دهۀ کرامت و میلاد کریمۀ اهلبیت علیهم السّلام

از امروز، اوّل ماه ذیقعده، سالروز میلاد حضرت معصومه سلام ا…علیها تا یازدهم این ماه، سالروز میلاد مسعود امام رضا علیه السّلام، دهۀ کرامت و بزرگداشت امامزادگان بزرگوار مدفون در ایران است و فرصت ارزشمند دیگری برای شیعیان و حقیقت پژوهان جهان فراهم شده تا به مطالعه پیرامون شخصیت خاندان بزرگواری بپردازند که سعادت دین و دنیا تنها در شناخت و پیروی از آنان است.

انسان و جهان برای هدفی مقدّس بوجود آمده اند و خالق هستی برای تحقّق این هدف انسان را تنها نگذاشته و رهبرانی از جنس بشر برگزیده تا انسانها را در رسیدن به هدف یاری دهند. پیروی از این رهبران که جانشینان خدا بر روی زمین اند، تنها راه وصول به هدف اصلی ینی کسب رستگاری است و لذا خداوند از بین نعمتهای بیشمار خود، نعمت ولایت و رهبری را برای انسانها، بالاترین نعمت بر می شمارد، چرا که وسیله دستیابی انسانها به رستگاری و سعادت حقیقی است.
  اگرچه ارادت ملّت ایران به ائمه علیهم السّلام و اولاد مطهّرشان همیشگی است و به زمان و مکان خاصی محدود نمی شود ، امّا انتخاب ایّامی خاص، جهت تمرکز و تعمّق بیشتر در ابعاد گوناگون زندگی این بزرگواران فرصتی برای کسب معرفت بیشتر نسبت به آنان بوجود می آورد که می تواند چراغ راه سعادت دنیا و آخرت گردد.برگزاری دهه کرامت در فاصله میلاد دو بزرگواری که ملّت ایران قرنها است از برکت وجود و عنایت بی کرانشان برخوردار می باشد حاوی این پیام است که ایرانیان ریشه سعادت خود را دریافته و قدردان نعمت بزرگ هدایتی هستند که از برکت این بزرگواران بدان دست یافته اند. امّا شاید هنوز کسانی باشند که چگونگی دستیابی به این نعمت هدایت و گسترش شیعه در ایران را، در حالی که از همان ابتدا ایرانیان تازه مسلمان به شدّت از سوی خلفای ستمکار سرکوب می شدند، ندانند.

اسلام از سال ۱۵ هجری به ایران وارد شد و تا سال ۳۵ هجری تقریباً تمام مردم ایران به اسلام گرویدند امّا یکی از مراحل گسترش تشیع در ایران، ورود امام هشتم علیه السّلام و امامزادگان منتسب به ایشان به این سرزمین است. مردم فرهنگمدار ایران در حالیکه از از اسلام خلفای جور ناامید شده بودند، تنها پس از آشنائی با معارف اهلبیت علیهم السّلام گمشدۀ خود را در اسلام یافتند و اطاعت از فرامین این آئین آسمانی را با جان و دل پذیرفتند و خود به مبلغین این دین الهی تبدیل شدند. ورود امامزادگان به ایران از اواخر قرن دوم هجری شروع شد، که به علل این مهاجرت و برکات حاصل از آن، انشاأ ا… در روزهای دیگر دهۀ کرامت  خواهیم پرداخت و در اینجا بمناسبت میلاد با سعادت کریمۀ اهلبیت علیهم السّلام توجّه عزیزان را تنها به برکات بیشماری جلب می کنیم که از وجود بارگاه این امامزادۀ بزرگوار در شهر مقدّس قم، نصیب این شهر، ایرانیان و جهان اسلام شده است.

موسوی زاده

 

موسوی زاده