براي اولين بار در ايران اجرا مي‌شود: اجراي طرح <سرشماري اجتماعي خانوارهاي ايراني> از شهريور

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از تشكيل <پرونده خدمات اجتماعي خانوارهاي ايراني> براي اولين بار در كشور خبر داد و گفت: بر اساس اين طرح كه پايلوت آن از شهريور ماه در اسلامشهر آغاز مي‌شود، كارشناسان بهزيستي با مراجعه به درب منازل، اطلاعات مربوطه را ثبت و با اجراي سيستم ارجاع، نيازمندان بنابر نيازشان، به دستگاه‌هاي حمايتي و بهداشتي معرفي مي‌شوند.

حبيب ا… مسعودي فريد در گفت‌وگو با ايسنا در توضيح روند تشكيل پرونده اجتماعي خانوارهاي ايراني اظهار كرد: كارشناسان سازمان بهزيستي با در دست داشتن برگه پرسشنامه به درب منازل شهروندان مراجعه مي‌كنند كه پايلوت طرح از شهريور ماه از اسلامشهر آغاز مي‌شود و تا پايان سال ادامه مي‌يابد. از سال ۹۸ به بعد نيز به مرور به كل مناطق حاشيه‌اي و كم‌برخوردار شهري و روستايي كشور تسري مي‌يابد.وي با تاكيد بر اينكه اجراي طرح سرشماري اجتماعي خانوارهاي ايراني رايگان و بدون هزينه براي خانوارهاست، ادامه داد: اساس اين طرح مبتني بر خانواده و خانواده محور است. لذا افراد خانواده در اين طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند. براي مثال در اين طرح مي‌خواهيم ببينيم كه آيا فرد معلول يا زن سرپرست خانواري در خانواده حضور دارد يا نه؟ وضعيت آنها از لحاظ دريافت خدمات سازمان بهزيستي چگونه است؟ آيا بچه مهدكودكي دارند؟ و آيا در غربالگري، بينايي كودك كنترل شده است يا نه؟ و …. بررسي مي‌شود.به گفته وي در مرحله بعدي، اين طرح براي ساير خانوارهاي ساكن در شهرها نيز اجرا خواهد شد. در حال حاضر نيز خدمات زيادي به افراد و خانواده‌هاي نيازمند داده مي‌شود اما با اين برنامه‌ها سازمان بهزيستي در صدد تغيير رويكرد ارائه خدمات از شيوه غير فعال و نيمه فعال به شيوه فعال است.

مسعودي فريد يكي از اهداف اجراي اين طرح را ايجاد بانك اطلاعاتي اجتماعي و لينك آن با بانك اطلاعاتي وزارت بهداشت خواند و اظهار كرد: رايزني‌هايمان را در مورد اينكه نيروي بهزيستي يا وزارت بهداشت در اين بخش مستقر شوند را انجام مي‌دهيم و در اين مورد مسئله‌اي وجود ندارد. هماهنگي‌هاي لازم انجام گرفته و ادامه خواهد يافت تا بتوانيم از ظرفيت هاي موجود به ويژه شبكه سلامت استفاده كنيم.

وي تاكيد كرد: براي اجراي اين طرح هيچ استخدام نيرويي نخواهيم داشت و قرار است از ظرفيت‌هاي موجود و به ويژه نظام سلامت استفاده كنيم. همچنين از نيروهايي كه در بخش غير دولتي و مردمي وجود دارند نيز با عقد قرارداد بهره مي‌گيريم تا بتوانيم ظرفيت‌هاي محلي را شناسايي كنيم و به اين ترتيب خريد خدمت انجام مي‌دهيم اما نظارت و ارزشيابي با سازمان بهزيستي خواهد بود.

معاون بهزيستي كشور افزود: اين برنامه به دنبال مصوبه شوراي اجتماعي كشور در مورد تجميع خدمات اجتماعي است؛ از طرفي طبق احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، سازمان بهزيستي متولي سلامت اجتماعي كشور است كه در اين راستا با توجه به تصميم شوراي اجتماعي كشور در حال نهايي كردن سياست‌هاي اجتماعي با همكاري ساير دستگاه‌هاي مختلف و صاحبنظران هستيم.

وي يكي از روش‌هاي ديگر جمع‌آوري اطلاعات خانوارها را مراجعه آنها به مراكز بهداشتي (خود معرف) كه در آينده معرفي خواهند شد اعلام كرد و ادامه داد: با ايجاد قسمت مددكاري در مراكز بهداشت و بعد از تشكيل پرونده اجتماعي، اولين جايي كه خانواده‌ها مراجعه مي‌كنند به مراكز بهداشتي است و در صورتيكه مواردي نياز به حمايت بيشتر ما داشته باشد، مانند كودك آزاري همسرآزاري يا زنان سرپرست خانوار براي دريافت خدمات، به مراكز بهزيستي تحت عنوان <مراكز جامع خدمات بهزيستي> يا <خدمات اجتماعي> ارجاع داده مي‌شود. در اينجا ما هم مددكار و هم روانشناس و هم كسانيكه در رشته‌هاي ديگر در زمينه توانبخشي كار كرده‌اند، حضور دارند.

وي با تاكيد بر اينكه سازمان بهزيستي مي‌كوشد تا عمدتا اين خدمات را با همكاري بخش غير دولتي ارائه كند و موجب بزرگ شدن دولت نشود،گفت: اين سازوكار به آن معناست كه در چارچوبي هم سياست‌هاي دولت را رعايت كنيم و هم مبتني بر همكاري‌هاي بين بخشي و ظرفيت‌هاي غير دولتي عمل كنيم. يكي از اين موارد تامين امنيت غذايي و تامين يك وعده غذاي گرم است.