پزشكي قانوني راضي به روي زمين ماندن ميّت و گرمازدگي صاحبان عزا نشود

مدتي است وقتي فوت يك نفر در بيمارستان اتفاق نمي افتد (مثل ايست قلبي در خانه و لاغير) صاحبان عزا بجاي آنكه متوفي را به پزشكي قانوني ببرند، به بهشت آباد مي برند تا پزشك مورد نظر در آنجا حضور يابد و جواز دفن صادر كند. تا اينجاي قضيه كار خوبي است چون از رفت وآمد به پزشكي قانوني جلوگيري مي شود. اما قسمت آزار دهنده كار، آنجاست كه اين آقاي پزشك زمان درستي براي حضور در بهشت آباد ندارد و چه بسا اتفاق مي افتد كه چندين جسد در غسالخانه آرامستان يا بهشت آباد روي زمين مي ماند تا دكتر بيايد، آن هم در اين هواي گرم كه واقعا معطل كردن مردم در بهشت آباد كاري است كه نه خدا خوشش مي آيد نه بنده خدا و به شدت آزار دهنده است.

از جمله تعدادي از شهروندان در تماس با راوي شاكي شده اند كه روز جمعه گذشته از ساعت ۸ صبح به بعد دفن تعدادي جسد در بهشت آباد به خاطر دير آمدن پزشك قانوني روي زمين مانده و بستگان آنها بدترين ساعات آن روز خود را به خاطر گرما گذراندند كه در اين ميان حال كوچكترها و سالمندان از بقيه بدتر بوده است. براي اينكه دليل اين ناهماهنگي ها را جويا شويم، راوي با مديرعامل سازمان بهشت آباد تماس گرفت، ايشان پاسخ دادند: پيام بدهيد پيام داده شد، اما باز هم واكنشي نشان داده نشد.

كلا عجيب است در اين استان شما اگر شماره استاندار يا معاونين او را بگيريد، بدون آنكه شماره را بشناسند جواب مي دهند، آن وقت برخي مديران فكر مي كنند جواب دادن به كساني كه با آنها تماس مي گيرند، برايشان كسر شأن دارد.

به هرحال با توجه به اينكه پزشكي قانوني زيرمجموعه دادگستري است، جا دارد روابط عمومي آنجا كه معمولا پاسخگوست و <امانت> دار و دوست داشتني است، موضوع را بررسي و به منظور جلوگيري از معطلي و سرگرداني صاحبان عزا، پزشك مربوطه را مكلف به حضور به موقع در بهشت آباد بكند.

 

شش برابر شدن صادرات ميوه علت گراني آن است

 

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار كشور گفته است: صادرات ميوه از كشور شش برابر افزايش يافته است. او گران شدن ميوه را مولود افزايش صادرات دانسته و معتقد است نبايد در ازاي به دست آوردن مقداري ارز گراني به مردم تحميل و سفره هاي مردم از ميوه خالي شود.

تا آنجا كه قانون و مقررات اجازه داده، صادرات به چيزهايي مي گويند كه مازاد بر نياز كشور باشد نه اينكه حتي بيايند صادرات محصولي را كه مردم نياز مبرم به آن دارند، چند برابر افزايش دهند.

واقعا چه به روز ما آمده كه هيچ كدام از برنامه ها و سياست هاي اقتصادي ما روي روال نيست؟ حالا ارز و سكه را كاري كرديد كه به اين روز بيفتد و تدبيرهايتان هم نتيجه عكس مي دهد، لااقل از اينكه هست بدترش نكنيد. چرا به فكر مردم نيستيد و تهيه مبلغي ارز را بر منافع مردم ترجيح مي دهيد. اگر براي شما مهم نيست كه خدمتكارتان ميوه را با چه قيمتي برايتان تهيه مي كند يا اگر به خاطر جايگاهتان پول بابت ميوه نمي دهيد لااقل به نيروهاي تحت امرتان بگوييد، سري به بازار بزنند و قيمت ها را سوال كنند و حال و روز مردم را جويا شوند و به شما گزارش بدهند. البته تا وقتي در اين مملكت ثروت عادلانه تقسيم نشود و عده اي حقوقهاي نجومي بگيرند و عده اي حقوقشان كفاف تامين هزينه هاي نيمي از ماه را نكند، بازار پولدارها را مي شناسد و طبقات ضعيف و فقير بايد تماشاگر خريد بقيه باشند.

مختصر اينكه مسئولاني كه صادرات كشور را عهده دار هستند، كمي به فكر مردم باشند و تهيه ارز را به حسرت خوردن ميوه مردم ترجيح ندهند، هرچند موضوع به ميوه خلاصه نمي شود و خيلي كالا و اقلام ضروري ديگر هم داريم كه گراني و كمبود آنها ناشي از صادرات كارشناسي نشده نامعقول است كه اميدواريم با ايجاد تغييرات در كابينه و خانه نشين شدن وزراي سالمند شاهد جوانگرايي دولت و تغيير سياست هاي اقتصادي باشيم.

 

دعوت به همكاري براي انتصاب مدير فقط  براي اصفهان است يا عموميت پيدا مي كند؟

 

وزارت نيرو با انتشار يك آگهي در جرايد براي انتخاب مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان از واجدين شرايط دعوت به همكاري كرده است.

در اين آگهي آمده است: وزارت نيرو در راستاي راهبرد شايسته گزيني در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد داراي صلاحيت هاي عمومي و تخصصي خدمتگزاري، از متخصصين داوطلب واجد شرايط در سمت مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان دعوت به  همكاري مي نمايد.

 حال بايد ديد چنين اقدامي فقط درباره اصفهان كه معمولا به عنوان دردانه وزارتخانه ها فرصت هايي به متخصصين براي احراز سمت هاي كليدي به نيروهاي واجد شرايط مي دهد، قابل اجراست يا در ساير استانها هم مي توان براي انتخاب برخي مديريت ها، از جمله زيرمجموعه هاي وزارت نيرو، فراخوان داد؟

تا آنجا كه ما به ياد داريم انتخاب مدير در استان ما از كانال نمايندگان، استاندار و بعضي نيروهاي در سايه انجام مي شود و تا حالا نشنيده ايم كه يك وزارتخانه براي انتخاب مديري در استان از متخصصين دعوت به همكاري كند، مگر اينكه بخواهد بعد از اين كاري كه در اصفهان شده، در خوزستان هم به اجرا گذارند كه بعيد است. البته وزارت نيرو در سالهاي اخير نيم نگاهي به خوزستان داشته و مديران جوان و با انگيزه اي را در مجموعه هاي آب و فاضلاب استان منصوب كرده كه در قضيه مشكلات آب خرمشهر و آبادان توانستند ضربتي عمل كنند و مردم اين دو شهر را از شوري آب نجات دهند.