حج ابراهيمي، پيام وحدت و عزّت

ميهمانان ويژه الهي پاي در راه نهاده، لبيك‌گويان راه خانه معشوق را در پيش گرفته‌اند. دعوت‌شدگان اين ميهماني بزرگ، از سراسر جهان، خود را به كعبه مي‌رسانند تا با طواف صادقانه به گرد خانه دوست باور به يكتائي او را نشان دهند و پس از يك دوره فشرده تربيتي- آموزشي، پيام‌آور وحدت و عزت اسلامي به جوامع خود باشند.  ‌

كعبه اولين پرستشگاهي است كه به دست آدمي بنا نهاده شد و پس از آنكه در طوفان نوح ويران گرديد، به فرمان الهي حضرت ابراهيم عليه‌السّلام مامور تجديد بناي آن گرديد. اين پيامبر بزرگ با كمك فرزندش اسماعيل عليه‌السّلام ديوارهاي پرستشگاه را دوباره برافراشت و رونق آن را از پروردگار تقاضا كرد و اينك اين معجزه ابراهيم عليه‌السّلام و استجابت دعاي اوست كه در طول هزاران سال اين مكان مقدّس همه‌ساله پذيراي ميليون‌ها انسان مؤمن و خداجو از سراسر جهان بوده است. پس حج را كه از چنين عقبه و پشتوانه‌اي برخوردار و در دين مبين اسلام نيز بر عظمت و وجوب آن تاكيد شده است نبايد سفري عادي و عبادتي ساده به حساب آورد. حج از تاثيرگذارترين عبادت‌هاي جمعي و سياسي اسلام به‌شمار مي‌آيد كه اگر به‌درستي اجرا شود، بيشترين تاثير را در جهان اسلام خواهد داشت. هرساله حدود ۵/۲ تا ۳ ميليون نفر از ۵/۱ ميليارد نفر مسلمانان جهان به حج مي‌روند كه معمولا از استطاعت جسمي و مالي و نفوذ و اعتبار اجتماعي برخوردارند، اگر حج ابراهيمي برگزار شود و حجاج بتوانند پيام وحدت و عزت اسلامي را دريافت كرده، نسبت به برنامه‌هاي توسعه جهان اسلام توجيه، ‌از دشمنان اسلام و توطئه‌هاي آنان مطلع و براي مقابله با توطئه‌هاي دشمنان تجهيز شوند و هر يك پيام كنگرهِ عظيم حج را به سرزمين خود برده و ساير مسلمانان هموطن خود را براي عملي كردن اين پيام وحدت بخش و عزّت آفرين وجيه و تشويق كنند، در اين صورت خواهند توانست در بازگشت به جامعه خود منشاء تحولاتي سرنوشت‌ساز شده و در مجموع جهان را متحوّل سازند.  ‌

در اين ميان حجاج ايراني به عنوان سفيران جمهوري اسلامي ايران و مبلغان راستين حج ابراهيمي مأموريتي ويژه دارند، آنها بنا به رهنمودهاي مقام معظم رهبري "بايد به‌گونه‌اي عمل كنند كه رفتار هر فردشان نشان‌دهنده رفتار صحيح فردي، عبادي، اجتماعي و سياسي حج و مظهر همدلي و وحدت اسلامي باشد" تا در شرايطي فعلي كه با سلطه جابرانه مزدوران شيطان و مشرك بزرگ بر سرزمين وحي برگزاري مكشوف حج ابراهيمي و به ويژه برآوردن فرياد همگاني و آشكار برائت از مشركين ميسر نيست، بتوانند در همين تجمع و تحت شرايط امنيتي حاكم، اين سفر عبادي – سياسي را به عامل تحوّلات عميق در جهان اسلام تبديل كنند. انشاءا… .

 موسوي زاده