خوزستان هيچ شهردار بازنشسته اي ندارد

در پي تصويب طرح  قانون بكارگيري بازنشستگان كه با اصلاحاتي همراه بود، اعلام شد كه يكصد شهردار در سطح كشور شامل اين قانون مي شوند كه بايد با جايگاه شهرداري خداحافظي كرده و استراحت كنند. در اين مورد راوي با آقاي صديقي مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري خوزستان گفت و گوي كوتاهي داشت و از وي سوال كرد كه آيا در ميان شهرداران استان كسي داريم كه بازنشسته باشد و بايد طبق مصوبه جديد كنار گذاشته شود؟

صديقي جواب داد هيچ بازنشسته اي در خوزستان بعنوان شهردار مشغول كار نيست و تنها يكي از شهرداران در آستانه بازنشستگي است كه تا ابلاغ حكم وي مشغول خواهد بود. وي اين را هم گفت كه علاوه بر شهرداران در حوزه امور شهري استانداري هم از هيچ بازنشسته اي استفاده نشده است.

در مصوبه جديد مجلس اجازه بكارگيري بازنشستگان شامل روساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهوري، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان وزرا، نمايندگان و معاونان رئيس جمهوري داده شده است و استانداران و معاونان استاندار همطراز سفرا و معاونان وزرا از قانون حذف شده اند. همچنين بكار گيري بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف يك درصد از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري، جانبازان بالاي ۵۰ درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت  و فرزندان شهدا از اين قانون مستثني شده اند.

مصوبه مربوط به اصلاح قانون منع بكارگيري بازنشستگان، بارقه اميدي براي جوان ترها پديد آورده و انتظار دارند با رفتن كاركنان پير از سازمانهاي دولتي، جا براي استخدام آنها باز شود.

قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل دستگاههايي مي شود كه حقوق كاركنان از محل منابع دولتي پرداخت مي شود.

 

چرا مسئولان خوزستان پيگير توليد برق از زباله نيستند؟

 

پيش از اين هم  گفتيم كه ريشه مشكلات خوزستان در اين است كه مديران آينده نگر نداريم و مسئولان ما فاقد هر گونه برنامه يا ابتكار براي بهره گيري از قابليت هاي استان هستند و به گذر زمان با انجام كارهاي روزمره قناعت مي كنند. مثال هم آورديم كه در بخش توليد انرژي نبايد فقط چشم به توليد برق از نيروگاههاي برق آبي و ازطريق سدها دوخته باشيم.

بر كسي پوشيده نيست كه گرماي خوزستان و آفتاب سوزان آن مي تواند منبع خوبي براي توليد برق با استفاده از انرژي خورشيدي باشد و اين نوع بهره برداري در دنيا و حتي برخي از استان هاي كشور متداول است. بياد داريم در اين مورد بحث هايي هم شد، تصميم گيري هايي هم داشتيم اما چرا به مرحله اجرا در نيامد بايد مسئولين رده بالاي استان پاسخگو باشند.

امروزه در دنيا و باز هم در تعدادي از استانهاي ما، از زباله برق توليد مي كنند و با توجه به اينكه خوزستان از استان هايي است كه زباله به وفور در آن توليد مي شود مي توان براي توليد برق هم از اين روش استفاده كرد.

اطلاع داريم كه حتي چند سرمايه گذار براي خريد زباله هاي استان و توليد برق از آنها پيدا شد، اما ظاهرا فروش زباله ها به خارج استان مقرون به صرفه تر است و به سرمايه گذاران پاسخ منفي داده شد.

از قرار معلوم استاندار در جريان پيشنهاد و طرحها است و به همين منظور از دكتر شريعتي انتظار پيگيري طرح توليد برق از زباله مي رود و به جاست با اجراي اين طرح اقدام به ياد ماندني انجام دهد، چرا كه وضع آب روز به روز بحراني تر مي شود و با كاهش روز افزون آب درياچه هاي پشت سدها، خطر كمبود برق بيش از پيش تهديدمان مي كند.

 

تعطيلي هاي برقي ادارات و تشويق كارمندان به مسافرت

 

گرماي شديد تابستان امسال اگر براي همه طاقت فرسا و سخت بوده، تا حالا براي كارمندان ادارات بد نبوده چون مرتبا تعطيلي به خاطر افزايش دما داشته اند. البته وضعيت مالي كارمندان طوري نيست كه از اين تعطيلات براي رفتن به سفر استفاده كنند، اما به هر حال فرصت بيشتري براي بودن كنار خانواده پيدا مي كنند. در اين ميان بايد ديد مراجعين به ادارات با اين تعطيلات چه وضعيتي پيدا مي كنند و آيا وقفه اي در كارها ايجاد نمي شود كه اميدواريم ايجاد نشود.

به هر حال براساس اطلاعيه هواشناسي مبني بر افزايش دما و به منظور كاهش مصرف برق، ادارات و بانكهاي استان خوزستان روز يكشنبه هفتم مرداد هم تعطيل اعلام شد.

كيامرث حاجي زاده مدير كل مديريت بحران گفته: با توجه به پيشنهاد ستاد مديريت بحران استان و شركت برق منطقه اي خوزستان و با موافقت استاندار خوزستان روز يكشنه در استان خوزستان تعطيل اعلام شد.

وي با اشاره به اخطاريه هواشناسي خوزستان مبني بر افزايش دما در هفته جاري هم اين تعطيلي را به دليل مديريت بهينه مصرف برق، كاهش پيك باري شبكه برق، صرفه جويي در مصرف آب و برق و پيشگيري از بروز حادثه و قطع احتمالي برق دانسته است.

حاجي زاده پيشنهاد كرده كاركناني كه قصد سفر به خارج از خوزستان را دارند مي توانند روز شنبه را از مرخصي استحقاقي استفاده كنند و مديران ادارات و دستگاه هاي اجرايي با آنها همكاري لازم را داشته باشند.

همين مانده كه براي تشويق كاركنان به سفر، مشوق هايي هم تعيين كنند چرا كه بي مايه فطير است و همانطور كه يادآور شديم سفر با جيب خالي مقدور نيست.

كدام جمعه، دعا مستجاب خواهد شد؟

كدام جمعه، دعا مستجاب خواهد شد؟

مسيح عاطفه پا در ركاب خواهد شد

كدام جمعه ز عطر بهشتي گل ياس

بهار، غرق شميم گلاب خواهد شد؟

هزار جمعه دعاي فرج به لب داريم

كدام جمعه، دعا مستجاب خواهد شد؟

اللهم عجل لوليك الفرج