رسانه ملي شب عيد را هم به كام مردم تلخ كرد

فضاي غمباري كه رسانه ملي براي مردم ايجاد كرده ، صداي بينندگان و در مجموع همه مردم را درآورده است. اين رسانه حتي شب عيد قربان كه قاعدتا بايد صدا و سيما برنامه هاي شادي داشته باشند، به مردم رحم نكرد و با پخش ادامه <پدر> كام مردم را تلخ كرد  و معلوم نيست چرا كساني كه در ازاء مميزي و تعيين خط مشي رسانه ملي حقوق مي گيرند تا اين اندازه نسبت به احساسات مردم بي توجه اند. مجموعه پدر در اصل احساسات و فضاي جامعه را هدف گرفته و در حالي كه مردم به دليل مشكلات بي شمار علي الخصوص گرفتاريهاي ناشي از وضعيت اقتصادي مايوس و درمانده شده اند، با پخش مجموعه هاي غم انگيز بجاي تلطيف فضا اشك مردم را در ساعات فراغت در مي آورد. برخي از بينندگان هم در اظهارنظرهايي پيرامون اين سريال كه از تلويزيون پخش مي شود، اين مجموعه را غيرواقعي و اغراق آميز عنوان كرده اند.

مجموعه پدر بيننده را به ياد سريال درد سرهاي عظيم مي اندازد كه در هر قسمت مشكلات و دردسرهاي عديده اي براي قهرمان داستان عنوان مي شد با اين تفاوت كه آن مجموعه چاشني طنز با بازي قشنگ عزتي را داشت اما در مجموعه پدر دردسرهاي دردناك مطرح مي  شود و بدطينت ترين افراد جامعه را به بيننده تحميل مي كند و اي كاش لااقل آن را در ماهي كه مردم عزادارند پخش مي كردند  نه در ماهي كه خانواده ها از بزرگترين حادثه زندگي بزرگان خاندان خود( حاجي شدن ) مسرور و نيازمند فضاي شادي هستند.  ‌

البته ساير دستگاه ها هم غير صدا و سيما بيشتر همتشان را براي غمناك نشان دادن فضاي شهر نشان مي دهند كما اينكه در ايام مصادف با اعياد، اثري از شادي و نشاط در فضاي شهري ديده نمي شود و تنها در ماه محرم است كه همه جا سياهپوش مي شود و صداي بلندگوها در فضاي محله ها و مساجد طنين انداز است (كه البته اگر با رعايت حال مردم باشد، بجاست)

سازمان تاكسيراني اهواز ايستگاه ها را هم ساماندهي كند 

مدير عامل سازمان تاكسيراني شهرداري اهواز گفته خودروهاي مسافر بر شخصي ساماندهي و به رانندگان واجد شرايط كد فعاليت سازمان واگذار مي شود.  ‌

به حاج آقا رستم منش پيشنهاد مي شود در كنار اين اقدام خوب، محل هاي توقف تاكسي ها و مسافركش ها هم  ساماندهي شود چرا كه در حال حاضر بيشتر نقاط پرتردد شهر توسط اين رانندگان قرق شده اند. شما بازديدي از مركز شهر اعم از چهارراه نادري و اطراف آن، امانيه و فلكه ساعت، ميدان چهارشير و ساير نقاط حساس شهر داشته باشيد تا متوجه شويد در آنجا رانندگان آتش به اختيار هستند بنابراين بالاغيرتا در اين مورد هم كاري بكنيد.

كشتارگاه صنعتي بهبهان شهردار را به قوه قضاييه كشاند

مصطفي كناركوهي مديركل دامپزشكي خوزستان در جلسه شوراي سلامت استان گفته است: جلسه هاي زيادي براي حل مشكل كشتارگاه صنعتي بهبهان برگزار شده اما باتوجه به اينكه سرمايه گذاران اين كشتارگاه به توافق نمي رسند خروجي جلسات بدون نتيجه باقي مانده است.

وي با بيان اينكه تعلل در راه اندازي كشتارگاه صنعتي دام در بهبهان به ضرر مردم اين شهرستان است، افزود: كشتارگاه سنتي بهبهان به هيچ وجه مورد تأييد دامپزشكي استان نيست و طبق آخرين تصميم اخذ شده، شهردار اين شهرستان به قوه قضائيه معرفي شد.

مديركل دامپزشكي خوزستان با تأكيد بر لزوم تعطيل شدن كشتارگاه سنتي در بهبهان، گفت: در صورت تعطيل شدن اين كشتارگاه، با معضل كشتارگاه هاي غيرمجاز نيز مواجه خواهيم بود كه مشكلاتي را در پي دارد.

كشتارگاه منشأ بيماري بوده  ‌

كناركوهي ادامه داد: دو سال قبل مشخص شد منشاء يكي از بيماري ها در بهبهان، كشتارگاه سنتي در اين شهرستان است؛ طبق آخرين مصوبه قرار بود شكايت شركت پشتيباني امور دام از سرمايه گذاران كشتارگاه صنعتي بهبهان تعيين تكليف شده و تملك كشتارگاه صنعتي به شركت پشتيباني امور دام واگذار شود اما متاسفانه هنوز هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.

وي بيان كرد: پيشنهاد داريم تا رفع كامل مشكل تملك كشتارگاه صنعتي و تكميل كامل آن، با توجه به تجهيز سالن ها و سردخانه هاي اين كشتارگاه، كار كشتار دام در شهرستان بهبهان به كشتارگاه صنعتي منتقل شود.

برخي از نابساماني كشتارگاه نفع مي برند

محمدصادق كريمي كيا، مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري خوزستان نيز در اين جلسه گفت: وضعيت كشتارگاه سنتي بهبهان زيبنده اين شهرستان نيست؛ برخي از وضعيت موجود ذي نفع هستند و مانع راه اندازي كشتارگاه صنعتي مي شوند از اين رو دانشكده علوم پزشكي بهبهان در كنار فرمانداري اين شهرستان نسبت به اتخاذ تصميم آني اقدام كنند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان نيز در اين جلسه در خصوص كشتارگاه صنعتي بهبهان هم گفته: تاكنون اعتبار بسيار بالايي براي راه اندازي كشتارگاه صنعتي بهبهان هزينه شده است و ساماندهي مجدد آن حدود ۲۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور امكان پذير نيست.

 

كيخسرو چنگلوايي  با بيان اينكه سهامداران اين كشتارگاه شركت پشتيباني امور دام، شهرداري بهبهان و بخش خصوصي هستند، گفت: بيش از ۹۵ درصد سهام اين كشتارگاه متعلق به شركت پشتيباني امور دام است كه پيشنهاد مي شود با سهامداران اين كشتارگاه نشستي برگزار شود.