دولت تيم اقتصادي را عوض نكند، مجلس عوض مي‌كند بازار ثانويه ارز بايد شكل بگيرد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي:  ‌

دولت تيم اقتصادي را عوض نكند، مجلس عوض مي‌كند

بازار ثانويه ارز بايد شكل بگيرد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت عدد بسيار سنگيني را شامل مي‌شود كه حتي چندين برابر بودجه سنواتي و بلااستفاده است كه در خصوص آن بايد تصميم‌گيري شود و دراين‌باره در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا بحث شد.

به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه تحريم‌ها در تلاطم اقتصادي كنوني كمترين سهم را دارد، گفت: از ابتداي انقلاب با اين تحريم‌ها مواجه بوديم، شدت و ضعف داشت اما متوقف نشده است البته نمي‌توانيم اثرات تحريم را در اقتصاد ناديده بگيريم.

پورابراهيمي با بيان اينكه "پس از برجام اتفاق خاصي در اقتصاد كشورمان نيفتاده است"، افزود: پس از برجام، ما به توافق عمل كرديم و طرف مقابل هم قرار بود به توافق عمل كند اما از همان روزهاي نخست توافق و قبل از دولت ترامپ هم فشارها بر كشور ما زياد بود و شاهد اقدام مثبتي از طرف مقابل نبوديم و پس از برجام هم مراودات بانكي ما تحت تأثير فشار آمريكايي‌ها و سپس اروپايي‌ها بود.

وي ادامه داد: فضاي كنوني، قابل كنترل و مديريت است و در برخي موارد هم مي‌تواند براي ما فرصتي را فراهم كند.

پورابراهيمي خاطرنشان كرد: در طول سالهاي گذشته وقتي با پديده تحريم مواجه شديم با الزامات ناشي از آن، به دانش فني و توان تخصصي در بسياري از حوزه‌ها دست يافتيم بنابراين تهديدها مي‌تواند به فرصت تبديل شود اما اگر نتوانيم از اين فرصت‌ها به‌نحو مطلوب استفاده كنيم، اثر تهديد و تحريم بر اقتصاد ما بيشتر خواهد شد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در دولت، نگاهي كه بايد به‌عنوان راهبرد مشخص در حوزه اقتصادي در قالب تيم تخصصي انتظار داشته باشيم به‌شكل مطلوب وجود ندارد و در اين بخش دچار چالش هستيم.

پورابراهيمي با تأكيد بر اينكه تيم اقتصادي دولت بايد كارآمد، به‌روز و متناسب با شرايط جنگ اقتصادي فعلي باشد ابراز كرد: اخيراً اين موضوع را در قالب نامه‌اي به رئيس جمهور متذكر شديم.

وي اضافه كرد: البته در دولت در هفته و روزهاي اخير، نگاه جديدي شكل گرفته است و سخنان رئيس جمهور در هفته قبل نقطه عطفي در نگاه دولت به تحريم‌ها بود كه اميدواريم عقبه دولت هم با همين نگاه كنار شخص رئيس جمهور، كابينه و مديران اقتصادي قرار گيرند.

پورابراهيمي تصريح كرد: سخنان رئيس جمهور بايد در آغاز دولت قبل مطرح مي‌شد تا دست بالاتري را داشتيم اما امروز هم دير نيست.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: نحوه واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام و نحوه مديريت حجم نقدينگي و جذب آن، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت از جمله مباحث مطرح است.

وي ادامه داد: اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت عدد بسيار سنگيني را شامل مي‌شود كه حتي چندين برابر بودجه سنواتي و بلااستفاده است كه در خصوص آن بايد تصميم‌گيري شود و در اين باره در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا بحث شد.

پورابراهيمي افزود: تدبير اخير مقام معظم رهبري در تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا، هوشمندانه بود و اين سرمايه بزرگي است كه تاكنون نبوده است.

وي همچنين گفت: قواي مقننه و قضائيه كنار دولت آمده‌اند تا مسير را ادامه دهد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تذكر اينكه "بايد تصميمات ساختاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله مبارزه با قاچاق كالا و ارز بگيريم"، گفت: اكنون فرصت‌هاي طلايي براي اين منظور داريم كه بايد از آن استفاده كنيم.

پورابراهيمي با بيان اينكه "مصرّ هستيم بازار ثانويه ارزي شكل بگيرد"، ادامه داد: اگر دولت طرح‌هاي خود را در قالب لايحه بياورد بهتر است در غير اين صورت مجبوريم طرح ارائه كنيم.

وي گفت: حتماً بايد در تيم اقتصادي دولت تغييراتي انجام شود و اين موضوع را پيشنهاد داديم اما اگر انجام نشود مي‌توانيم از ابزارهاي مجلس براي اين موضوع استفاده كنيم.

پورابراهيمي اضافه كرد: خبرهايي وجود دارد مبني بر اينكه نگاه دولت در اين زمينه مثبت است و اقداماتي را در اين باره انجام خواهد داد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: ثبت‌نام و پيش‌فروش سكه و افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، اقدام‌هاي نادرست بانك مركزي بود كه به اقتصاد كشور ضربه زد. ‌محمدرضا پورابراهيمي ابراز كرد: سازمان امور مالياتي بايد از افرادي كه به‌عنوان فعال اقتصادي و حرفه اقدام به خريد و فروش سكه مي‌كنند ماليات دريافت كند و اين موضوع براي اين سازمان مشخص است اما كساني كه مي‌خواهند سرمايه خود را تبديل كنند نبايد ماليات بدهند.

وي گفت: براي جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي مردم، دلار ۴۲۰۰توماني بايد به كالاهاي اساسي اختصاص يابد اما براي تشويق صادركنندگان و رفع بخشي از التهاب‌هاي نرخ ارز بايد بازار ثانوي براي تعيين نرخ ارز شكل بگيرد.

پورابراهيمي با بيان اينكه ايجاد بازار ثانوي براي تعيين نرخ ارز ضروري است افزود: سامانه نيما براي ثبت سفارش و تخصيص ارز مناسب است اما شكايت‌هاي زيادي از اين سامانه به‌دليل جامع نبودن آن وجود دارد.

وي با يادآوري اينكه ميزان صادرات پسته كشور سالانه ۱٫۲ ميليارد دلار است گفت: اكنون كه صادركننده ارز حاصل از صادرات را بايد به دولت بدهد و معادل ۴۲۰۰ تومان دريافت كند، قيمت هر كيلو پسته كه اكنون در بازار داخلي حدود ۷۰ هزار تومان است براي صادركننده ۴۵ هزار تومان تمام و موجب ضرر صادركننده مي‌شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: سياست دولت در پايان فروردين امسال درباره نرخ ثابت ارز آغاز سياست‌هاي اشتباه ارزي دولت بود.

پورابراهيمي گفت: دولت اعلام كرد براي واردات هر ميزان كالا كه ثبت شود ارز ۴۲۰۰توماني قابل تأمين است اما اين امكان‌پذير نيست و دولت بايد مي‌گفت فقط به كالاهاي اساسي ارز ۴۲۰۰توماني اختصاص مي‌دهد.

وي تأكيد كرد: اينكه دولت اعلام مي‌كند هر رقمي جز رقم ۴۲۰۰ تومان قاچاق است، اقتصاد كشور را قفل مي‌كند.

پورابراهيمي با بيان اينكه كاهش ارزش پول موجب كاهش واردات و افزايش صادرات مي‌شود گفت: اكنون به‌دليل كتمان نرخ دوم ارز از طرف دولت هيچ مزيتي براي صادرات نيست و صادركنندگان رغبتي براي صادرات ندارند.

وي افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰توماني براي واردات موجب شده است در سه‌ماهه اخير امسال ۲۷ ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات كالا شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت بايد ارز ۴۲۰۰توماني را به واردات كالاهاي اساسي اختصاص دهد و تعيين نرخ ارز را در بازار تعادلي مشخص كند.