ضرورت سرعت در رسیدگی به مفاسد اخیر

در نظرسنجی برنامه یک شنبه شب پایش شبکۀ یک سیما، این سؤال مطرح شد که کدام تصمیم شما را برای مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مصمم‌تر می‌کند؟ گزینه‌های پاسخ این سؤال، دو مورد "ایجاد اشتغال و مهار تورم" و "مجازات سریع مفسدان اقتصادی" بودند. جالب این است که بیش از ۸۳ درصد پاسخگویان، مجازات مفسدین اقتصادی را در اثر گذاری برای مصمم کردن مردم به مقاومت در برابر تحریمها مؤثّر می دانند.

بر این اساس و با توجّه به نظرات کارشناسان و صاحب نظران و نیز تأکیدات مکرّر رهبری فرزانۀ انقلاب هیچ عاملی به اندازۀ قاطعیت نظام در مقابله با مفسدان اقتصادی نمی تواند در بالا بردن اعتماد ملّی و ایجاد آمادگی در مردم برای مقابله با توطئه های دشمنان و تحمّل مشکلات تأثیرگذار باشد. عاملی که اگر از سوی مسئولین حسّاسیت زیادی نسبت به آن نشان داده  نشود، می تواند به مهمترین عامل بی اعتمادی مردم به کارگزاران نظام و کاستن از سرمایه ای اجتماعی منجر شود.

این موضوع خصوصاً در چند ماه اخیر بیش از پیش خود را نشان داده و مفسدین اقتصادی و عوامل آنها در دستگاههای اجرائی به دلیل ضعف و آلودگی مسئولین چنان جسارتی پیدا کردند که برای حداکثر کردن سوءاستفاده خود از شرایط موجود ضرورتی بر احتیاط ندیدند و لذا همگان از فساد اقتصادی گسترده ای که در حوزۀ خودرو، ارز، سکّه، واردات و مانند اینها بوجود آمده بود مطلع شدند و مسئولین قاصر یا مقصّر نیز چاره ای جز تمکین به افکار عمومی و اعتراف به خطاهای صورت گرفته و بعضاً پیشقدمی در افشای مفسدین ندیدند و مشاهدۀ وسعت فساد صورت گرفته مطالبۀ مردم را در مجازات مفسدین چنان بالا برده که اگر کمترین تعلّلی در این مورد و نیز در مجازات حامیانِ مفسدین در دستگاههای اجرائی مشاهده شود بیم آن می رود که در اعتراض به این تعلّل، بی اعتمادی و ناامیدی مردم افزایش یافته و فساد و فتنه ای دامن گستر کشور را فراگیرد.

عطش جامعه به دانستن زواياي گوناگون ماجراي مفاسد اقتصادی اخير و نوع و ميزان سوءاستفاده های صورت گرفته و نام و نشانی مفسدین دولتی و غیر دولتی، از یک طرف و تأکیدات مقامات ارشد نظام در رسیدگی فوری به این مفاسد از طرف دیگر، ایجاب می کند که رسیدگی به این پرونده ها در اولویت قرار گیر و برای ترمیم اعتماد آسیب دیدۀ جامعه، تمهيداتي بكار گرفته شود تا رسانه هاي عمومي مرتباً و کاملاً از محتوا و پيشرفت پرونده ها آگاه شده و با اطلاع رساني صحيح، مردم را از گرفتار شدن در دام شايعات و فریبکاری رسانه هاي معاند مانع گردند. اطلاع رساني صحيح و انعكاس برخورد جدي و قاطع قوه قضاييه و ساير نهادهاي ذيربط، با مساله فساد اخير، مردم و فعالان اقتصادي را اميدوار کرده و مفسدینی که شرایط را برای تاخت و تاز خود مناسب گمان کرده اند مأیوس می کند.

 

 

موسوی زاده