عوامل فتنۀ اوّل در تدارک فتنۀ سوم!

دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حالیکه طراحی کودتاها، ایجاد آشوب در داخل کشور، تحمیل جنگی ۸ ساله، تحریم اقتصادی و مانند آن نتوانست به جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، فراهم کردن زمینۀ ایجاد فتنه توسط قدرت پرستان حاضر در هرم قدرت را به عنوان آخرین تیر ترکش برای سرنگونی نظام اسلامی در دستور کار دشمنان و مخالفان این نظام قرار گرفت و براین اساس با فراهم کردن مقدمات و دادن آموزشهائی به عوامل داخلی و تحریک برخی دانشجویان ساکن خوابگاه امیرآباد دانشگاه تهران، از ۱۸ تا ۲۲ تیر ماه۱۳۷۸ در تهران آشوبی برپا شد که با اعتراض میلیونی مردم در ۲۳ تیر پایان یافت. این حادثه اگرچه به بهانه تعطیلی روزنامه سلام و تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس رخ داد، امّا همه شواهد از برنامه ریزی قبلی و آمادگی کامل عوامل اصلی فتنه برای تبدیل آن به مقابله با نظام اسلامی حکایت داشت.

طرح اصلاح قانون مطبوعات که مورد اعتراض دولت و برخی مطبوعات قرار گرفت و دانشجویان برای مخالفت با آن تحریک شدند، در حقیقت بمنظور پیشگیری از نفوذ کشورهای بیگانه و ضدّانقلاب و نویسندگان خودفروخته در عرصه مطبوعات کشور، به مجلس ارائه شده بود و بندهائی به شرح زیر داشت:
الف) ممنوعیّت فعالیّت مطبوعاتی عوامل گروهک‌های ضدّانقلاب و جاسوسان و وابستگان به رژیم طاغوت.
ب) منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه.
ج) لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی.
د) پاسخگو بودن نویسندگان علاوه بر مدیران مسئول در برابر نوشته‌های خود.
تصویب این طرح در مجلس و تعطیلی روزتامه سلام به جرم سرقت سندی سرّی از وزارت اطلاعات و چاپ آن در صفحه اول بمنظور تأثیر گذاری بر رأی نمایندگان مجلس، برای سردمداران اصلی فتنه که از مدتها قبل به تحریک دانشجویان برای مقابله با نظام مشغول بودند، فرصتی فراهم آورد تا به سرکرگی عوامل نفوذی خود در بین دانشجویان، آنها را به خیابانها بکشانند و با ملحق کردن اشرار و عوامل گروهکهای ضدّانقلاب به آنها، تهران را چند روزی دچار آشوب کنند. امّا در حالیکه حوادث با مدیریت و بر وفق مراد منافقان داخل حکومت پیش می رفت، لبیک مردم به ندای "هل من ناصر" نظام اسلامی و حضور میلیونی آنان در صحنۀ مقابله با فتنه گران موجب شد که در چند ساعت فتنه سرکوب شود و نظام اسلامی از توطئه ای خطرناک که بعضی  از عوامل اصلی آن خود در ارکان نظام حضور داشتند، نجات یابد.

عمدۀ عوامل ایجاد فتنۀ تیرماه۷۸ در فتنۀ ۸۸ نیز حضور داشتند و این بار توانستند به بهانۀ دروغین تقلّب در انتخابات مدت ۸ ماه کشور را به آشوب کشند. بسیاری از فتنه گران سال ۸۸ در چنگ قانون گرفتار شدند و برخی از آنان اینک پس از آزادی از زندان به تدارک فتنه سوم مشغول شده اند که هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی بفضل الهی این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد. انشاءا… .

موسوی زاده