بررسي وضعيت سازه‌هاي آبي تاريخي شوشتر در وزارت نيرو

مديركل ميراث فرهنگي خوزستان گفت: ۴۰۰ ميليون تومان براي انجام مطالعات فاز ۱ و ۲ ديواره غربي سازه‌هاي آبي تاريخي شوشتر در نظر گرفته شده است كه پس از تأييد مطالعات توسط سازمان ميراث فرهنگي اجرا خواهد شد.  ‌

به گزارش ايسنا خوزستان، علي‌رضا ايزدي در نشست بررسي وضعيت سازه‌هاي آبي تاريخي شوشتر با حضور مسئولان كشوري و استاني در وزارت نيرو اظهار كرد: همچنين استحكام‌بخشي كارخانه برق مستوفي براي راه‌اندازي موزه آب در مجموعه آسياب‌ها در دستور كار قرار گرفت.  ‌

در اين جلسه كه معاون وزير نيرو، معاون امور پايگاه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خوزستان، نماينده مردم شوشتر در مجلس شوراي اسلامي، مديركل ميراث فرهنگي خوزستان، معاون سازمان آب و برق خوزستان، فرماندار شوشتر و رييس پايگاه ميراث جهاني سازه‌هاي آبي تاريخي شوشتر در وزارت نيرو حضور داشتند مديركل ميراث فرهنگي خوزستان با اشاره به محورهاي مورد بحث در اين نشت بيان كرد: موضوعاتي نظير لايروبي، رسيدگي به ديواره غربي آسياب‌ها، تكميل استحكام‌بخشي و مرمت تونل بوليتي و راه‌اندازي موزه آب در مجموعه آسياب‌ها از جمله مواردي بود كه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  ‌ايزدي افزود: مقرر شد اعتبار مورد نياز براي اين اقدامات، طي سال ‌جاري و سال آينده با همكاري گنجينه ملي آب كشور، سازمان آب و برق، استانداري خوزستان و ميراث فرهنگي تأمين و اقدامات لازم نيز با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت پذيرد.  ‌مديركل ميراث فرهنگي خوزستان در خصوص عمليات لايروبي ضمن تشكر از سازمان آب و برق خوزستان براي قول مساعد در خصوص انجام اين پروژه در اسرع وقت ادامه داد: مقرر شد نقاط بحراني توسط معاونت امور آب سازمان آب و برق خوزستان به صورت اضطراري لايروبي شود.  ‌

وي در خصوص تونل بوليتي نيز اظهار كرد: قرار است با تأمين اعتبار ادامه روند استحكام‌بخشي و مرمت بر اساس مطالعات انجام شده صورت پذيرد.