وزير امور اقتصادي و دارايي: حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي‌گيريم

بررسي سوابق مالياتي فعالان بازار ارز و سكه

كرباسيان در مورد وضعيت خودروهاي متروكه و نظام ارزي بازار در يادداشت اينستاگرامي خود نوشت:حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي‌گيريم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد ساماندهي و وضعيت خودروهاي متروكه و نظام ارزي بازار در يادداشت اينستاگرامي خود نوشت:حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي‌گيريم.ريال به ريال از درآمدهاي اين سرزمين كه با سختي، تلاش شبانه‌روزي و كار بي‌وقفه فعالان بخش خصوصي و شهروندان به دست آمده، نه سهم و نه حق گروه خاصي نيست بلكه بايد عادلانه و برنامه‌ريزي شده صرف توسعه ملي مي‌شود.

بر همين اساس سازمان امور مالياتي مكلف شده تا با دقت و حساسيت به بررسي وضعيت پرونده مالياتي افراد يا شركت‌هايي بپردازند كه با ارز ۴۲۰۰ توماني اقدام به واردات خودرو كرده‌اند. طي هفته جاري اين اقدامات صورت خواهد گرفت.

اول/ گمرك و وزارت صنعت ليست تمامي شركت‌ها و اشخاص واردكننده را در اختيار وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان امور مالياتي قرار داده تا بررسي‌هاي دقيق در مورد سوابق مالياتي آنها صورت گيرد همچنين براي شفافيت هرچه بيشتر، ليست موردنظر به زودي در اختيار افكار عمومي هم قرار خواهد گرفت.

دوم/ در صورتي كه واردكنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ توماني اقدام به فروش محصولات با قيمت بالاتر در بازار كرده باشند و اين درآمد را " ابزار كنند" ماليات آنها بر اساس قانون و بر مبناي كارشناسي دقيق سازمان امور مالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابزار شده كالاي وارداتي آن و قيمت فروش نهايي با نهايت دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي كل كشور و سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان هم با گروهي كه كالاي وارداتي با ارز رسمي را قيمت بالاتر فروخته باشند، در نهايت جديت برخورد خواهند كرد.

سوم/ در صورتي كه اين گروه از واردكنندگان با ارز ۴۲۰۰ توماني اقدام به واردات كرده باشند و درآمدي بيشتر از آنچه ابراز مي‌كنند كسب كرده باشند، سازمان مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي آنها با اين گروه به مثباح افرادي كه "فرار مالياتي" انجام داده‌اند، بر اساس نثر صريح قانون و بدون اقماض برخورد خواهد كرد.

همچنين با توجه به حساسيت موضوع كارگروهي تخصصي در سازمان امور مالياتي تشكيل شده و بررسي سوابق مالياتي افراد حقيقي و حقوقي فعال در بازار ارز و سكه از طيف اطمينان عدم پول‌شويي و فرار مالياتي در دستور كار قرار گرفته و به منظور تسهيل و تسريع فرآيندهاي اجرايي مرتبط با رسيدگي و تشخيص پرونده‌هاي مالياتي اين افراد گروه‌هاي اجرايي و تخصصي خاص تعريف شده تا رسيدگي به اين نوع پرونده‌هاي خارج از روال مرسوم اداري صورت پذيرد.

وزارت اقتصاد حامي بخش خصوصي مولد و متعهدي است كه نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌اي به شمار افتاده اما همچنان در عرصه باقي مانده تا براي اين كشور اشتغال خلق كند.