خطر مصرف شیر برای جیب!/قیمت رسمی لبنیات ۳۲ درصد افزایش یافت

انجمن صنایع لبنی قیمت محصولات جدید را اعلام کرده که حاکی از افزایش چشمگیر مواد لبنی به میزان ۳۲ درصد است.