وزير ارتباطات در خوزستان: بايد آبروي كساني را كه فساد مي كنند برد

  67 درصد روستاهاي استان ارتباطات مناسبي دارند  ‌

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا بيان اينكه افشا كردن خوب است و بايد آبروي كساني كه فساد مي كنند را برد، گفت: در شرايط فعلي اگر شخصي در هر رده اي در كشور فساد دارد، بايد فساد آن شخص را عنوان و با او برخورد كنيم.

به گزارش ايسنا، محمدجواد آذري جهرمي در جلسه شوراي اداري شهرستان باغملك با بيان اينكه مشكلاتي كه در كشور وجود دارد را مي پذريم، اظهار كرد: يكي از دلايل عمده اي كه مردم ناراحت هستند، اين نيست كه عقب ماندگي وجود دارد بلكه اين مساله نقطه تمايز انتقادات مردم از داخل كشور نسبت به حرفهايي است كه از خارج درباره كشور عنوان مي شود.

وي تصريح كرد: اگر در كشور مشكلات و فساد وجود دارد بايد آنها را برطرف كرد. برخي از مواقع واقعيت هايي در كشور مطرح مي شود اما در برخورد با آن واقعيت ها ملاحظاتي مطرح مي شود.

آذري جهرمي با بيان اينكه فرآيند دروني اجرايي كشور در لايه‌هاي مختلف دچار اشكال است، گفت: بخش مهمي از اصلاح فرآيندها در دنيا مبتني بر فناوري اطلاعات است. همچنين بخش مهمي از شفافيت كه پيشگيري كننده از فساد است، بر پايه فناوري اطلاعات استوار است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به بحث هايي كه در خصوص شفاف سازي تخصيص مجوز ارزهاي دولتي عنوان مي‌شود، گفت: هنگامي كه پرده از اين مساله در كشور كنار رفت مشخص شد پشت آن پرده چه خبر بود.

وي با بيان اينكه ساماندهي چرخه اقتصاد وظيفه دستگاه حاكميت است، عنوان كرد: بايد در اين كار شفافيت داشته باشيم. افشا كردن خوب است و بايد آبروي كساني كه فساد مي كنند را برد اما قرار است اين مساله تا چه زماني ادامه پيدا كند؟

آذري جهرمي ادامه داد: در شرايط فعلي اگر شخصي در هر رده‌اي در كشور فساد دارد، بايد فساد آن شخص را عنوان و با او برخورد كنيم زيرا اگر برخورد انجام نگيرد، بيان كردن فساد به تنهايي براي مردم تنها نااميدي به دنبال دارد.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه خوزستان همواره در صف اول ايستادگي و مقاومت در كشور بوده است، اظهار كرد: همه مسئولان در همه حوزه ها وظيفه دارند تا به خوزستان توجه ويژه اي كنند.

وي افزود: عدم استفاده از تكنولوژي هاي نوين و علم روز در بحث كشاورزي بر شرايط زيست محيطي استان خوزستان اثرگذار بوده است و مشكلاتي را در اين زمينه براي خوزستان به وجود آورده است.

آذري جهرمي تصريح كرد: انتظار مردم از مسئولان انتظار بيشتر و بجايي است زيرا ما مديون مردم اين استان هستيم و بايد تلاش بيشتري براي يافتن راهي براي حل مشكلات اين مردم انجام داد.

وي با بيان اينكه در حوزه ارتباطات براي استان خوزستان نگاه ديگري را در نظر گرفته ايم، عنوان كرد: در حدود هشت نه ماهي كه در مقام وزارت فعاليت مي كنم، براي سومين بار است كه به خوزستان سفر كرده ام و اين مساله بيانگر نگاه ويژه ما به استان خوزستان است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: حوزه توسعه اي به ويژه در منطقه شمال خوزستان نياز به توجه بيشتري دارد و اقداماتي كه انجام شده است از اقدامات اساسي كه مد نظر ما است فاصله دارد.وي با اشاره به آخرين سفر خود به خوزستان بيان كرد: با ۲۰ ميليارد تومان اعتباري كه دولت براي توسعه ارتباطي روستاهاي شمال خوزستان در سفر قبلي اختصاص داد، بايد همه ۲۹۵ روستاي اين منطقه تحت پوشش كامل قرار مي گرفتند.

آذري جهرمي ادامه داد: با توجه به مشكلاتي كه در ترخيص برخي از تجهيزات از گمرك وجود داشت، توانستيم در طول اين مدت ۲۶۴ روستا را در منطقه شمال خوزستان تحت پوشش ارتباطي مناسب قرار دهيم.

وي گفت: به ما قول داده شده است كه باقي مانده روستاها نيز تا حدود سه هفته آينده تحت پوشش ارتباطي قرار بگيرند. اين موضع به شرط آن است كه گمرك نيز همكاري لازم را داشته باشد.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار كرد: در برخي از مناطق استان خوزستان كه ضرورت ويژه اي وجود داشت تا سايت هاي جديد احداث شود، اپراتور همراه اول در يك پروژه ۵/۴ ميليارد تومان اعتبار قرار داد و حدود ۱۰ سايت جديد را در بخش هاي مختلف استان ايجاد كرد.

آذري جهرمي عنوان كرد: در بحث انتقال تكنولوژي سيستم‌هاي قديم به نسل هاي جديد، پروژه اي را مصوب كرديم كه تا اين سيستم ها را به نسل هاي بعدي نسل چهارم تلفن همراه ارتقا دهيم.وي افزود: در مناطق جنوبي استان خوزستان عمده مسيرهاي جاده ها تحت پوشش نسل هاي سوم و چهارم تلفن همراه قرار گرفته اند و در تلاش هستيم تا اين موضوع را براي مردم شمال خوزستان نيز اجرايي كنيم.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه مجموعا در استان خوزستان ۹۶ ميليارد تومان هزينه شد تا شاهد ارتباطات مناسبتري باشيم، گفت: در خوزستان تقريبا از نظر مساحتي ۶۷ درصد روستاها ارتباطات مناسبي دارند و اين پوشش از نظر جمعيت تحت پوشش خدمات حدود ۹۵ درصد است.