پاکسازی ساحل کارون توسط فعالان محیط زیست

 پاکسازی ساحل کارون توسط فعالان محیط زیست


جمعی از فعالان محیط زیست و سازمان های مردم نهاد خوزستان با حضور در ساحل روخانه کارون اقدام به جمع آوری زباله از حاشیه های کارون و پارک های اطرف رودخانه کردند.