گرچه زجور خلفا سوختیم زآل علی معرفت آموختیم

روز پنجم از دهۀ کرامت روز شهادت امامزاده احمد بن موسی، شاهچراغ شیراز، روز تجلیل از امامزادگان نامگذاری شده تا ضمن گرامیداشت این بزرگوارانِ منسوب به خاندان نبوت، از نقش آنان در گسترش شیعه و جذب ایرانیان به اسلام ناب یعنی مکتب امامان معصوم علیهم السّلام تجلیل شود.

با ظهور انقلاب اسلامی ایران و بوجود آمدن تحوّلات عمیق و همه جانبۀ ناشی از این انقلاب شیعی که امید رهائی ستمدیدگان از چنگال ستمگران را در جهان زنده کرده، دیگر کمتر کسی است که بتواند در حقّانیت شیعه و درستی راهی که ایرانیان برگزیده اند، تردید کند ، امّا شاید هنوز کسانی باشند که تمامی علل گرایش ایرانیان به این مکتب الهی را ندانند و از علّت آنهمه خطر پذیری ایرانیان در گرایش به مذهبی که تا قرنها مورد غضب شدید حکّام اموی و عباسی بود، بی اطلاع باشند.

تحقیقات تاریخی نشان می دهد که يكى از مهمترین علل و عوامل گرايش ايرانيان به تشيّع، ورود امامزادگان به ايران، و تماس بسیار نزدیک آنان با مردم ايران بوده است .براساس بعضى از مدارك تاريخى دوازده هزار و ششصد و هفتاد و سه نفر از امام زادگان و فرزند زادگان آنها، به ايران آمده اند، که آرامگاههای بى شمار و غالباً مجلّل آنان در نقاط مختلف کشور، نشان دهنده اين مطلب و گویای علاقمندی شدید مردم به حفظ آثار آنان است.
براى مهاجرت امام زادگان و فرزندان آنها به ايران ، علل مختلفی همچون تهدیدات خلفای طاغوتی، گرایش عمیق ایرانیان به خاندان نبوت، امنیت بسیاری از نقاط ایران برای مبارزین علوی و بالاخره مهاجرت امام رضا علیه السّلام به ایران دکر شده است. بویژه پس از ورود امام هشتم به ایران کاروانهای متعدّدی از خاندان رسالت به ایران عزیمت کردند که کاروان بزرگ حضرت احمد بن موسی علیه السّلام در شیراز و کاروان همراه حضرت معصومه علیها سلام در ساوه و قم دو نمونه از آنها هستند، امّا بدلیل شهادت آن امام به دست مأمون عباسی و حمله عوامل مأمون به این کاروانها، امامزادگان مزبور غالباً در نقاط مختلف ایران پراکنده شده و با زندگی در کنار مردم و آشکار شدن آثار سیادت و بزرگی در آنان، توانستند محبّت مردم را بخود جلب کرده و با معرّفی اسلام حقیقی، یعنی مکتب تشیّع، گرایش ایرانیان به ائمه معصومین علیم السّلام را موجب گردند.

از میان هزاران امامزادۀ مهاجر به ایران، هم اکنون بیش از ۸۵۰۰ مزار این بزرگواران شناخته شده است که همچنانکه آن بزرگواران در طول حیاتشان منشأ هدایت بوده اند پس از مرگ نیز مزارها یشان به کانونهائی مهم جهت نشر معارف اسلامی، تثبیت باورهای دینی و تحکیم روحیه ظلم ستیزی و ایستادگی در برابر ستم تبدیل شده و سالانه دهها میلیون زائر مشتاقی را بسوی خود جلب کنند که جهت تجدید عهد با پروردگار و اسلام و قرآن و پیشوایان الهی و تحکیم اعتقادات دینی و عرض حاجات خود به این مکانهای مقدّس می روند و غالباً نیز دست خالی بازنمی گردند.

 

 

موسوی زاده