تماشاگرنماهاي تفرقه انگيز از آشوب گران بدترند چرا آشوب گران شناسايي و با آنها برخورد نمي شود؟

اتفاق تلخي كه در ورزشگاه غدير رخ داد باعث رنجش دوستداران واقعي و وفاداران فوتبال و لطمه زدن به حيثيت و وجهه اجتماعي مردم خوزستان شد و نه تنها در استان بلكه در تمام كشور نقل محافل شد و رسانه ملي هم در اين يك مورد سنگ تمام گذاشت و اي كاش در خصوص گرفتاريها، مشكلات و كمبودهاي خوزستان هم تا اين حد وقت مي گذاشت.

حتي برنامه نود اين هفته هم نيمي از وقت خود را به اين موضوع اختصاص داده بود و هرچه فيلم خشونت در استاديوم هاي ورزشي استان از سالهاي گذشته داشت به نمايش گذاشت. البته از بابتي كه توجه مسئولان را به اقدامات پيشگيرانه يا رسيدگي به كم كاري برخي از آنها در شناسايي و دستگيري و مجازات عاملين اين وقايع جلب كرد خوب بود اما طبق معمول كه در همه زمينه ها دچار افراط و تفريط هستيم، اينجا هم بدجوري آبروي استان را بردند.

نكته اي كه در اين ماجرا و اتفاق هاي گذشته ورزشگاه هاي ما بايد مورد توجه قرار گيرد كه نمي گيرد اين است كه با وجود مشخص بودن تماشاگرنماهايي كه در چنين مواقعي اموال عمومي را تخريب و مردم را ضرب و شتم  مي كنند، چرا آنها را شناسايي و دستگير نمي كنند؟ مگر قرار است فقط در تجمع هاي سياسي كساني را بعنوان آشوب گر و اغتشاشگر دستگير و مجازات كنند. آيا آنها كه در يك مكان عمومي كه مردم براي لذت بردن از يك مسابقه آمده اند دست به خرابكاري و آسيب رساندن به مردم مي زنند، آشوبگر نيستند؟ آقايان فكر نمي كنند اگر اين ها را به حال خود بگذارند، در برنامه هاي بعدي بدتر خواهند كرد؟ آيا به قول فردوسي پور مجري برنامه نود، حتما بايد يك نفر كشته شود بعد با مسببان چنين وقايعي برخورد جدي شود؟ آيا حتما بايد موضوع در رسانه ملي و در برنامه نود با بوق و كرنا منعكس شود تا مسئولان استان ناچار به عذر خواهي شوند؟

در هر حال بايد شوراي تامين استان و دستگاه قضايي تدابيري بيانديشند كه اين وقايع تاسف بار تكرار نشود كه به نظر مي رسد جدي ترين كار، شناسايي عوامل اتفاق ها و برخورد قانوني با آنهاست.

 

فتاح پيشنهاد وزارت را رد كرد

 

به قرار اطلاع پس از را‡ي مجلس به استيضاح علي ربيعي، وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اسحاق جهانگيري با پرويز فتاح رئيس كميته امداد امام خميني(ره) مذاكراتي را جهت ديدار با حسن روحاني و حضور در هيئت دولت صورت داده است كه اين پيشنهاد با مخالفت فتاح مواجه شده است.

پيش از اين فتاح در مورد حضورش در انتخابات رياست جمهوري به رسانه ها اعلام كرده بود به هيچ وجه در كاري غير از خدمت به فقرا و فعاليت در كميته امداد احساس تكليف و وظيفه نمي كند.

 

ما هم ياد بگيريم دورانديش باشيم و ذخيره كنيم

 

كمبود آب و خشكسالي منحصر به كشور ما نيست و حتي بعضي كشورهاي اروپايي از اين بابت دچار مشكل شده اند اما تفاوت آنها با ما اين است كه در آن كشورها برنامه ريزي ها بر مبناي آينده نگري و پيش بيني چنين زماني است اما مقامات ما عادت به پيشگيري ندارند و دور انديشي در اينجا بي معناست!

بطور مثال در انگلستان در پي كم باراني و كمبود علوفه، مقامات مربوطه ناچار شده اند از غذاي ذخيره دامي استفاده كنند. مي دانيم كه انگليس معمولا از پر باران ترين كشورهاست با اين حال فكر روز مبادا هستند. يادش بخير حضرت يوسف (ع) در فيلمي كه ديديم، در پي تعبير يك خواب عليرغم امكانات ضعيف آن زمان تدارك هفت سال قحطي را با احداث سيلوهاي بزرگ ديد، اما امروز ما چشم به آسمان داريم و اگر باران نباريد، نه برقي داريم، نه آبي داريم و نه حتي علوفه اي.

همه بنزين سوپر دارند غير از ما!

رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت كشور وعده داده كه محدوديت عرضه بنزين سوپر تا پايان مرداد ماه رفع مي شود. وي اين را هم گفته كه در زمينه  توزيع بنزين در هيچ نقطه كشور با محدوديت و وقفه مواجه نيستيم و به هر ميزان مردم نياز به بنزين دارند، در جايگاه هاي عرضه سوخت در سراسر كشور مي توانند سوخت گيري كنند.

خدمت آقاي رضا جعفر زاده عزيز عرض مي شود كه راوي بعنوان يك مصرف كننده بنزين شهادت مي دهد كه در اهواز كمبود بنزين معمولي محسوس است كجا برسد به سوپر كه مدت هاست رنگ آن را هم نديده ايم.

نمونه بارز اين ادعا هم، همين جايگاه بنزين فلكه ساعت كه در هفته چند نوبت با نصب بشكه ورودي جايگاه بسته مي شود خيلي وقت ها هم اينجا و جايگاههاي ديگري با ظرفيت كامل سوخت نمي فروشند  و لااقل دو پمپ آن كار نمي كند.

 

حضور فرماندار بهبهان در روزنامه نور خوزستان

 

فرماندار آبادان با حضور در روزنامه نورخوزستان با قدرداني از اين روزنامه در انتشار عملكرد مسئولان استان روز خبرنگار را تبريك گفت. حري مطبوعات را بعنوان ركن چهارم مشروطه از تاثيرگذارترين ابزار فرهنگي در رشد و توسعه استان دانست و براي كاركنان اين روزنامه در ادامه خدمات فرهنگي، اجتماعي آرزوي موفقيت نمود.