رييس سازمان برنامه و بودجه خوزستان خبر داد: خوزستان، مهاجر فرست ترين استان كشور است

پيش‌نويس طرح كنترل مهاجرت از خوزستان تدوين شده است

رييس سازمان برنامه و بودجه خوزستان با بيان اينكه نرخ بيكاري و وضعيت جوي از دلايل اصلي مهاجرت از خوزستان است و بيشتر مهاجران خوزستان را نخبگان تشكيل مي‌دهند، گفت: پيش نويس طرحي براي كنترل مهاجرت آماده شده كه نيازمند حمايت سازمان برنامه و بودجه كشور است.

به گزارش ايسنا، اميد حاجتي در جلسه شوراي برنامه ريزي استان كه در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: خوزستان از نظر مساحت ۳٫۹ و از نظر جمعيت ۵٫۹ درصد كشور را دارد. اما رتبه دوم درآمد ناخالص داخلي با نفت و چهارم درآمد بدون نفت را به خود اختصاص داده است.

وي افزود: يكي از مشكلاتي كه در خوزستان به شدت با آن مواجه هستيم نرخ بيكاري است كه از متوسط كشور بالاتر است. اين نرخ در كشور ۱۲٫۶ و در خوزستان ۱۴٫۳ و در برخي شهرستان‌ها كه بالاترين آن مسجدسليمان است به ۲۲٫۷ مي‌رسد.

رييس سازمان برنامه و بودجه خوزستان با بيان اينكه مساحت و جمعيت خوزستان با ۶ استان كشور برابر است، عنوان كرد: عمده شهرستان‌هاي خوزستان نرخ بيكاري بالاتر از كشور دارند.

حاجتي با اشاره بازديدهاي انجام شده از بافت‌هاي فرسوده خوزستان، گفت: خوزستان از نظر سكونتگاه‌هاي غيررسمي و همچنين بافت‌هاي فرسوده رتبه دوم را دارد و حدود ۵۵ درصد جمعيت حاشيه نشينان هستند. چهار شهر اهواز،‌ مسجدسليمان ماهشهر و آبادان نيمي از بافت فرسوده استان خوزستان را تشكيل مي‌دهند.

وي تصريح كرد: ۵۷ درصد واحدهاي مسكوني خوزستان داراي اسكلت ناايمن هستند و خوزستان از اين لحاظ رتبه هفتم را در كشور دارد كه نياز به توجه دارد. با توجه به جايگاه خوزستان در حاشيه نشيني، انتظار داريم مبلغ ۲۰ ميليارد تومان در اعتبارات هزينه‌اي براي جابجايي مناطقي كه به شدت در خطر ريزش قرار دارند، اختصاص يابد.

رييس سازمان برنامه و بودجه خوزستان عنوان كرد: مهاجرت سرمايه انساني از موضوعاتي است كه به شدت خوزستان را رنج مي‌دهد و بر اساس سرشماري ۹۵ مهاجر فرست‌ترين استان كشور هستيم و خالص مهاجرت خوزستان منفي ۷۹ هزار نفر است.

حاجتي ادامه داد: از دلايل اصلي اين مسائل نرخ بيكاري و وضعيت جوي استان خوزستان است و بيشتر مهاجران خوزستان را نخبگان تشكيل مي‌دهند. پيش نويس طرحي را براي كنترل مهاجرت آماده كرده‌ايم كه نيازمند حمايت سازمان برنامه و بودجه كشور است.