زيرساخت هاي كاهش خطرپذيري درخوزستان وجود ندارد نگاه رويكرد مديريت بحران استان بايد پيشگيرانه باشد ‌

مديرعامل جمعيت هلال احمر خوزستان گفت: با توجه به شرايط خاص و حوادث مختلفي كه در خوزستان رخ مي دهد زيرساخت هاي لازم و كافي براي كاهش خطرپذيري در اين استان وجود ندارد. 

به گزارش ايرنا علي خدادادي در نشست كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني در محل جمعيت هلال احمر استان بيان كرد: نگاه و رويكرد ما در برخورد با حوادث بايد پيشگيرانه و كارشناسانه باشد و اگر بتوانيم با مشكلات و مسائل استان به صورت علمي و كارشناسي برخورد كنيم، مي توانيم تأثيرگذاري خود را براي كاهش مخاطرات و آسيب پذيري ها افزايش دهيم. 

وي افزود:يكي از ابزارهايي كه مي توان براي كاهش ميزان خطرپذيري و افزاش ميزان آمادگي آحاد جامعه در نظر گرفت  تاب آوري و آموزش هاي همگاني در جامعه است. 

مديرعامل جمعيت هلال احمر خوزستان با اشاره به اجراي طرح هاي ملي خادم و دادرس توسط هلال احمر، بيان كرد: با طرح هايي كه هلال احمر در زمينه تاب آوري مثل طرح ملي خادم و دادرس اجرا مي كند، مي توانيم زمينه ساز كاهش خطرپذيري در استان شويم و همكاري اعضاي كارگروه امداد و نجات ستاد مديريت بحران مي تواند اثر مثبي بر اين مسئله داشته باشد. 

خدادادي ادامه داد: شرايطي كه در استان وجود دارد نيازمند تعامل و هماهنگي فرابخشي و ملي در حوادث است كه آتش سوزي نيزارهاي هورالعظيم نمونه بارز اين تعامل فرابخشي و ملي است. 

خدادادي بيان كرد: همكاري متقابلي كه بين ستاد مديريت بحران استان و هلال احمر خوزستان در زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي به صورت تخصصي وجود دارد، مي تواند زمينه ساز تداوم اين برنامه ها باشد.مديرعامل جمعيت هلال احمر خوزستان گفت: كارگروه هاي ستاد مديريت بحران خوزستان اگر بتوانند به صورت فعال قبل از وقوع حوادث و با پيش بيني هاي قبلي در بحران ها مداخله كنند، به طور حتم آثار سوء عوامل حادثه ساز كمتر مي شود.بر اساس اين گزارش، كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني مديريت بحران استان خوزستان با حضور نمايندگان دستگاه هاي عضو و با دستور كار بررسي حوادث رخ داده در استان و ضرورت تعامل دستگاه هاي درگير در حوزه امداد و نجات و بررسي مصوبات جلسه قبل برگزار شد.