري و شورش مسلحانه گروهك‌منافقين و در شرايط جنگ تحميلي روي داد و هدفي جز براندازي نظام نوپاي اسلامي از طريق ترور سران و مقامات و مديران ارشد و مؤثّر نظام نداشت، با آشكار كردن چهره منافقين و ليبرال‌ها و افشاي همدستي آنها با دشمنان ملّت ايران، به عاملي جهت استحكام بيشتر انقلاب، ‌تثبيت نظام و هوشياري و انسجام بيشتر مردم حول محور امام و ياوران وفادارش تبديل شد.

فاجعه ۷ تير شبهاتي را كه دشمنان پيرامون انقلاب و ياوران صميمي‌اش به وجود آورده بودند برطرف كرد، حقّانيت ياران امام را اثبات نمود و با آشكار كردن خيانت منافقين و ليبرال‌هاي وابسته به تفكّرات استكباري، حذف هميشگي آنها را از صحنه مديريت اجرائي كشور موجب گرديد. اين حادثه اگرچه نيروهاي ارزشمندي را از انقلاب گرفت و ضربه سنگيني براي نظام بود، امّا فرصتي فراهم كرد تا ملّت ايران دشمنان و عمق دشمني عليه انقلاب اسلامي را بازشناسد، به خطر تفكّرات التقاطي و ليبرالي پي ببرد، بر ميزان سرسپردگي و خيانت گروهك‌هاي ضدانقلاب و شيفتگان نظام‌هاي استكباري آگاه شود، نسبت به توطئه‌ها و ترفندهاي دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران حسّاس گردد و با انسجامي بيشتر نهضت ضداستكباري خود را تداوم بخشيده و پايداري انقلاب خود را تضمين نمايد. تحمّل ضربه سنگين هفتم تير و آشكار شدن ظرفيت بالاي انقلاب اسلامي در مواجهه با بحران‌هاي بزرگ، اعتماد به نفس مردم را جهت خروج مقتدرانه و عزتمندانه از امتحانات سختي همچون جنگ تحميلي و توطئه‌هاي مكرر دشمنان و فريب‌خوردگان، بالا برد و دشمناني را كه براي فروپاشي نظام به ترور بزرگان آن رو آورده بودند نااميد كرد.

در آستانهِ سي و هفتمين سالگرد عروج ملكوتي معمار قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و ياران باوفاي انقلاب، شهادت اين عزيزان و نيز روز قوّهِ قضائيه را گرامي مي داريم و ضمن عرض خسته نباشيد به رئيس و دست اندركاران فعلي اين ركن اساسي نظام اسلامي كه بر ادامهِ راه شهيد بهشتي پافشاري دارند، توفيق آنان را در ايجاد قوّهِ قضائيه اي شايستهِ جمهوري اسلامي ايران از خداوند بزرگ خواهانيم.  ‌

موسوی زاده