شهرداري اهواز شجاعانه تصميم گرفته و از دخالت ها هراسي نداشته باشد

نور خوزستان: استاندار خوزستان گفت: شهرداري اهواز آنچه را كه براي مديريت شهري صلاح است انجام دهد و از گله ها برخوردها و دخالت ها هراس نداشته باشد و تصميمات منطقي و شجاعانه بگيرد.

غلامرضا شريعتي در همايش سرمايه گذاري خارجي در حوزه مديريت شهري كه در تالار اجتماعات هتل نيشكر برگزار شد، با اعلام حمايت از مسائل حوزه شهري اهواز و مديريت آن، اظهار كرد: بايد در شهر اهواز جاذبه هاي بيشتري ايجاد كرد تا بتوان شاهد ترغيب سرمايه گذار براي حضور در اين شهر بود.

وي با اشاره به ظرفيت هاي موجود در استان خوزستان از جمله مذهبي، تاريخي، فرهنگي و يادمان‌هاي دفاع مقدس، بيان كرد: خوزستان داراي پتانسيل هاي زيادي است و ديگر استان ها نيز شرايط خاص خود را دارند؛ با توجه به اين مسائل بايد گفت مسير رقابتي باز است و بايد شرايط را براي جذب سرمايه گذار در استان ايجاد كرد.

شريعتي با بيان اينكه نوسازي بافت فرسوده علاوه براشتغالزايي تاثير زيادي در ايجاد درآمدهاي پايدار دارد، اذعان كرد: تغيير بافت شهري به همراه فرهنگ حاكم بر جامعه مي تواند حضور سرمايه گذاران را فراهم كند.

استاندار خوزستان با تأكيد بر اينكه فرهنگ حاكم بر جامعه در خصوص جذب سرمايه گذار بايد تغيير كند، گفت: وقتي هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشد، بايد علاوه بر سرعت بخشي، از بحث هاي قومي، قبيله اي، طايفه اي و سياسي در مديريت شهري جلوگيري كنيم.

شريعتي با بيان اينكه توسعه متوازن با رشد متعادل در هر منطقه براساس فرهنگ و پتانسيل آن فراهم مي شود، گفت: ايجاد فضاهاي فرهنگي، آموزشي و رزشي اين امكان را براي ما فراهم مي كند تا ضمن رفاه حال شهروندان،  بخش خصوصي پويا و فعال داشته باشيم چراكه بخش خصوصي فعال مي تواند يك شهر پويا و متحول را ايجاد كند.  ‌

استاندار خوزستان بيان كرد: هرچه به وظيفه حاكميتي و سياست گذاري خود عمل كرده و عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم شود زمينه مشاركت جدي و در هم تنيده شدن ملت و دولت ايجاد خواهد شد؛  هرچه منافع اين ملت و دولت بيشتر در هم تنيده شود امنيت فراگيرتر مي شود اما مجزا بودن امنيت هركدام را به خطر مي اندازد.

شريعتي با بيان اينكه در هم تنيده شدن منافع دولت و ملت منافع ملي و امنيت پايدار را به دنبال خواهد داشت، اظهار كرد: همه ما موظف هستيم بانك‌هاي اطلاعاتي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، بسته‌هاي تشويقي و تسهيلات ايجاد كنيم تا در حوزه مديريت شهري و روستايي در مجامع مختلف عرضه شوند.

وي ادامه داد: نمي توان انتظار داشت با برگزاري همايش، شاهد جذب سرمايه گذاران باشيم و اگر جذب نشد مايوس شويم؛ چنين اقداماتي بايد استمرار داشته باشد چون اين اقدامات هدر دادن منابع نيست.  ‌

استاندار خوزستان تأكيد كرد: نبايد به شورا و شهردار به دليل عدم جذب سرمايه گذار خرده گرفت بلكه بايد آن ها را تشويق كرد تا به اين مهم دست يابند؛ شهرداران مناطق بايد از وضعيت مديريت شهري در كشورهاي پيشرفته مطلع باشند.

استاندار خوزستان با بيان اينكه استفاده از تجريبات هدر دادن منابع نيست، گفت: رشد و پيشرفت مستلزم بكارگيري تجربه‌هاي موفق ديگران و كشورهاي پيشرفته در زمينه سرمايه‌گذاري است.  ‌

امروزه توسعه و پيشرفت بدون ورود سرمايه گذار ملي و بين المللي روند كندي دارد؛ لازم است همه ظرفيت ها را مورد استفاده قرار داد تا شرايط براي توسعه و پيشرفت فراهم شود.

استاندار خوزستان با بيان اينكه سرعت بالاي شهرنشيني موجب شده مديريت شهري در دنياي امروز با گام هاي بلندي حركت كند، افزود: اين روند ضرورت داشتن شهرهاي پاك، ايمن و سبز را بيشتر كرده و انتظارت سازمان ها را از مديريت شهري بيشتر مي كند.

شريعتي با تأكيد بر داشتن برنامه ريزي در دنياي برنامه ريزي شده امروز، بيان كرد: شهرداري ها باتوجه به قانون و وظايف خود به ساماندهي امور مختلف شهري مشغول هستند.

وظايف شهرداري سنگين است

وي با بيان اينكه اهميت رفاه شهروندان به دليل ارتباط مستمر با زندگي روزمره آنها مشخص بوده و انتطارات مردم در اين خصوص روشن است، گفت: بسياري از شهروندان خدمات شهرداري در حوزه هاي مختلف فضاي سبز، حمل و نقل، پساند زيباسازي و پياده‌روها، آرامستان‌ها و آتش‌نشاني را لمس مي كنند و شهرداري مسئوليت هاي سنگيني از بدو تولد تا موت افراد دارد اين امور وظيفه شهرداري را سنگين تر مي كند.  ‌

استاندار خوزستان تأكيد كرد: هرچه عملكرد مديريت شهري از نظر مردم مطلوب باشد رضايت مردم از مسئولان شهري و حتي استان و كشور هم بيشتر مي‌شود از اين رو بايد گفت شهرداري ها در صف نخست خدمات شهري هستند.

وي ادامه داد: با توجه به گسترده شدن شهرنشيني در ايران و مطالبات مردم و اداره شهر بايد منابع مالي مورد نياز تامين و منابع پايدار تعريف شود.  ‌

استاندار خوزستان با بيان اينكه شهر بايد در مسير رفاه قرار گيرد، گفت: رسيدن به اين هدف اهميت سرمايه گذاران را دو چندان مي كند. جذب سرمايه خارجي مي تواند منابع مالي را براي طرح ها تامين كند.  ‌

شريعتي با تأكيد بر اينكه ورود بخش خصوصي اشتغال مولد پايدار را به دنبال دارد، اظهار كرد: اعتبارات دولتي محدود است و دولت ها توان بالاي سرمايه گذاري را ندارند از اين رو بخش خصوصي مي توانند با ورود، سرمايه گذاري مطمئني داشته و خدمات رضايتمندانه اي ارائه دهند.

شريعتي يكي از رويكردهاي اصلي كم كردن اعتبارات دولتي را شناسايي منابع پايدار است، برشمرد و افزود: بايد شرايطي فراهم شود كه برگشت سرمايه پايدار مطمئن و با سرعت باشد تا بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اهواز ترغيب شود.

استاندار خوزستان تأكيد كرد: شهرداري آنچه را كه براي مديريت شهري صلاح است انجام دهد و از گله ها، برخوردها و دخالت ها هراس نداشته باشد و تصميمات منطقي و شجاعانه بگيرد.

شريعتي بيان كرد: سرمايه گذار بايد براي سرمايه گذاري در اهواز احساس امنيت كند. شوراي شهر اهواز نيز بايد از چنين سياست هايي حمايت كند و پشتيبان شهرداري باشد.

همچنين در اين همايش شهردار اهواز اظهار كرد: اهواز مركز مهمترين استان كشور به لحاظ قطب كشاورزي، صنعت و پيش از آن مهد فرهنگ است.

منصور كتانباف با اشاره به توليد روزانه يك ميليون بشكه نفت در اهواز، افزود: توليد اين ميزان نفت مزيتي براي شهر اهواز و صنايع وابسته‌اي آن است. اهواز داراي يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان فولاد در كشور و صنابع تبديلي آن است كه مي‌تواند شرايط اشتغال و سرمايه گذاري را فراهم كند.  ‌

شهردار اهواز با اشاره به رتبه نخست استان خوزستان در توليد محصولات كشاورزي باغي و زراعي، شرايط آب و هوايي و جلگه‌اي بودن را از ديگر مزيت هاي اين استان برشمرد و بيان كرد: علاوه بر اين در حوزه تجارت نيز به دليل وجود ظرفيت صنعتي، خوزستان يكي از استان هاي مهم كشور است و گردش مالي اين استان و اهواز در حوزه صنعت  بعد از تهران رتبه دوم را دارد.

كتانباف ادامه داد: در حوزه گردشگري نيز اهواز با توجه به صنايع موجود و برخورداري از ظرفيت هاي گردشگري مي تواند در احداث هتل و مجموعه هاي تفريحي و ورزشي موفق باشد كه زمينه اين كار از سوي شهرداري اهواز فراهم شده است.

شهردار اهواز اظهار كرد: با توجه به جمعيت اهواز و تحت پوشش قرار دادن شهرهاي همجوار همچون  باوي، حميديه و كارون، جمعيت اهواز به يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر مي رسد و راه‌اندازي فروشگاه هاي بزرگ مي توانند موقعيتي براي خريدهاي با كيفيت براي مردم ايجاد كند.

وي گفت: در خصوص پسماندهاي خانگي و صنعتي نيز با توجه به اينكه تنها در اهواز روزي يك هزار تن توليد مي شود، ظرفيت بسيار مناسبي براي تبديل اين پسماندها به كمپوست، انرژي و كودهاي اوركانيگ است.

 ‌شهردار اهواز تصريح كرد: در بحث هوشمندسازي شهر نيز اقداماتي آغاز شده و ادامه خواهد داشت. حمل و نقل عمومي از موضوعات بسيار مهم تمامي شهرهاي بزرگ است و اهواز نيز در همين راستا خطوط مترو، اتوبوسراني، تاكسيراني، بي‌آر‌تي و ال‌آر‌تي را دارد كه مي تواند از اين ظرفيت استفاده كند.

كتانباف ادامه داد: با توجه به اينكه در حال حاضر اهواز قطب درمان و پزشكي استان هاي همجوار و عراق است، بايد در توسعه شهرك هاي درماني و سلامت گام هاي موثري برداشته شود كه تمهيدات اين موضوع فراهم است تا بتوانيم در اين زمينه حركت مناسبي داشته باشيم

شهردار اهواز يادآور شد: در بحث انرژي هاي نو به عنوان ظرفيتي مهم در اهواز نيز مي توان اقدامات موثري برداشت. رودخانه كارون به عنوان يك محرك توسعه بحث هاي مثل تله كابين، پل هاي عابر پياده، تفريح هاي آبي را مي توان ايجاد كرد كه اين ظرفيت نيز مهيا است.

كتانباف در پايان تأكيد كرد: اهواز داراي ظرفيت هاي بالايي در سرمايه گذاري است كه مي توان از اين ظرفيت ها به نحو احسن استفاده كرد.

 ‌همچنين در اين همايش همايون يوسفي، نماينده مردم اهواز باوي، حميديه و كارون اظهار كرد: ايران به دليل برخورداري از منابع عظيم نفتي، گاز، دسترسي به آب هاي آزاد، مواد معدني و موقعيت خاص جغرافيايي يكي از غني ترين مناطق دنيا بوده و در منطقه غرب آسيا بي بديل است.

وي با اشاره به ظرفيت هاي آبي، خاكي، ذخائر معدني، نفت و گاز استان خوزستان، همجواري اين استان با كشورهاي حوزه خليج فارس و داشتن ۶۰۰ كيلومتر مرز آبي و خاكي، گفت: مجلس شوراي اسلامي و كشور جايگاه ويژه اي براي سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته از اين رو در راستاي حمايت از سرمايه گذاري خارجي  قوانين حمايتي را به تصويب رسانده است.

 ‌نماينده مردم اهواز، باوي، حميديه و كارون در مجلس شوراي اسلامي بهبود فضاي كسب و كار را لازمه سرمايه گذاري خارجي دانست و گفت: طبق آمار استانداري خوزستان در حال حاضر فضاي كسب و كار بهبود يافته است.

وي ادامه داد: به منظور جلب اعتماد سرمايه گذاران خارجي آغاز واگذاري ها از پروژه هاي كوچك شهري به سرمايه گذاران بوده و پس از آن پروژه هاي بزرگتر به سرمايه گذاران واگذار شود.

يوسفي با بيان اينكه تعريف پروژه هاي مناسب با ايجاد تحول در شهر همراه خواهد شد، تأكيد كرد: خوزستان بايد در مسير توسعه قرار گيرد كه اميدواريم اين امر سريعتر محقق شود.

همچنين در اين همايش محمدجعفر فلسفي، رئيس شوراي شهر اهواز اظهار كرد: همت قابل توجهي بين مسئولان استان خوزستان، شهرداري اهواز و اعضاء شوراي شهر براي ايجاد توسعه در شهر اهواز ايجاد شده است.

وي افزود: هئيت خارجي حاضر در اين همايش قدم در مكاني گذاشته اند كه تجربه هشت سال دفاع مقدس را دارد و سختي هاي زيادي را متحمل شده است. انتظار داريم نگاه ويژه اي به استان خوزستان داشته باشند همانگونه كه ما اين نگاه را به ديگر كشورهايي كه تجربه تلخي داشتند، داريم.

وي با تأكيد بر اينكه نگاه تصميم‌گيرندگان در خصوص سرمايه‌گذاري بايد تغيير كند افزود: كساني كه در جايگاه نظارت و تصميم‌گيري هستند بايد نگاه خود را در خصوص عواملي كه مانع سرمايه گذاري مي شوند، تغيير دهند.

وي گفت: رويكردهايي كه مانع سرمايه گذاري مي شوند بايد مورد سوال و برخورد سازمان هاي نظارتي قرار گيرند.

وي با بيان اينكه سرمايه گذار در اهواز بايد احساس كند داراي جايگاه است، شرايط اهواز را گونه اي كه بر ما حكم مي كند اتفاقات خوبي را براي اين شهر رقم بزنيم.