تعريف ۲۲ فرصت سرمايه‌گذاري در شهر اهواز براي ارائه به شركت‌هاي خارجي

رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري اهواز از تعريف ۲۲ فرصت سرمايه‌گذاري جهت ارائه به نمايندگان شركتهاي خارجي به منظور سرمايه‌گذاري در شهر اهواز خبر داد.

 ‌امير صفي خاني در اولين همايش بين المللي سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه مديريت شهري كه  روز گذشته در اهواز برگزار شد، در خصوص حضور نمايندگان شركتهايي از كشورهاي مختلف در اين همايش اظهار كرد: با هماهنگي شوراي عالي استانها، نمايندگان شركتهاي مختلف مستقر در استانهاي آذربايجان شرقي خراسان رضوي، قزوين و خراسان شمالي در اهواز حضور دارند. وي افزود: طي امروز و فردا ميزبان نمايندگان شركتهاي مختلف از كشورهاي ايتاليا، چين، قرقيزستان، يونان، آلمان و قطر هستيم. وي تصريح كرد: شركتهايي كه در اين همايش حضور دارند مي‌توانند در حوزه مترو و قطار شهري، راه آهن شهربازي، پسماند، پارك آبي، شهر هوشمند و گردشگري فعاليت داشته داشته باشند و قرار است به صورت تعامل دوطرفه بسته هاي سرمايه گذاري تهيه شده به نمايندگان شركتها ارائه شود. با ارائه بسته هاي سرمايه گذاري فرصتهاي مختلف سرمايه‌گذاري در حوزه هاي مختلف مديريت شهري بررسي و پيوست اقتصادي آنها نيز تهيه مي شود تا با ارائه اين پروژه ها سرمايه گذاران جذب شوند.

صفي خاني ادامه دارد: مهمترين برد مديريت شهري ارائه خدمت به شهروندان است و برد سرمايه‌گذاران بايد سودي باشد كه پيوست اقتصادي اين پروژه‌ها براي آنها ايجاد مي كند و بايد بازگشت سرمايه مطلوبي داشته باشند بنابراين بايد پروژه‌هايي كه تعريف مي شوند متناسب با شركت ها باشند. وي با بيان اينكه ۲۲ فرصت سرمايه‌گذاري در اين خصوص تعريف شده است، عنوان كرد: تله كابين، پارك شهربازي، مجتمعهاي اداري و تجاري و حوزه مديريت پسماند برخي از فرصتهاي سرمايه‌گذاري تعريف شده جهت ارائه به نمايندگان شركتهاي خارجي به منظور جذب سرمايه گذاري در اهواز هستند.  ‌