چه شد كه آب شور قم شيرين شد و آب عروس شهرهاي كشور شور؟

به ياد داريم سالهاي نه چندان دوري را كه آب شرب در شهرستان قم قابل خوردن نبود چون شور بود. آنقدر شور كه تازه واردان به اين شهر يا آب شيرين با خود مي بردند يا در مدتي كه آنجا بودند، آب معدني مصرف مي كردند و به هر صورت آب قم، بدترين كيفيت آب شرب را داشت. همچنين به ياد داريم روزگاري را كه شهرستان آبادان بعنوان عروس شهرهاي ايران معروف بود و از تمام كشور جويندگان كار به آن شهرستان مي رفتند و از نظر كيفيت آب شرب هيچ مشكلي نداشت.

حال چه برسر عروس شهر ما آمده كه زندگي در آنجا براي مردم آنقدر سخت شده كه حتي از داشتن آب شيرين محروم شده اند و آب رودخانه مانند آب دريا شور شده است، تا آنجا كه آب در آبادان سهميه بندي شد. اما در عوض قم شهري كه در گذشته آب شرب آن شور بود، امروز از آب شيرين و با كيفيت برخوردار است. آيا وضعيت اين شهرستان به آن دليل نيست كه قم از حمايت هاي بي دريغ مقامات كشوري و اعتبارات مورد نياز برخوردار بوده تا آنجا كه مشكل بزرگ شوري آب در آن جا حل شده، اما آبادان كه آن همه در جنگ هشت ساله نقش داشته و مردم آن طعم دربه دري را با تمام وجود چشيدند، امروز بجاي جبران مشتقات گذشته، آب شرب آنها در كامشان شور شده و شهروندان بايد در كنار مشكلاتي مانند بيكاري، گرما، گرد و خاك و هزار گرفتاري ديگر، شوري آب را  هم تحمل كنند و آب شرب آن ها سهميه بندي شود؟

شور شدن آب رودخانه در آبادان مطلبي نيست كه در كوتاه مدت شهر دچار آن شده باشد و سالهاست صداي نمايندگان و كشاورزان، خصوصا نخلداران اين شهرستان بلند است و اين وضعيت را پيش بيني و هشدار داده بودند اما چرا كسي به اين ناله ها كه تدريجا به فرياد تبديل شد، توجهي نكرده و نمي كند؟ شايد عليرغم پيشرفت هاي عصر ارتباطات نياز به وسايل ارتباطي جديدي است كه صداي مردن آبادان به گوش مسئولان در مركز برسد.

رئيس آبفاي خرمشهر خشكسالي و كاهش ذخائر آب پشت سدها و دبي پايين رودخانه ها را دلايل پيشروي آب دريا و شوري آب در خرمشهر دانسته و گفته سالهاي گذشته هم مد دريا باعث پيشروي آب دريا به سمت كارون مي شد اما با رها سازي آب از بالا دست دبي بيشتر بود كه توان پس زني آبهاي شور را داشت و مشكل شوري ايجاد نمي شد. به اين ترتيب دليل شور شدن آب در خرمشهر و آبادان مشخص و قابل پيش بيني بود و جا دارد حالا كه كار از كار گذشته، لا اقل به فكر چاره انديشي باشند و وزارت نيرو از مسئولان آبفا در استان حمايت كند و زمينه رفع مشكل و نجات مردم از اين وضع را فراهم سازد. شكي نيست كه نياز اين دو شهر اساسي است و با تزريق مسكن هايي مانند رايگان كردن آب بها در مدت دو ماه رفع نمي شود.

 

برداشت آب از كارون منطقي نشود، مشكلات بعضي شهرها بيشتر خواهد شد

 

 

مشاور استاندار خوزستان در امور آب در گفتگو با پيك راوي گفته است: برداشت آب از رودخانه كارون براي شهرهاي پايين دست بر اين اساس انجام مي شود كه مقدار مصرف شهرهاي شمالي استان از اين رودخانه به صورت صحيح تر و بهينه تري صورت پذيرد.

به گفته مهدي قمشي: در شمال استان بار مصرف آب بر روي رودخانه كارون بسيار بالا بوده و وضعيت اين رودخانه در اهواز و پايين دست آن فوق بحراني است زماني اجراي طرح هاي برداشت آب توجيه پذير خواهد بود كه اقدامات صرفه جويي و بالا بردن راندمان آب كشاورزي و كاهش مصرف در شمال خوزستان به نتيجه برسد.

قمشي گفت: اگر اين اقدامات به نتيجه نرسد  برداشت آب از كارون به جز وخيم‌تر كردن شرايط چيز ديگري در بر نخواهد داشت.

رئيس دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز با بيان اينكه متاسفانه در استان خوزستان به جز رودخانه كارون، منبع آبي ديگري براي جبران مشكلات رودخانه هاي زهره و جراحي وجود ندارد تاكيد كرد: بايد موازي با برداشت آب از اين رودخانه، اقدامات مربوط به كاهش مصرف در شمال استان انجام شود.

قمشي عنوان نمود: طرح هاي توسعه نيشكر با مديريت صحيح ۳۰ درصد آب مازاد مصرفي خودمي توانند نقش مهمي در اين فرايند داشته باشند.  ‌

مشاور استاندار خوزستان در امور آب اين را هم گفته كه: اگر ميزان مصرف آب شمال استان همچون سال هاي گذشته باشد، در پايين دست رودخانه كارون به ويژه در شهرهاي آبادان، خرمشهر و نخيلات اروندكنار با مشكلات زيادي مواجه خواهيم شد.

 

مديرعامل گروه ملي فولاد ايران تغيير كرد

 

مديرعامل گروه توسعه ملي تغيير كرد و كسري غفوري به عنوان مديرعامل و نائب رييس گروه ملي فولاد ايران معرفي شد.  ‌

از سوابق كاري غفوري مي‌توان به رييس هيات مديره و قائم مقام شركت صنعتي معدني گروه توسعه ملي عضو هيات مديره شركت گسترش معادن و صنايع معدني زرشوران و مديريت بازرگاني شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري اشاره كرد.

حميد محمودي، مديرعامل پيشين گروه ملي فولاد ايران حدود سه سال در سمت مديرعاملي گروه ملي فولاد ايران فعاليت داشت.

به تمناي طلوع تو جهان چشم به راه

 

به تمناي طلوع تو جهان چشم به راه

به اميد قدمت كون و مكان چشم به راه

سال‌ها مي‌رود و حرف دل من اين است

تا به كي صبر كنم؟ تا چه زمان چشم به راه؟

اللهم عجل لوليك الفرج