رسانه ملي تصوير خاكستري خوزستان را باور كند يا قابليت هاي استان را؟

استاندار در برنامه زنده باد زندگي شبكه دو دفاع جانانه اي از خوزستان و مردم استان كرد و به سوالات و ابهامات مجري از تصوير خاكستري كه از خوزستان در اذهان مردم كشور است پاسخ داد.

ابتدا مجري سوال كرد: ما هرچه از خوزستان در كانال هاي خبري مي شنويم حكايت از گردوخاك ريزگرد، خشكسالي و كم آبي، آتش سوزي در هور و دود است، آيا خوزستان در همين موارد خلاصه مي شود و مردم واقعا با اين همه مشكلات دست به گريبانند در حالي كه مي بينيم خوزستان از استانهاي رتبه بالا در آبزي پروري و توليد خاويار است، قضيه چيست؟

دكتر شريعتي در جواب، ويژگي ها و قابليت هاي استان را برشمرد و گفت: استان خوزستان پر آب ترين استان كشور است چون پرآب ترين رودخانه ها مثل كارون، دز، كرخه، مارون و… در اينجا جاري است بيشترين آبزيان را ما پرورش مي دهيم. ششصد هزارتن شكر توليد مي كنيم ، صد هزار هكتار نيشكر داريم و در توليدات كشاورزي، خوزستان بعد از تهران قرار دارد و دومين سهم در توليد ناخالص كشوري را داريم، هشتاد درصد تالاب هور العظيم آب دارد بيست هزار هكتار نهالكاري شده و ۱۰ هزار هكتار زمين را مرطوب كرده ايم، اين زمين ها قبلا بر اثر طغيان ها مرطوب مي شد. بيشترين گندم كشور را ما توليد مي كنيم خاويار توليد و صادر مي شود دولت براي آب خوزستان برنامه ريزي كرده و اگر آب انتقال داده شود، اين چرخه به هم مي خورد.

قيمت ماهي خاويار معادل يك پرايد سابق است!

در همين حال فيلمي پخش شد از يك واحد آبزي پروري بزرگ در دزفول و مدير آن آقاي حنطوش زاده به خوبي قابليت ها و مزاياي آن را بيان كرد كه اطلاعات خوبي داشت و با نشان دادن ماهي هايي كه از آن ها خاويار توليد و صادر مي شود خاويار را يك برند بين المللي معرفي كرد كه مي تواند رقيب نفت بشود. وي ارزش يك ماهي خاوياري را معادل يك دستگاه خودروي پرايد دانست (البته پرايدي كه قبلا بيست ميليون بوده و حالا به مرز چهل ميليون رسيده است.)

خوزستان مانند هواپيمايي است كه خدمات يك پرايد به آن داده مي شود!

مجري برنامه كه از اين همه تعريف استاندار متعجب شده بود، سوال كرد پس چرا مرتب مي گويند خوزستان ال است و بل است؟

شريعتي جواب داد به خاطر اين است كه خوزستان بايد معادل خدمات رساني به كشور مورد توجه قرار گيرد، در حالي كه خوزستان مانند يك هواپيماست اما خدمات به اندازه پرايد به آن داده مي شود. وي با اين حال از نگاه ويژه دولت به خوزستان و همدردي مردم ايران با خوزستان به هنگام سختي ها قدر داني كرد.

چرا شريعتي فرصت هاي يك متخصص ژنتيك را به استانداري ترجيح داد؟

مجري كه معلوم بود شناخت كافي از سوابق دكتر شريعتي دارد خطاب به او گفت: شما پزشك متخصص ژنتيك هستيد، چرا آمديد استاندار شديد كه اين همه دردسر دارد و واقعا كار مشكلي است؟

مجري از اين هم بيشتر گفت و گفت: روزگاري كه شما فارغ بوديد فرصت هاي مطالعاتي داشتيد و سالي چند بار به اروپا مي رفتيد، الان وضع چطور است فرصتي براي اينكار داريد؟

دكتر شريعتي جواب داد: نه، از همه چيز محروم شده ام اما لذت خدمت به مردم فراتر از همه چيز است و چون من خوزستاني و بهبهاني الاصل هستم  خدمت به استان و هم استاني ها را فداي ديگر فرصت ها كردم.

و حرف آخر اينكه دعا كنيم مسئولان استانهايي مثل اصفهان و يزد اين مصاحبه و تصويرها و كليپ هاي آن را نديده باشند چون با ديدن به قول خودشان بزرگترين مراكز آبزي پروري و اين همه توصيف استاندار از رودخانه ها و تالاب هاي خوزستان زبانشان براي اينكه حرف كلانتري را ثابت كند كه گفت خوزستان آب مازاد دارد، درازتر مي شود.

بندرامام شايستگي شهرستان شدن و بهره مندي از مديران قوي را دارد

 

نماينده مردم بندرماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس گفته است: ما بايد بندرامام را شهرستان كنيم حتي اگر مردم نخواهند با حفظ منافع بندرماهشهر من بندرامام را شهرستان خواهم كرد زيرا وضعيت بندرامام از همه لحاظ بد بوده و بايد به آن رسيدگي شود.

علي گلمرادي در نشست با شيوخ و طوايف شهرستان بندرماهشهر در فرمانداري بندرماهشهر اين را هم گفته كه: در دوره آينده انتخابات مجلس ۴۰ نماينده به نمايندگان كشور افزوده خواهد شد كه از اين ۴۰ نفر سهم استان خوزستان ۱ نفر به ايذه و ۱ نفر ديگر به اهواز خواهد بود؛ بندرامام و هنديجان با توجه به مشكلات و مسائل آن نياز به يك نماينده جدا دارند.

عضو كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: فرماندار و بخشدار مركزي بايد تعارف را با بخش‌هاي اجرايي كنار بگذارند و مديران فعلي بايد رويه خود را اصلاح كرده و يا اينكه كنار بروند و مماشات در اين امر صورت نگيرد. نماينده‌هاي قبلي جدي‌تر و مصمم‌تر بوده اند اما به صورت عملي و تخصصي مسائل را پيگيري نكرده‌‌اند و اين امر بايد پشتوانه قانوني داشته باشد.

آقاي گلمرادي چه زماني كه شهردار بود و چه حالا از جمله مديران و نمايندگاني بوده كه هم خوب حرف مي زند و هم  عمل گراست و اميدواريم همينطور كه قول داد بتواند حق مردم بندر امام را مطالبه كند و اين بخش را ارتقا دهد.

مي دانيم كه بندر امام به واسطه اهميت بندري و شركتهايي كه درآنجا مستقر هستند، اهميتش نه تنها از يك شهرستان كمتر نيست  بلكه بيشتر است و نيازمند نيروهاي فعال و كار بلد است.