شفافيت و وفاي به عهد انتظار مردم از دولت مكتبي

ملّت ايران طعم دولت مكتبي و كابينهِ مردمي را پس از پيروزي انقلاب زماني چشيد كه با دفع خطر ليبرالها و غرب باوران از صحنهِ سياسي كشور، شهيدان رجائي و باهنر در راس دستگاههاي اجرائي قرار گرفتند و در مدّت بسيار كوتاه منتهي به شهادتشان توانستند تصويري عملي از دولت كريمه را ارائه دهند و ثابت كنند كه اوّلاً در هر شرايطي امكان اداره كشور با رعايت اصول و حفظ ارزشهاي اسلامي ميسّر است و ثانياً براي نجات كشور از نسخه هاي ناكارآمد توسعه  بازگشت به خويشتن و بهره گيري از الگوهاي ارزشي داخلي ضرورت دارد.

هفته اوّل شهريور، كه به سالروز شهادت اين دو بزرگوار منتهي مي شود هفته دولت نام گرفته است تا از اين دو اسوهِ خدمتگزاري و ايثارگري تجليل شود، مردم با عملكرد و دستاوردهاي دولت در زمينه هاي گوناگون عمراني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آشنا شوند، فرصتي براي ارزيابي و نقد عملكرد دولتها فراهم گردد و با توجّه به تلاش مستمر دشمنان و عوامل و اذناب داخلي و خارجي آنها براي تبليغ ناتواني و ناكارآمدي نظام ديني،  اين هفته فرصت مغتنمي است تا مردم با نتايج تلاش‌هاي بخش اجرائي نظام اسلامي بيشتر آشنا شوند دروغ بودن محور اصلي تبليغات دشمنان اسلام مبني بر ناكارآئي نظام اسلامي آشكارتر شده و برخلاف ميل دشمنان، ايران اسلامي به عنوان الگوئي از اقتدار و كارآمدي نظام ديني به جهانيان معرفي گردد.

امروز سومين روز هفته دولت است و دولتمردان طبق روال معمول در كشور پراكنده شده و به افتتاح طرحها مشغولند كه اقدامي شايسته است و يقيناً موجب رضايت صاحبان اصلي دولت و انقلاب؛ يعني مردم است، امّا آنچه بيش از همه مورد انتظار است ارائهِ گزارشهاي شفّاف، مستند و قابل راستي آزمائي است كه ضمن نشان دادن ميزان تأثير اقدامات دولت در زندگي مردم، امكان مقايسه عملكرد دولت را با وعده هاي داده شد و عملكرد دولتهاي گذشته ميسّر سازد و ميزان تحقّق اهداف پيش بيني شده در بودجه، برنامه هاي ميان مدت و چشم انداز بيست ساله و نيز انحراف از اين برنامه ها را معلوم دارد. بديهي است كه ارائه گزارشات غيرشفّاف، مبهم و احياناً نادرست و نيز تكيه بر دستاوردهاي تخيّلي و غيرمؤثّر در زندگي مردم نه تنها مورد انتظار نيست بلكه مي تواند اقدامات مثبت دولت را نيز تحت الشّعاع خود قرار داده و براي سوء استفاده دشمنان راهگشا باشد.

هفته دولت را گرامي مي داريم، به روان پاك شهيدان رجائي و باهنر، رئيس جمهور و نخست وزير مكتبي، كه عملكردشان براي دولتمردان الگوئي جاودانه شد، درود مي فرستيم و هفته دولت را به دولت خدمتگزار و كارگزاران اجرائي كشور كه با رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي، صادقانه براي ايجاد جامعه اي سرشار از عدالت و امنيت مي كوشند تبريك مي گوئيم.

 

موسوي زاده