بايد ظرفيت شنيدن حرفهاي مردم را داشته باشيم مديران استان نبايد از نقد رسانه برآشفته شوند

استاندار در نشست با پيشكسوتان رسانه و مطبوعات:

بايد ظرفيت شنيدن حرفهاي مردم را داشته باشيم

مديران استان نبايد از نقد رسانه برآشفته شوند

 

به گزارش ايرنا: استاندار خوزستان با گراميداشت سالروز شهادت محمود صارمي و روز خبرنگار، نقش رسانه‌ها را در تحولات ملي و بين المللي موثر توصيف كرد و گفت: خبرنگاران و اهل رسانه ديده بان، منعكس كننده مسائل جامعه و پل ارتباطي مردم با مسئولان هستند.

غلامرضا شريعتي در ديدار صميمي با پيشكسوتان رسانه و مطبوعات در سرسراي اداري شهيد رجايي استانداري خوزستان افزود: رسانه‌ها تريبون افكار و گفتمان مردم و ناظر بر اجراي امور در جامعه هستند و به واسطه جايگاهي كه در بطن جامعه دارند همواره مورد اعتماد افكار عمومي هستند.

وي نقد و نقادي را از وظايف رسانه ها و خبرنگاران عنوان كرد و افزود: رسانه هاي مستقل و آزاد ابزار نقادي هستند و مديريت ارشد استان و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي نبايد از نقد رسانه برآشفته شوند بلكه بايد صادقانه از نقد رسانه استقبال كنند.

نماينده عالي دولت در استان خوزستان با تاكيد بر اينكه رسانه‌ها ركن چهارم دمكراسي هستند افزود: عدم نظارت و حضور رسانه‌ها، بي تفاوتي اصحاب رسانه در حوادث و رخدادهاي جامعه سبب شكل گيري باندهاي '‌سهم خواه'‌ و شكل گيري فساد مي شود و اين به ضرر همه خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه رسانه هاي مدني، مستقل و قدرتمند مانع شكل گيري فساد در جامعه مي شود افزود:اگر رسانه ها با جديت و تمام قد نظارت كنند، كارشناسانه نقد و تحليل كنند و با نگرشي جامع به مسائل پرسشگري را ترويج نمايند ريشه فساد با همه ابعاد آن در كشور خشكانده مي شود و نظارت عمومي تقويت خواهد شد.

شريعتي فقدان رسانه‌هاي نقاد و حرفه‌اي را به ضرر گفتمان سازنده در جامعه توصيف كرد و افزود: البته رسانه‌ها نبايد به جاي انتقاد تخطئه كنند و سبب تشويش اذهان عمومي و بدبيني در افكار عمومي شوند، اين آفت رسانه است.

استاندار خوزستان طرح انتقال آب به عراق در برخي رسانه ها و فضاي مجازي در شرايطي كه ما با بحران آب در شهرهاي جنوبي خوزستان رو به رو بوديم نمونه‌اي از تشويش اذهان عمومي و خطاي رسانه‌اي بيان كرد و افزود: نبايد با طرح چنين مسائلي و تحليل غيرواقعي كه از اساس نادرست بود اعتماد عمومي مردم به رسانه ها در چنين شرايط حساس كه همه نگاه ها به قضاوت رسانه‌ها و خبرنگاران است خدشه دار شود.

وي تقويت اخلاق مداري و طرح صادقانه دغدغه‌ها، نگراني‌ها و خواسته‌ها و پيگيري مجدانه مطالبات مردم را گامي در جهت اعتماد سازي به رسانه ها عنوان كرد و افزود: امنيتي كردن مسائل، مانع شكل گيري رسانه مستقل مي شود و همه بايد كمك كنند در اين شرايط حساس، طرح مسائل اجتماعي به بحران امنيتي در جامعه ختم نشود.

ضرورت برپايي ميزگردهاي تخصصي  ‌

استاندار خوزستان برپايي ميزگردهاي تخصصي در پاره‌اي مسائل همچون ريزگردها و نفت توسط رسانه ها را ضروري عنوان كرد و افزود: برپايي چنين نشست هاي تخصصي مي تواند افكار عمومي را به برخي مسائل روشن كند و از شكل گيري بحران و تنش در جامعه جلوگيري كند.

وي استان خوزستان را داراي ظرفيت هاي متفاوت و منحصر به فرد در مقايسه با ساير استان هاي كشور بيان كرد و افزود: اقتصاد كشور با خوزستان گره خورده به گونه اي كه خوزستان پس از تهران بيشترين سهم توليد ناخالص ملي را دارد.

شريعتي موضوع اقتصاد نفت و ارتباط آن با اشتغال را مطرح كرد و افزود: با وجود منابع نفت در خوزستان، سهم اشتغال استان در نفت حدود چهار درصد است ولي بايد توجه داشت ظرفيت جذب اشتغال در نفت با توجه به توسعه فناوري هاي جديد و ماشيني شدن بسياري از امور كه قبلا'‌ با دست انجام مي‌شد محدود است ولي سهم چهاردرصد از حجم سرمايه گذاري‌هاي جديد در توسعه ميادين نفتي استان در بخش مسئوليت‌هاي اجتماعي مصوب و نظام مند شده كه اين مي تواند تحول خوبي در استان شكل دهد.

در اين نشست برخي دغدغه ها و درخواست هاي پيشكسوتان رسانه همچون پرداختن به تقويت به ورزش‌هاي قهرماني نظير شنا، راه اندازي خانه پيشكسوتان رسانه در استان، تضعيف اقتصاد رسانه، كمبود و گراني كاغذ، تشكيل دوباره شوراي راهبردي مطبوعات، برگزاري نشست هايي با روزنامه نگاران جوان استان انتقاد از برخي عزل و نصب مديران، ضرورت تقويت رسانه هاي مكتوب و صرف نظر كردن شكايات از خبرنگاران در مجامع قضايي مطرح شد.