آغاز نسل‌كشي پرندگان مهاجر در تالاب‌هاي خوزستان!

پرندگان مهاجر از اواسط مرداد ماه وارد تالاب‌هاي خوزستان مي‌شوند و در اواسط مهر ماه، تالاب‌هاي استان را براي ادامه مسير مهاجرت ترك مي‌كنند اما در همين مدت زمان كوتاه حضور، ضربات جبران‌ناپذيري به جمعيت آنها وارد مي‌شود. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا؛ "خوتكا‌هاي ابرو سفيد" جزء نخستين گروه از پرندگان مهاجري هستند كه در اواسط مرداد ماه وارد تالاب‌هاي خوزستان مي‌شوند و در اواسط مهر ماه تالاب‌هاي استان را براي ادامه مسير مهاجرت ترك مي‌كنند اما در همين مدت زمان كوتاه حضور، ضربات جبران‌ناپذيري به جمعيت آنها وارد مي‌شود. 

به دليل آنكه ورود نخستين دسته از پرندگان مهاجر در خشك‌ترين ماه سال است و در اين زمان، تمامي زيستگاه‌هاي تالابي استان در كم آب‌ترين حالت خود هستند به‌گونه‌اي كه برخي كاملا خشك شده‌اند، از همين رو تجمع پرندگان به نقاطي محدود مي‌شود كه شرايط آبي مناسبي داشته باشد. 

عده‌اي از سودجويان با ريختن دانه در اين نقاط و حفظ آرامش محيط، دو شرط اصلي حضور پرندگان را فراهم مي‌كنند و با خيالي راحت به صيد پرندگان مهاجر مي‌پردازند اما عده‌اي ديگر با ساخت آبگير‌هاي مصنوعي و برقراري امنيت ظاهري سعي در جذب حداكثري پرندگان دارند تا با هر بار كشيدن تور صدها پرنده را به كام مرگ بكشانند. 

اين پرندگان در هنگام ورود به دليل تعداد زياد و دسته‌هاي بزرگ از نظر متخلفان، تمام ناشدني هستند اما به همان اندازه ميزان صيد بسيار بالايي دارند و در اين مدت زمان كوتاه حضور ضربات جبران‌ناپذيري به جمعيت اين گونه‌ها وارد مي‌شود به شكلي كه سال به سال از جمعيت آن‌ها كاسته مي‌شود.