اين همه دافعه براي استان ايجاد نكنيد

براي صرفه جويي در برق به بهانه گرما تعطيل مي كنيد

در سالهاي اخير انواع بحران ها و مسائلي كه مي تواند براي يك استان دافعه باشد، براي خوزستان اتفاق افتاده و همين عوامل موجب شده كه سيل مهاجرت از استان را داشته باشيم و خوزستان در صدر استان هاي مهاجر فرست قرار گيرد.

خشكسالي، ريزگردها، كم آبي، گرماي شديد بيكاري ، آلودگي هوا و … همه دست به دست هم داده اند تا خوزستان بعنوان سرزميني كه قابل زندگي نيست و بايد از آنجا كوچ كرد معرفي شود. در چنين اوضاع و احوالي وظيفه دستگاهها و رسانه ها ايجاب مي كند كه در جهت خنثي سازي اين طرز تفكر و احياي ظرفيت ها و مزيت هاي استان تلاش كنيم و مانع از آن شويم كه دافعه هاي اين سرزمين كه روزگاري ساكنان آن را مردماني شاد، پرتلاش در كنار انواع ظرفيت هاي گردشگري مي شناختند، بر جاذبه هاي آن بچربد. حال ببينيم براي دستيابي به اين مهم كاري كرده ايم يا خير؟

حقيقت اين است كه جواب منفي است و رفتارهاي ما مكمل آسيب هاي ناشي از بلاياي طبيعي و دست بردن انسان ها در طبيعت اين مرز پر گهر بوده است. يك روز كلانشهر اهواز را گرم ترين شهر جهان معرفي مي كنيم، روز ديگر هواي اينجا را از همه جا آلوده تر عنوان مي كنيم و در فرصت هاي ديگر به هر دليل استان را غيرقابل سكونت جلوه مي دهيم و آخرين موردي كه براي خراب كردن مركز استان داشته ايم، باب كردن تعطيلي ادارات به بهانه گرما بود در حاليكه همه ديديم و شاهد بوديم كه روز يك شنبه كه تعطيل اعلام شد، اتفاقا هوا خوب بود و نسبت به روزهاي گرم امسال اصلا گرم نبود، حالا چطور پيش بيني گرم بودن هوا شده بود، سازمان هواشناسي بايد جوابگو باشد.

عجيب است وقتي همه مي دانند قضيه صرفه جويي برق مطرح است، چرا حقيقت را كتمان مي كنند و باز هم دليل تعطيلي را گرما عنوان مي كنند تا امتياز منفي ديگري براي اهواز و خوزستان به شمار آيد؟

يك كارگر ساختماني وقتي علت تعطيلي يكشنبه را سوال كرد و جواب شنيد كه به دليل گرما بوده با لهجه روستايي خود سوال كرد، چطور ما زير نور آفتاب بايد كار كنيم و نگوييم گرم است، آن وقت آنها كه زير كولر كار مي كنند بايد تعطيل باشند؟

چه كسي بايد پاسخگوي اين هموطن باشد؟ اگر توصيه مي شود در روزهاي گرم مردم خود را در برابر تابش خورشيد قرار ندهند و حتي از خانه بيرون نيايند چرا براي كساني كه محل كارشان زير آفتاب استچاره جويي نمي كنند؟ آيا پوست آنها در برابر آفتاب كه مي گويند سرطان زاست، مقاوم است؟

از مطلب دور نشويم، حرف ما اين است كه به خاطر نيل به يك هدف، اهداف ديگر را زير پا نگذاريم تمهيدات صرفه جويي برق به جاي خود درست، اما واقعيت را بگوييد و عنوان كنيد كه فلان روز را تعطيل مي كنيم تا آنها كه مي توانند براي چند روز به مسافرت بروند و وسايل خنك كننده ادارات هم يك روز خاموش شود، اين خيلي بهتر از اين است كه در سطح كشور خبر از تعطيلي ادارات يك كلانشهر به خاطر گرماي شديد منتشر شود.

اگر اين استدلال قابل قبول است، همان بهتر كه مديريت بحران من بعد با عنوان كردن واقعيت فرمان تعطيلي بدهد، تا خود بحران آفرين نباشد و بيش از اين مهاجرت از خوزستان را دامن نزند.

 

كم فروشي واضح همراه با گرانفروشي

 

اين روزها قيمت لبنيات بيش از ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده و به اين ترتيب بعد از آن همه تبليغ كه براي مصرف شير شد تا مردم مقداري عادت به خريد آن كردند، دوباره با اين گراني مسلما از مصرف آن كم خواهد شد.  ضمنا توليد كنندگان  علاوه بر گران كردن لبنيات، همزمان اقدام به كم فروشي هم مي كنند. اثبات اين ادعا هم آسان است چون وقتي مشتري بسته پنير يا خامه و ساير فرآورده ها را باز مي كند متوجه مي شود كه مقداري كمتر از حد معمول بسته بندي شده و به اين ترتيب اجحاف دو برابري به مصرف كننده مي شود. البته اين كم فروشي فقط در مورد  لبنيات نيست و در ساير موارد هم مرتكب اين تخلف مي شوند، حتي در مورد نوشابه ها و انواع نوشيدني كه اگر در بسته هاي لبنيات از بيرون از بسته معلوم نيست در مواردي كه بطري شفاف است، اين كم فروشي كاملا پيداست و عجيب است كه بازرسان به اين نكته توجه ندارند  هر چند وقتي كه متخلف شناسايي و به تعزيرات معرفي شود، جز يك جريمه جزئي كار ديگري نمي شود كه متخلف ترجيح مي دهد، گرانفروشي و كم فروشي را ادامه دهد و پيه جريمه را به تنش بمالد بنابراين قانون ضعف دارد و بايد براي اين قبيل تخلف ها مجازات هايي تعيين شود كه بازدارنده باشد.

 

مديركل پدافند غير عامل استانداري خوزستان منصوب شد

 

غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان طي ابلاغي سعيد فيوضي را به عنوان مديركل پدافند غيرعامل استانداري منصوب كرد.

 ‌فيوضي سوابقي همچون فرمانداري در شهرستان هاي شادگان، رامشير و حميديه، معاون سياسي اجتماعي فرمانداري آبادان و رئيس گروه سياسي اداره كل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري را در كارنامه دارد.